Sửa Máy Công Nghiệp Khác

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 1041 Lỗi

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 1041 Lỗi Sửa chữa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 1041 Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0823 Lỗi

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0823 Lỗi Sửa chữa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0823 Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 1044 Lỗi

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 1044 Lỗi Sửa chữa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 1044 Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa MOTOR FOR REFLOW HELLER Model: CBM-9230(CP 3073) Serial: 1633 Lỗi cháy cuộn dây

Sửa MOTOR FOR REFLOW HELLER Model: CBM-9230(CP 3073) Serial: 1633 Lỗi cháy cuộn dây Sửa chữa MOTOR FOR REFLOW HELLER Model: CBM-9230(CP 3073) Serial: 1633 Lỗi cháy cuộn dây Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa Bo mạch điều khiển máy đếm viên thuốc tự động Model: ZB-1711 Serial: 1338 Lỗi nổ IC 

Sửa Bo mạch điều khiển máy đếm viên thuốc tự động Model: ZB-1711 Serial: 1338 Lỗi nổ IC Sửa chữa Bo mạch điều khiển máy đếm viên thuốc tự động Model: ZB-1711 Serial: 1338 Lỗi nổ IC Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau […]

Sửa MOTOR FOR REFLOW HELLER Model: CBM-9230(CP6383) Serial: 5011 Cháy cuộn dây

Sửa MOTOR FOR REFLOW HELLER Model: CBM-9230(CP6383) Serial: 5011 Cháy cuộn dây Sửa chữa MOTOR FOR REFLOW HELLER Model: CBM-9230 (CP6383) Serial: 5011 Cháy cuộn dây Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng […]

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 1036 Lỗi

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 1036 Lỗi Sửa chữa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 1036 Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 1046 Lỗi

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 1046 Lỗi Sửa chữa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 1046 Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa AC SERVO MOTOR 0.2kW Panasonic Model: MSMD022PJT Serial: 005N Lỗi Err.49

Sửa AC SERVO MOTOR 0.2kW Panasonic Model: MSMD022PJT Serial: 005N Lỗi Err.49 Sửa chữa AC SERVO MOTOR 0.2kW Panasonic Model: MSMD022PJT Serial: 005N Lỗi Err.49 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, […]

Sửa Sạc acquy tự động 12V 5A osemco Model: SMPSL Serial: 2049 Lỗi

Sửa Sạc acquy tự động 12V 5A osemco Model: SMPSL Serial: 2049 Lỗi Sửa chữa Sạc acquy tự động 12V 5A osemco Model: SMPSL Serial: 2049 Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, […]

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0816 Lỗi

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0816 Lỗi Sửa chữa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0816 Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0824 Lỗi

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0824 Lỗi Sửa chữa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0824 Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0821 Lỗi

Sửa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0821 Lỗi Sửa chữa Bo mạch điều khiển SCR HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0821 Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa Bo mạch cho biến tần trung thế Medium voltage variable frequency drive O Harvest by Schneider Electric HARSVERT-VA06/150 Model: P1010400301.02 Serial: 0063 Lỗi không nạp điện

Sửa Bo mạch cho biến tần trung thế Medium voltage variable frequency drive O Harvest by Schneider Electric HARSVERT-VA06/150 Model: P1010400301.02 Serial: 0063 Lỗi không nạp điện Sửa chữa Bo mạch cho biến tần trung thế Medium voltage variable frequency drive O Harvest by Schneider Electric HARSVERT-VA06/150 Model: P1010400301.02 Serial: 0063 Lỗi không nạp điện […]

LÊN ĐẦU TRANG