Sửa Máy Công Nghiệp Khác

Sửa Màn hình máy phay Hitachi Seiki VS50 Fanuc Series 18i-MA A02B-0238-B542 0536 Lỗi màn hình tối

Sửa Màn hình máy phay Hitachi Seiki VS50 Fanuc Series 18i-MA A02B-0238-B542 0536 Lỗi màn hình tối
Tên máy: Màn hình máy phay CNC Hitachi Seiki VS50 Fanuc Series 18i-MA
Model: A02B-0238-B542 Serial: 0536
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi màn hình tối

Sửa bộ phân tích nguồn ABB Power quality analyser 2CSM170040R1021 0174 Lỗi cháy nổ nguồn vào

Sửa bộ phân tích nguồn ABB Power quality analyser 2CSM170040R1021 0174 Lỗi cháy nổ nguồn vào
Sửa chữa bộ phân tích nguồn ABB Power quality analyser
Model: 2CSM170040R1021 Serial: 0174
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi cháy nổ nguồn vào

Sửa Nguồn máy hàn siêu âm 2400W Ultrasonic Generator

Tên máy: Nguồn máy hàn siêu âm 2400W Ultrasonic Generator

Sửa UPS Line Interactive CyberPower 2200VA/1320W MODEL: VALUE2200ELCD Serial: 0141 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi tự động Reset không có nguồn vào

Sửa UPS CyberPower 2200VA/1320W MODEL: VALUE2200ELCD Serial: 0141 Lỗi tự động Reset

Sửa UPS Line Interactive CyberPower 2200VA/1320W
MODEL: VALUE2200ELCD Serial: 0141
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi tự động Reset không có nguồn vào

Sửa Bộ đếm CQ4 SERIES COUNTER/TIMER SOMMY Model: CQ4-RC60 Serial: 1755 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn

Sửa Bộ đếm CQ4 SERIES COUNTER/TIMER SOMMY Model: CQ4-RC60 Serial: 1755 Lỗi nguồn

Sửa Bộ đếm CQ4 SERIES COUNTER/TIMER SOMMY
Model: CQ4-RC60 Serial: 1755
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn

Sửa BIPOLAR STEP DRIVER EZI-STEP ( FASTECH) EZSTEP-MPB-56M 3489 Lỗi không nhận xung Sửa chữa BIPOLAR STEP DRIVER EZI-STEP ( FASTECH) Model: EZSTEP-MPB-56M Serial: 3489 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi không nhận xung

Sửa BIPOLAR STEP DRIVER EZI-STEP ( FASTECH) EZSTEP-MPB-56M 3489 Lỗi không nhận xung

Sửa BIPOLAR STEP DRIVER EZI-STEP ( FASTECH) EZSTEP-MPB-56M 3489 Lỗi không nhận xung
Sửa chữa BIPOLAR STEP DRIVER EZI-STEP ( FASTECH)
Model: EZSTEP-MPB-56M Serial: 3489
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi không nhận xung

Sửa Chữa Và Lắp Đặt Biến Tần AMB Cho Nhà Máy Gạch, Tự Động Hoá Cho Nhà Máy Gạch

Sửa Chữa Và Lắp Đặt Biến Tần AMB Cho Nhà Máy Gạch, Tự Động Hoá Cho Nhà Máy Gạch

Sửa Chữa Và Lắp Đặt Biến Tần AMB Cho Nhà Máy Gạch, Tự Động Hoá Cho Nhà Máy Gạch

Sửa Bộ điều khiển động cơ rung DAISHIN PMX-2 CONTROLLER PMX-2C Serial: 5234 Lỗi E02-2 LF quá dòng Sửa chữa Bộ điều khiển động cơ rung DAISHIN PMX-2 CONTROLLER Model: PMX-2C Serial: 5234 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi E02-2 LF quá dòng

Sửa Bộ điều khiển động cơ rung DAISHIN PMX-2 CONTROLLER PMX-2C Serial: 5234 Lỗi E02-2 LF quá dòng

Sửa Bộ điều khiển động cơ rung DAISHIN PMX-2 CONTROLLER PMX-2C Serial: 5234 Lỗi E02-2 LF quá dòng
Sửa chữa Bộ điều khiển động cơ rung DAISHIN PMX-2 CONTROLLER
Model: PMX-2C Serial: 5234
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi E02-2 LF quá dòng

Sửa máy làm khẩu trang máy sản xuất khẩu trang tự động, sửa servo driver XINJE DS5L-20P7-PTA

Sửa máy làm khẩu trang máy sản xuất khẩu trang tự động, sửa servo driver XINJE DS5L-20P7-PTA

Sửa máy làm khẩu trang máy sản xuất khẩu trang tự động, sửa servo driver XINJE DS5L-20P7-PTA

Sửa chữa máy phay KASUGA NC2A NC-2A, Sửa chữa Ac Spindle Servo Unit Fanuc Model A06B-6059-H002 Serial 0530 Lỗi AL-12 Abnormal current of DC link Defective transistor Tên máy: Ac Spindle Servo Unit Fanuc Model: A06B-6059-H002 Serial: 0530 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi AL-12 Abnormal current of DC link Defective transistor

Sửa máy phay KASUGA NC2A NC-2A, Sửa Servo Fanuc A06B-6059-H002 0530 Lỗi AL-12 Abnormal current of DC

Sửa chữa máy phay KASUGA NC2A NC-2A, Sửa chữa Ac Spindle Servo Unit Fanuc Model A06B-6059-H002 Serial 0530 Lỗi AL-12 Abnormal current of DC link Defective transistor
Tên máy: Ac Spindle Servo Unit Fanuc
Model: A06B-6059-H002 Serial: 0530
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi AL-12 Abnormal current of DC link Defective transistor

Sửa chữa Bộ điều khiển van MOOG VP Controller Model G122-828B017 Serial 0466 Lỗi nguồn không xuất điều chỉnh xuống điện áp âm Sửa chữa Bộ điều khiển van MOOG VP Controller Model: G122-828B017 Serial: 0466 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn không xuất điều chỉnh xuống điện áp âm

Sửa chữa Bộ điều khiển van MOOG VP Controller Model G122-828B017 Serial 0466 Lỗi nguồn

Sửa chữa Bộ điều khiển van MOOG VP Controller Model G122-828B017 Serial 0466 Lỗi nguồn không xuất điều chỉnh xuống điện áp âm
Sửa chữa Bộ điều khiển van MOOG VP Controller
Model: G122-828B017 Serial: 0466
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn không xuất điều chỉnh xuống điện áp âm

Sửa Servo Motor Delta 2.0kW ECMA-E11320RS 0082 Lỗi AL.004 SERVO Delta 3KW ASD-A2-3023-L Serial 0010 Sửa chữa Ac Servo Motor Delta 2.0kW Model: ECMA-E11320RS Serial: 0082 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi AL.004 AC SERVO Delta 3KW ASD-A2-3023-L Serial 0010

Sửa Servo Motor Delta 2.0kW ECMA-E11320RS 0082 Lỗi AL.004 SERVO Delta 3KW ASD-A2-3023-L Serial 0010

Sửa Servo Motor Delta 2.0kW ECMA-E11320RS 0082 Lỗi AL.004 SERVO Delta 3KW ASD-A2-3023-L Serial 0010
Sửa chữa Ac Servo Motor Delta 2.0kW
Model: ECMA-E11320RS Serial: 0082
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi AL.004

Sửa Mạch điều khiển động cơ hơi máy in HEIDELBERG KLM4-1 007814754/01 ( 00.785.0031/06 KLM4 ) 0403 Sửa chữa Mạch điều khiển động cơ hơi máy in HEIDELBERG Model: KLM4-1 007814754/01 ( 00.785.0031/06 KLM4 ) Serial: 0403 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi chập công suất

Sửa Mạch điều khiển động cơ hơi máy in HEIDELBERG KLM4-1 007814754/01 ( 00.785.0031/06 KLM4 ) 0403

Sửa Mạch điều khiển động cơ hơi máy in HEIDELBERG KLM4-1 007814754/01 ( 00.785.0031/06 KLM4 ) 0403
Sửa chữa Mạch điều khiển động cơ hơi máy in HEIDELBERG
Model: KLM4-1 007814754/01 ( 00.785.0031/06 KLM4 ) Serial: 0403
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi chập công suất

Sửa Máy hàn siêu âm 18KHz ( UL TRASONIC WELDING MACHINE ) cho máy làm Túi bọc giày vải không dệt WFB Sửa chữa Máy hàn siêu âm 18KHz ( 2000 UL TRASONIC WELDING MACHINE ) cho máy làm Túi bọc giày vải không dệt WFB ( NO WOVEN SHOE COVER MACHINE ) Model: 2000 Serial: 1530 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi chập đứt cầu chì, không kêu chít rít

Sửa Máy hàn siêu âm 18KHz ( UL TRASONIC WELDING MACHINE ) cho máy làm Túi bọc giày vải không dệt WFB

Sửa Máy hàn siêu âm 18KHz ( UL TRASONIC WELDING MACHINE ) cho máy làm Túi bọc giày vải không dệt WFB
Sửa chữa Máy hàn siêu âm 18KHz ( 2000 UL TRASONIC WELDING MACHINE ) cho máy làm Túi bọc giày vải không dệt WFB ( NO WOVEN SHOE COVER MACHINE )
Model: 2000 Serial: 1530
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi chập đứt cầu chì, không kêu chít rít

LÊN ĐẦU TRANG