Sửa Máy Công Nghiệp Khác

SỬA AC SERVO MOTOR 750W OMRON Model: R88M-G75030H-S2-Z Serial: 517N Lỗi Err.21.0

SỬA AC SERVO MOTOR 750W OMRON Model: R88M-G75030H-S2-Z Serial: 517N Lỗi Err.21.0 SỬA CHỮA AC SERVO MOTOR 750W OMRON Model: R88M-G75030H-S2-Z – 517N Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Err.21.0 Mô tả tình trạng sau khi kiểm tra: Lỗi Err.21.0 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, […]

SỬA Nguồn 24V 12.5A TDK-Lambda Model: ZWS240BP-24/T Serial: N227 Lỗi nguồn; Lỗi bong tụ

SỬA Nguồn 24V 12.5A TDK-Lambda Model: ZWS240BP-24/T Serial: N227 Lỗi nguồn; Lỗi bong tụ SỬA CHỮA Nguồn 24V 12.5A TDK-Lambda Model: ZWS240BP-24/T –  N227 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn; Lỗi bong tụ Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA Bo mạch điều khiển động cơ bước cho máy tạo nhũ tương INOTEC I175CD-90D SMKH-1 ( B900624A/8 ) Serial: 0840 ( 2651 )  Lỗi báo 2 đèn đỏ

SỬA Bo mạch điều khiển động cơ bước cho máy tạo nhũ tương INOTEC I175CD-90D SMKH-1 ( B900624A/8 ) Serial: 0840 ( 2651 )  Lỗi báo 2 đèn đỏ SỬA CHỮA Bo mạch điều khiển động cơ bước cho máy tạo nhũ tương INOTEC I175CD-90D Model: SMKH-1 ( B900624A/8 ) – 0840 ( 2651 ) […]

SỬA Nguồn máy hàn siêu âm OANG Serial: 0571 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi

SỬA Nguồn máy hàn siêu âm OANG Serial: 0571 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi SỬA CHỮA Nguồn máy hàn siêu âm OANG Serial: 0571 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ […]

SỬA Nguồn máy hàn siêu âm OANG Model: Serial: 0571 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi

SỬA Nguồn máy hàn siêu âm OANG Model: Serial: 0571 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi SỬA CHỮA Nguồn máy hàn siêu âm OANG Serial: 0571 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch […]

SỬA Nguồn máy hàn siêu âm ZHENGWEi 15kHz Serial: 1328 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi

SỬA Nguồn máy hàn siêu âm ZHENGWEi 15kHz Serial: 1328 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi SỬA CHỮA Nguồn máy hàn siêu âm ZHENGWEi 15kHz Serial: 1328 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver Serial: 0004 Lỗi báo đèn đỏ

SỬA Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver Serial: 0004 Lỗi báo đèn đỏ SỬA CHỮA Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver Serial: 0004 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi báo đèn đỏ Mô tả tình trạng sau khi kiểm tra: lỗi nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc […]

SỬA Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver Model: ZY-C3 Serial: 0905 Lỗi

SỬA Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver Model: ZY-C3 Serial: 0905 Lỗi SỬA CHỮA Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver Model: ZY-C3 – 0905 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Mô tả tình trạng sau khi kiểm tra: lỗi trượt động cơ Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc […]

SỬA Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver Model: ZY-C3 Serial: 0907 Lỗi

SỬA Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver Model: ZY-C3 Serial: 0907 Lỗi SỬA CHỮA Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver Model: ZY-C3 –  0907 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA Bo mạch điều khiển HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0802 Lỗi

SỬA Bo mạch điều khiển HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0802 Lỗi SỬA CHỮA Bo mạch điều khiển HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 – 0802 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ […]

SỬA Bo mạch điều khiển HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0810 Lỗi

SỬA Bo mạch điều khiển HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 Serial: 0810 Lỗi SỬA CHỮA Bo mạch điều khiển HAN KUK MECHATRONICS Model: 032-575-1230 – 0810 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ […]

SỬA THYRISTOR POWER REGULATOR UNIT Model: SCR-2AL Serial: 0846 Lỗi mất điện áp

SỬA THYRISTOR POWER REGULATOR UNIT Model: SCR-2AL Serial: 0846 Lỗi mất điện áp SỬA CHỮA THYRISTOR POWER REGULATOR UNIT Model: SCR-2AL Serial: 0846 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất điện áp Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ […]

SỬA AC SERVO MOTOR YASKAWA 0.6kW Model: SGM7G-06AFBSC Serial: 0001 MT trạng ban đầu : Đã Test Ok

SỬA AC SERVO MOTOR YASKAWA 0.6kW Model: SGM7G-06AFBSC Serial: 0001 MT trạng ban đầu : Đã Test Ok SỬA CHỮA AC SERVO MOTOR YASKAWA 0.6kW Model: SGM7G-06AFBSC Serial: 0001 Mô tả tình trạng ban đầu : Đã Test Ok Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, […]

SỬA AC SERVO MOTOR YASKAWA 1.8kW Model: SGM7G-20AFA6C Serial: 0025 Lỗi chạm chập cuộn dây

SỬA AC SERVO MOTOR YASKAWA 1.8kW Model: SGM7G-20AFA6C Serial: 0025 Lỗi chạm chập cuộn dây SỬA CHỮA AC SERVO MOTOR YASKAWA 1.8kW Model: SGM7G-20AFA6C Serial: 0025 Mô tả tình trạng sau khi kiểm tra : Lỗi chạm chập cuộn dây Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn […]

LÊN ĐẦU TRANG