Linh Kiện Nồi Cơm Điện

Tên hàng: Rơ le nhiệt 27x55mm

Rơ le nhiệt 20x36mm

Giá: 23.500 VNĐ

Rơ le nhiệt 20x36mm

Rơ le nhiệt nồi cơm điện 40x49mm

Rơ le nhiệt nồi cơm điện 40x49mm

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Rơ le nhiệt nồi cơm điện 40x49mm

Rơ le nhiệt nồi cơm điện 40x49mm

Rơ le nhiệt nồi cơ điện 2500W-3000W

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: Rơ le nhiệt nồi cơ điện 2500W-3000W

Trở giữ ấm nồi cơm điện

Trở giữ ấm nồi cơm điện

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: Trở giữ ấm nồi cơm điện