Sửa Máy Dệt

SỬA Vỉ mạch nguồn máy dệt Model: POWER-02 Serial: 336B Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi không sáng đèn

SỬA Vỉ mạch nguồn máy dệt Model: POWER-02 Serial: 336B Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi không sáng đèn SỬA CHỮA Vỉ mạch nguồn máy dệt Model: POWER-02 – 336B Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi không sáng đèn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, […]

SỬA Vỉ mạch nguồn máy dệt Model: POWER-02 Serial: 336B Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi không sáng đèn

SỬA Vỉ mạch nguồn máy dệt Model: POWER-02 Serial: 336B Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi không sáng đèn SỬA CHỮA Vỉ mạch nguồn máy dệt Model: POWER-02 Serial: 336B Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi không sáng đèn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, […]

SỬA Bo mạch SERVO 5 OKC cho máy dệt STOLL Model: 300954-00 Serial: 2076 Lỗi động cơ rung giật

SỬA Bo mạch SERVO 5 OKC cho máy dệt STOLL Model: 300954-00 Serial: 2076 Lỗi động cơ rung giật SỬA CHỮA Bo mạch SERVO 5 OKC cho máy dệt STOLL Model: 300954-00 Serial: 2076 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi động cơ rung giật Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: […]

SỬA Bo mạch máy dệt HANSHIN Model:HSDPOW25 Serial: 1631 MTT trạng ban đầu: Lỗi đèn led (nguồn yếu)

SỬA Bo mạch máy dệt HANSHIN Model:HSDPOW25 Serial: 1631 MTT trạng ban đầu: Lỗi đèn led (nguồn yếu) SỬA CHỮA Bo mạch máy dệt HANSHIN Model: HSDPOW25 Serial: 1631 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi đèn led (nguồn yếu) Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn […]

SỬA Bo mạch máy dệt HANSHIN Model:HSDPOW25 Serial:1631 MTT trạng ban đầu: Lỗi đèn led (nguồn yếu)

SỬA Bo mạch máy dệt HANSHIN Model:HSDPOW25 Serial:1631 MTT trạng ban đầu: Lỗi đèn led (nguồn yếu) SỬA CHỮA Bo mạch máy dệt HANSHIN Model: HSDPOW25 Serial: 1631 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi đèn led (nguồn yếu) Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, […]

SỬA Bo mạch máy dệt HANSHIN Model:HSDPOW25 Serial:1631 MTT trạng ban đầu: Lỗi đèn led (nguồn yếu)

SỬA Bo mạch máy dệt HANSHIN Model:HSDPOW25 Serial:1631 MTT trạng ban đầu: Lỗi đèn led (nguồn yếu) SỬA CHỮA Bo mạch máy dệt HANSHIN Model: HSDPOW25 Serial: 1631 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi đèn led (nguồn yếu) Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, […]

SỬA Vỉ mạch nguồn máy dệtModel: HSDPOW25 Serial: 1544 Lỗi đèn sáng yếu

SỬA Vỉ mạch nguồn máy dệtModel: HSDPOW25 Serial: 1544Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi đèn sáng yếu SỬA CHỮA Vỉ mạch nguồn máy dệt Model: HSDPOW25 Serial: 1544 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi đèn sáng yếu Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, […]

SỬA : Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI Model: SSG CCS3- Serial: 4046 MTTBĐ: Lỗi bo mạch nguồn

SỬA : Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI Model: SSG CCS3- Serial: 4046 MTTBĐ: Lỗi bo mạch nguồn SỬA CHỮA : Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI Model: SSG CCS3SSG CCS3- Serial: 4046 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi bo mạch nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 […]

SỬA :Vỉ mạch nguồn máy dệt Model: POWER-02 Serial: 0508Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất đèn số 9

SỬA :Vỉ mạch nguồn máy dệt Model: POWER-02 Serial: 0508Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất đèn số 9 SỬA CHỮA: Vỉ mạch nguồn máy dệt Model:POWER-02 Serial: 0508 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất đèn số 9 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, […]

Sửa Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 Model: SSG CCS1- Serial: 4463

Sửa Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 Model: SSG CCS1- Serial: 4463

Sửa chữa Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122

Model: SSG CCS1- Serial: 4463

Sửa Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 Model: SSG CCS1- Serial: 4464

Sửa Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 Model: SSG CCS1- Serial: 4464

Sửa chữa Mạch nguồn máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122

Model: SSG CCS1- Serial: 4464

Sửa Mạch máy dệt STOLL Model: CG52B/3737 Serial: 0866 Lỗi điện nguồn

Sửa Mạch máy dệt STOLL Model: CG52B/3737 Serial: 0866 Lỗi điện nguồn
Sửa chữa Mạch máy dệt STOLL
Model: CG52B/3737 Serial: 0866
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi điện nguồn

Sửa Mạch DRIVER MACH INV2 máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 Model: SSG CCS1- Serial: 3884 Lỗi

Sửa Mạch DRIVER MACH INV2 máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 Model: SSG CCS1- Serial: 3884 Lỗi
Sửa chữa máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122
Model: MACH INV2 Serial: 3884
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi

Sửa MR-J2S-60A, MR-J2S-60A-RY271, NAXZ1001A, CACR-R90-SS1VA máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 SSG CCS1

Sửa MR-J2S-60A, MR-J2S-60A-RY271, NAXZ1001A, NAXZ1001A-MR-J2S-60A-RY271, NAXZ1001A-MR-J2S-60A, CACR-R90-SS1VA, NIXZ1006C máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 SSG CCS1- Serial: 4469
Sửa chữa máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122
Model: MR-J2S-60A-RY271 Serial: 4469
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi không bật được nguồn

LÊN ĐẦU TRANG