PNP Transistor

Tên hàng: D669A B649A 2SD669A 2SB649A TO126 NPN PNP Transistor 1.5A 160V

D669A B649A 2SD669A 2SB649A TO126 NPN PNP Transistor 1.5A 160V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: D669A B649A 2SD669A 2SB649A TO126 NPN PNP Transistor 1.5A 160V

Tên hàng: MJD127G MJD127T4G MJD127 TIP127 J127G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W; Mã: J127G; Kiểu chân: dán SOT-252; Thương hiệu: ON; Dùng cho: vật tư PLC; Phân nhóm: PNP Transistor;

MJD127G MJD127T4G MJD127 TIP127 J127G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W

Giá: 3,000 VNĐ

Tên hàng: MJD127G MJD127T4G MJD127 TIP127 J127G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W;

Mã: J127G;

Kiểu chân: dán SOT-252;

Thương hiệu: ON;

Dùng cho: vật tư PLC;

Phân nhóm: PNP Transistor;

Tên hàng: YL 2SA1013 SOT89 PNP Transistor 1A 160V; Mã: 2SA1013_YL; Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89; Phân nhóm: PNP Transistor

YL 2SA1013 SOT89 PNP Transistor 1A 160V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: YL 2SA1013 SOT89 PNP Transistor 1A 160V;

Mã: 2SA1013_YL;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89;

Phân nhóm: PNP Transistor

Tên hàng: A1015 2SA1015 BA PNP SOT23

A1015 2SA1015 BA PNP SOT23

Giá: 200 VNĐ

Tên hàng: A1015 2SA1015 BA PNP SOT23

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V (TM); Mã: STA408A_OLD; Kiểu chân: cắm ZIP-10; Thương hiệu: Sanken; Xuất xứ: tháo máy

STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V (TM);

Giá: 83.500 VNĐ

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V (TM);

Mã: STA408A_OLD;

Kiểu chân: cắm ZIP-10;

Thương hiệu: Sanken;

Xuất xứ: tháo máy

Tên hàng: BCX53-16 AL SOT89 PNP transistor 1A 80V; Mã: BCX53-16_BL; Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89

BCX53-16 AL SOT89 PNP transistor 1A 80V

Giá: 600 VNĐ

Tên hàng: BCX53-16 AL SOT89 PNP transistor 1A 80V;

Mã: BCX53-16_BL;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V ; Mã: STA408A; Kiểu chân: cắm ZIP-10; Thương hiệu: Sanken; Xuất xứ: chính hãng;

STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V ;

Mã: STA408A;

Kiểu chân: cắm ZIP-10;

Thương hiệu: Sanken;

Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: B772 2SB772 P Transistor 3A 30V; Kiểu chân: cắm TO-126; Mã: 2SB772

B772 2SB772 P Transistor 3A 30V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: B772 2SB772 P Transistor 3A 30V;

Kiểu chân: cắm TO-126;

Mã: 2SB772

Tên hàng: TIP127 P Transistor 5A 100V; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: ST; Mã: TIP127

TIP127 P Transistor 5A 100V

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: TIP127 P Transistor 5A 100V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: ST;

Mã: TIP127

Tên hàng: MJH11019 P Transistors Darlington 15A 200V; Kiểu chân: cắm TO-3P; Hãng SX: Motorola; Mã: MJH11019; Tag: MJH11020

MJH11019 P Transistors Darlington 15A 200V

Giá: 53.000 VNĐ

Tên hàng: MJH11019 P Transistors Darlington 15A 200V;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng SX: Motorola;

Mã: MJH11019;

Tag: MJH11020

Tên hàng: BD440G P Transistor 4A 60V; kiểu chân: TO-225; Tag: BD440G 440 BD440 4

BD440G P Transistor 4A 60V

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: BD440G P Transistor 4A 60V;

kiểu chân: TO-225;

Tag: BD440G 440 BD440 4

Tên hàng: 2N3096 MMBT3906 2A SOT23 PNP Transistor 0.2A 40V; Mã: 2N3096_2A; Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

2N3096 MMBT3906 2A SOT23 PNP Transistor 0.2A 40V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 2N3096 MMBT3906 2A SOT23 PNP Transistor 0.2A 40V;

Mã: 2N3096_2A;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

Tên hàng: 2SA1015 A1015 TO92 PNP Transistor 0.15A 50V; Mã: 2SA1015; Kiểu chân: cắm TO-92

2SA1015 A1015 TO92 PNP Transistor 0.15A 50V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 2SA1015 A1015 TO92 PNP Transistor 0.15A 50V;

Mã: 2SA1015;

Kiểu chân: cắm TO-92

Tên hàng: 2L 2N5401 SOT23 PNP Transistor 0.6A 180V; Mã: 2L_2N5401_SOT23; Kiểu chân: dán SOT-23;

2L 2N5401 SOT23 PNP Transistor 0.6A 180V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 2L 2N5401 SOT23 PNP Transistor 0.6A 180V;

Mã: 2L_2N5401_SOT23;

Kiểu chân: dán SOT-23;

LÊN ĐẦU TRANG