PNP Transistor

2SA1294 A1294 TO3P PNP Transistor 15A 230V; Mã: A1294; Kiểu chân: cắm TO-3P; Xuất xứ: Hàng mới

2SA1294 A1294 TO3P PNP Transistor 15A 230V

Giá bán: 14.500VND

2SA1294 A1294 TO3P PNP Transistor 15A 230V Mã: A1294 Kiểu chân: cắm TO-3P Xuất xứ: Hàng mới

2SB1568 B1568 TO220F PNP Transistor -4A -80V

Giá: 11.500 VNĐ

2SB1568 B1568 TO220F PNP Transistor -4A -80V Mã: B1568 Kiểu chân: cắm TO-220F Xuất xứ: Hàng mới

2N2907A 2N2907 TO92 PNP Transistor 0.8A 60V

Giá: 500 VNĐ

2N2907A 2N2907 TO92 PNP Transistor 0.8A 60V Mã: 2N2907A Kiểu chân: cắm TO-92

MMBT2907A 2F SOT23 PNP Transistor -600mA 60V; Mã: MMBT2907A-2F; Kiểu chân: dán SOT-23; Xuất xứ: Hàng mới

MMBT2907A 2F SOT23 PNP Transistor -600mA 60V

Giá bán: 1.000VND

MMBT2907A 2F SOT23 PNP Transistor -600mA 60V Mã: MMBT2907A-2F Kiểu chân: dán SOT-23 Xuất xứ: Hàng mới

2SC1845 C1845 TO92 PNP Transistor 0.05A 120V

2SC1845 C1845 TO92 PNP Transistor 0.05A 120V

Giá bán: 2.500VND

2SC1845 C1845 TO92 PNP Transistor 0.05A 120V Mã: 2SC1845 Kiểu chân: 3 chân cắm TO-92 Xuất xứ: Hàng mới Cặp: 2SA992 2SC1845

Tên hàng: D669A B649A 2SD669A 2SB649A TO126 NPN PNP Transistor 1.5A 160V

D669A B649A 2SD669A 2SB649A TO126 NPN PNP Transistor 1.5A 160V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: D669A B649A 2SD669A 2SB649A TO126 NPN PNP Transistor 1.5A 160V

Tên hàng: MJD127G MJD127T4G MJD127 TIP127 J127G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W; Mã: J127G; Kiểu chân: dán SOT-252; Thương hiệu: ON; Dùng cho: vật tư PLC; Phân nhóm: PNP Transistor;

MJD127G MJD127T4G MJD127 TIP127 J127G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W

Giá: 3,000 VNĐ

Tên hàng: MJD127G MJD127T4G MJD127 TIP127 J127G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W;

Mã: J127G;

Kiểu chân: dán SOT-252;

Thương hiệu: ON;

Dùng cho: vật tư PLC;

Phân nhóm: PNP Transistor;

Tên hàng: YL 2SA1013 SOT89 PNP Transistor 1A 160V; Mã: 2SA1013_YL; Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89; Phân nhóm: PNP Transistor

YL 2SA1013 SOT89 PNP Transistor 1A 160V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: YL 2SA1013 SOT89 PNP Transistor 1A 160V;

Mã: 2SA1013_YL;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89;

Phân nhóm: PNP Transistor

Tên hàng: A1015 2SA1015 BA PNP SOT23

A1015 2SA1015 BA PNP SOT23

Giá: 200 VNĐ

Tên hàng: A1015 2SA1015 BA PNP SOT23

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V (TM); Mã: STA408A_OLD; Kiểu chân: cắm ZIP-10; Thương hiệu: Sanken; Xuất xứ: tháo máy

STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V (TM);

Giá: 83.500 VNĐ

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V (TM);

Mã: STA408A_OLD;

Kiểu chân: cắm ZIP-10;

Thương hiệu: Sanken;

Xuất xứ: tháo máy

Tên hàng: BCX53-16 AL SOT89 PNP transistor 1A 80V; Mã: BCX53-16_BL; Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89

BCX53-16 AL SOT89 PNP transistor 1A 80V

Giá: 600 VNĐ

Tên hàng: BCX53-16 AL SOT89 PNP transistor 1A 80V;

Mã: BCX53-16_BL;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V ; Mã: STA408A; Kiểu chân: cắm ZIP-10; Thương hiệu: Sanken; Xuất xứ: chính hãng;

STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V ;

Mã: STA408A;

Kiểu chân: cắm ZIP-10;

Thương hiệu: Sanken;

Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: B772 2SB772 P Transistor 3A 30V; Kiểu chân: cắm TO-126; Mã: 2SB772

B772 2SB772 P Transistor 3A 30V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: B772 2SB772 P Transistor 3A 30V;

Kiểu chân: cắm TO-126;

Mã: 2SB772

Tên hàng: TIP127 P Transistor 5A 100V; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: ST; Mã: TIP127

TIP127 P Transistor 5A 100V

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: TIP127 P Transistor 5A 100V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: ST;

Mã: TIP127