Servo Driver

SGDV-R70A11A 0004 AC SERVO DRIVER Yaskawa 50W SERVOPACK (TM)

Giá: Liên hệ

SGDV-R70A11A 0004 AC SERVO DRIVER Yaskawa 50W SERVOPACK (TM)

Mã: SGDV-R70A11A

Thương hiệu: Yaskawa

Xuất xứ: Hàng tháo máy

SGDV-R70A01B 0012 AC SERVO DRIVER Yaskawa 50W SERVOPACK (TM)

Giá: Liên hệ

SGDV-R70A01B 0012 AC SERVO DRIVER Yaskawa 50W SERVOPACK (TM)

Mã: SGDV-R70A01B

Thương hiệu: Yaskawa

Xuất xứ: Hàng tháo máy

MR-J2-20A 8013 AC SERVO DRIVER Mitsubishi 200W (TM)

Giá: Liên hệ

MR-J2-20A 8013 AC SERVO DRIVER Mitsubishi 200W (TM)

Mã: MR-J2-20A

Thương hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Hàng tháo máy

JSMA-LC08ABK01 JSMA-LCO8ABK01 Động cơ TECO 750W ( TM )

Giá: Liên hệ

JSMA-LC08ABK01 JSMA-LCO8ABK01 Động cơ TECO 750W ( TM )

Mã: JSMA-LC08ABK01

Thương hiệu: TECO

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Hàng tương đương: JSMA-LC08ABK00 JSMA-LCO8ABK00

TSTK20C 1105 AC SERVO DRIVER TECO (TM)

Giá: Liên hệ

TSTK20C 1105 AC SERVO DRIVER TECO (TM)

Mã: TSTK20C

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Thương hiệu: TECO 

TSTK20C 1102 AC SERVO DRIVER TECO 0.75KW (TM)

Giá: Liên hệ

TSTK20C 1102 AC SERVO DRIVER TECO 0.75KW (TM)

Mã: TSTK20C

Xuất xứ: hàng tháo máy

Thương hiệu: TECO

SGDM-15ADA-V 0726 AC SERVO DRIVER Yaskawa 1.5kW SERVOPACK (TM)

Giá: Liên hệ

SGDM-15ADA-V 0726 AC SERVO DRIVER Yaskawa 1.5kW SERVOPACK (TM) Mã: SGDM-15ADA-V Thương hiệu: Yaskawa Xuất xứ: Hàng tháo máy

ASD-A0421-AB 0176 AC SERVO DRIVER Delta 400W (TM)

Giá: Liên hệ

ASD-A0421-AB 0176 AC SERVO DRIVER Delta 400W (TM)

Mã: ASD-A0421-AB

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ: Hàng tháo máy

ASD-A0421-AB 1096 AC SERVO DRIVER Delta 400W (TM)

Giá: Liên hệ

ASD-A0421-AB 1096 AC SERVO DRIVER Delta 400W (TM)

Mã: ASD-A0421-AB

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ: Hàng tháo máy

CSD5_02BP1 9018 AC SERVO DRIVER RS OEMax 200W (TM)

Giá: Liên hệ

CSD5_02BP1 9018 AC SERVO DRIVER RS OEMax 200W (TM)

Mã: CSD5_02BP1

Thương hiệu: RS OEMax

Xuất xứ: Hàng tháo máy

CSD5_02BP1 9020 AC SERVO DRIVER RS OEMax 200W (TM)

Giá: Liên hệ

CSD5_02BP1 9020 AC SERVO DRIVER RS OEMax 200W (TM)

Mã: CSD5_02BP1

 Thương hiệu: RS OEMax

Xuất xứ: Hàng tháo máy

CSD5_01BP1 9005 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Giá: Liên hệ

CSD5_01BP1 9005 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Mã: CSD5_01BP1

Thương hiệu: RS OEMax

Xuất xứ: Hàng tháo máy

CSD5_01BX1 0278 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Giá: Liên hệ

CSD5_01BX1 0278 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Mã: CSD5_01BX1

Thương hiệu: RS OEMax

Xuất xứ: Hàng tháo máy

CSD5_02BP1 9010 AC SERVO DRIVER RS OEMax 200W (TM)

Giá: Liên hệ

CSD5_02BP1 9010 AC SERVO DRIVER RS OEMax 200W (TM)

Mã: CSD5_02BP1

Thương hiệu: RS OEMax

Xuất xứ: Hàng tháo máy

LÊN ĐẦU TRANG