Servo Driver

MR-J3-20T C033 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

MR-J3-20T C033 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W (TM) Mã : MR-J3-20T-C033 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

MR-J2S-20A-F053 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

MR-J2S-20A-F053 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W (TM) Mã : MR-J2S-20A-F053 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

MR-J2S-20A-2087 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W (TM)

GIÁ :LIÊN HỆ

MR-J2S-20A-2087 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W (TM) Mã : MR-J2S-20A-2087 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

MR-J2S-20A 1199 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W (TM)

GIÁ : LIÊN HỆ

MR-J2S-20A 1199 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W (TM) Mã : MR-J2S-20A 1199 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

ASD-A1021-AB 0591 AC SERVO DRIVER DELTA 1kW (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

ASD-A1021-AB 0591 AC SERVO DRIVER DELTA 1kW (TM) Mã : ASD-A1021-AB Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

SGDM-CA04PA-ET4 3208 Bo mạch CPU AC SERVO DRIVER YASKAWA 400W SGDM-04ADA (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

SGDM-CA04PA-ET4 3208 Bo mạch CPU AC SERVO DRIVER YASKAWA 400W SGDM-04ADA (TM) Mã : SGDM-CA04PA-ET4-3208 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ :Hàng Tháo Máy

SGDM-CA04PA-ET4 1878 Bo mạch CPU AC SERVO DRIVER YASKAWA 400W SGDM-04ADA (TM)

GIÁ:LIÊN HÊ

SGDM-CA04PA-ET4 1878 Bo mạch CPU AC SERVO DRIVER YASKAWA 400W SGDM-04ADA (TM) Mã : SGDM-CA04PA-ET4-1878 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ : Hàng Tháo Máy

SGDM-10ADA 1671 AC SERVO DRIVER YASKAWA 1kW (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

SGDM-10ADA 1671 AC SERVO DRIVER YASKAWA 1kW (TM) Mã : SGDM-10ADA-1671 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

MR-J2S-20A 1144 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

MR-J2S-20A 1144 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W (TM) Mã : MR-J2S-20A-1144 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy                  

MR-JE-40A 3032 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 400W (Bị vỡ vỏ)

GIÁ:LIÊN HỆ

MR-JE-40A 3032 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 400W (Bị vỡ vỏ) Mã : MR-JE-40A-3032 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

MR-J2S-10A F043 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 100W (TM)

GIÁ: LIÊN HỆ

MR-J2S-10A F043 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 100W (TM) Mã : MR-J2S-10A Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

MADDT1207 514N AC SERRVO DRIVER PANASONIC 200W

GIÁ:LIÊN HỆ

MADDT1207 514N AC SERRVO DRIVER PANASONIC 200W Mã : MADDT1207 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

CSD7_02BN1 0406 AC SERVO DRIVER RS Automation 200W (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

CSD7_02BN1 0406 AC SERVO DRIVER RS Automation 200W (TM) Mã : CSD7_02BN1 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

CSD7_01BN1 0478 AC SERVO DRIVER RS Automation 100W (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

CSD7_01BN1 0478 AC SERVO DRIVER RS Automation 100W (TM) Mã : CSD7_01BN1 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

LÊN ĐẦU TRANG