Servo Driver

JSDEP-15A 1252 AC SERVO DRIVER TECO (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

JSDEP-15A 1252 AC SERVO DRIVER TECO (TM) Mã : JSDEP-15A Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

JSDEP-15A 0782 AC SERVO DRIVER 400W TECO (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

JSDEP-15A 0782 AC SERVO DRIVER 400W TECO (TM) Mã: JSDEP-15A Tình trạng: Đã Test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy    

SỬA AC SERVO DRIVER 400W TECO Model: JSDEP-15A Serial: 1501 Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test Ok

SỬA AC SERVO DRIVER 400W TECO Model: JSDEP-15A Serial: 1501 Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test Ok SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER 400W TECO Model: JSDEP-15A Serial: 1501 Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test Ok Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, […]

MR-J2-200A 1009 AC SERVO DRIVER 2kW MITSUBISHI J2 (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

MR-J2-200A 1009 AC SERVO DRIVER 2kW MITSUBISHI J2 (TM) Mã : MR-J2-200A Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

SGDH-01AE 0054 AC SERVO DRIVER 0.1kW YASKAWA (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

SGDH-01AE 0054 AC SERVO DRIVER 0.1kW YASKAWA (TM) Mã : SGDH-01AE Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

MR-J3-70B 0003 AC SERVO DRIVER 750W MITSUBISHI (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

MR-J3-70B 0003 AC SERVO DRIVER 750W MITSUBISHI (TM) Mã : MR-J3-70B Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

MR-J2S-200A-S007 7045 AC SERVO DRIVER 2kW MITSUBISHI (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

MR-J2S-200A-S007 7045 AC SERVO DRIVER 2kW MITSUBISHI (TM) Mã : MR-J2S-200A-S007 Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

MR-J2S-200A 8013 AC SERVO DRIVER 2kW MITSUBISHI (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

MR-J2S-200A 8013 AC SERVO DRIVER 2kW MITSUBISHI (TM) Mã : MR-J2S-200A Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

SỬA AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 1kW Model: MR-JE-100A Serial: 1313 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi

SỬA AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 1kW Model: MR-JE-100A Serial: 1313 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 1kW Model: MR-JE-100A Serial: 1313 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Mô tả tình trạng sau khi kiểm tra: lỗi AL.24.2 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: […]

MR-J3-10A H011 AC SERVO DRIVER 100W MITSUBISHI (TM)

GIÁ;LIÊN HỆ

MR-J3-10A H011 AC SERVO DRIVER 100W MITSUBISHI (TM) Mã : MR-J3-10A Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

MR-J3-20A 9067 AC SERVO DRIVER 200W MITSUBISHI (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

MR-J3-20A 9067 AC SERVO DRIVER 200W MITSUBISHI (TM) Mã : MR-J3-20A Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

SGDV-2R8A01A 0005 AC SERVO DRIVER YASKAWA 400W (TM)

GIÁ: LIÊN HỆ

SGDV-2R8A01A 0005 AC SERVO DRIVER YASKAWA 400W (TM) Mã : SGDV-2R8A01A Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

DS2-20P7-AS 0115 AC SERVO DRIVER XINJE 0.75kW (TM)

GIÁ;LIÊN HỆ

DS2-20P7-AS 0115 AC SERVO DRIVER XINJE 0.75kW (TM) Mã : DS2-20P7-AS Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

MR-J2S-70A F048 AC SERVO DRIVER 750W MITSUBISHI (mất nắp mặt) (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

MR-J2S-70A F048 AC SERVO DRIVER 750W MITSUBISHI (mất nắp mặt) (TM) Mã : MR-J2S-70A Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

LÊN ĐẦU TRANG