Jack Audio

Tên hàng: Clip Kẹp dây loa 2 chân; Mã: Clip_Audio_2P; kích thước bảng: chiều dài chiều rộng L20.8MMxW44.7MM; Hai khoảng cách lỗ: 34.5MM Sửa Đường kính lỗ: 3.14MM

Clip Kẹp dây loa 2 chân

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: Clip Kẹp dây loa 2 chân;

Mã: Clip_Audio_2P;

Thông số: kích thước bảng: chiều dài chiều rộng L20.8MMxW44.7MM;

Hai khoảng cách lỗ: 34.5MM

Sửa Đường kính lỗ: 3.14MM

Tên hàng: Jack cắm 6.3mm có vỏ bọc; Mã: JACK6.3mm_S

Jack cắm 6.3mm có vỏ bọc

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Jack cắm 6.3mm có vỏ bọc;

Mã: JACK6.3mm_S