Jack Nối

Tên hàng: Jack GX16-3P (Plug + socket); Mã: GX16-3P

GX16-3P Jack 3 chân, giắc 3 chân, đầu nối 3 chân, Jack GX16-3P (Plug + socket)

Giá: 11.000 VND

GX16-3P Jack 3 chân, giắc 3 chân, đầu nối 3 chân, Jack GX16-3P (Plug + socket)
Mã: GX16-3P
Phân nhóm: 3 Pin Connector
Mã kho: GX16-3P_RON
Từ khóa: GX16-3P Jack 3 chân, jack cắm 3 chân, giắc cắm 3 chân, giắc 3 chân, rack 3 chân, rack cắm 3 chân, đầu cắm 3 chân, 3p, 3pin, connector 3 pin, Jack GX16-3P (Plug + socket), giắc tròn sắt 3 chân, đầu cắm tròn 3 chân

Tên hàng : Đầu cắm SERVO DRIVER 26 chân, loại bắt ốc

Đầu cắm SERVO DRIVER 26 chân, loại bắt ốc

Giá: 47.500 VNĐ

Tên hàng : Đầu cắm SERVO DRIVER 26 chân, loại bắt ốc

Tên hàng: Đầu cắm SERVO DRIVER 20 chân, loại bắt ốc

Đầu cắm SERVO DRIVER 20 chân, loại bắt ốc

Giá: 46.000 VNĐ

Tên hàng: Đầu cắm SERVO DRIVER 20 chân, loại bắt ốc

Đầu cáp nguồn Servo motor 4 chân 5557 5559-4P

Đầu cáp nguồn Servo motor 4 chân 5557 5559-4P

Giá: 12.000 VND

Tên: Đầu cáp nguồn Servo motor 4 chân 5557 5559-4P Model: 5557 5559-4P Kiểu chân: 2*2P Hãng SX: Molex Dùng Cho: Servo driver, servo motor Hàng tham khảo: Kích thước: 4,2mm Dòng điện: Điện áp: Datasheet: 5557 5559-4P datasheet Tình Trạng: Hàng mới Tag: Molex 5557 5559-4P; zắc nguồn servo driver, rắc nguồn servo driver, […]