Biến Tần INVT

CHF100A-7R5G-2 1655 Biến tần INVT 7.5kW

GIÁ;LIÊN HỆ

CHF100A-7R5G-2 1655 Biến tần INVT 7.5kW Mã : CHF100A-7R5G-2 Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy