Step Driver

2HSS57-A-5/24 ( 2HSS57 ) 7408 Hybrid Step-Servo JMC

2HSS57-A-5/24 ( 2HSS57 ) 8287 Bộ điều khiển động cơ bước Hybrid Step-Servo JMC

Giá: Liên hệ

2HSS57-A-5/24 ( 2HSS57 ) 8287 Bộ điều khiển động cơ bước Hybrid Step-Servo JMC Mã: 2HSS57-A-5/24

2HSS57-A-5/24 ( 2HSS57 ) 7408 Hybrid Step-Servo JMC

2HSS57-A-5/24 ( 2HSS57 ) 7408 Hybrid Step-Servo JMC

Giá: Liên hệ

2HSS57-A-5/24 ( 2HSS57 ) 7408 Hybrid Step-Servo JMC Mã : 2HSS57-A-5/24 ( 2HSS57 )

2HSS86H-A-5/24 0165 AC SERVO DIRVE Hybrid ( Hãng JMC )

GIÁ:LIÊN HỆ

2HSS86H-A-5/24 0165 AC SERVO DIRVE Hybrid ( Hãng JMC ) Mã : 2HSS86H-A-5/24 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Mới

MD5-HD14 NK31 Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

MD5-HD14 NK31 Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver (TM) Mã : MD5-HD14-NK01 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

MD5-HD14 NKA31 Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver (TM)

GIÁ: LIÊN HỆ

MD5-HD14 NKA31 Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver (TM) Mã : MD5-HD14-NK01A Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ : Hàng Tháo Máy

MD5-HD14 NL31 Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

MD5-HD14 NL31 Bộ điều khiển động cơ bước Microstep Driver (TM) Mã : MD5-HD14-NL31 Tình trạng: Chỉ quay ngược Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

DM542-05 S11L Bộ điều khiển động cơ bước Leadshine

Gía: liên hệ

DM542-05 S11L Bộ điều khiển động cơ bước Leadshine Mã : DM542-05 S11L Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Mới

ST5718L2804-KCAB 0541 STEPPING MOTOR (TM)

Giá: Liên hệ

ST5718L2804-KCAB 0541 STEPPING MOTOR (TM)

Model: ST5718L2804-KCAB

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Thương hiệu: Nanotec

Q2HB44MB Bộ điều khiển động cơ bước

Giá: 1.265.000 VND

Tên: Q2HB44MB Bộ điều khiển động cơ bước Model: Q2HB44MB Hàng tham khảo: Q2HB44MA, Q2HB44MC Tình Trạng: Hàng mới 90% Tag: Q2HB44MB; Q2HB44MC Bộ điều khiển động cơ bước