Photo-IC

TLP5701 SOP6 P5701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler; Mã: TLP5701; Kiểu chân: dán 6 chân SOP-6; Thương hiệu: Fairchild

TLP5701 SOP6 P5701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler

Giá bán: 6.500VND

TLP5701 SOP6 P5701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler Mã: TLP5701 Kiểu chân: dán 6 chân SOP-6 Thương hiệu: Fairchild

HCPL-786J HP786J A786J SOP16 Photo-IC Optocoupler, cách ly quang, Optically Isolated Modulator; Mã: A786J; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: AVAGO

HCPL-786J HP786J A786J SOP16 Photo-IC Optocoupler, cách ly quang, Optically Isolated Modulator

Giá bán: 14.500VND

HCPL-786J HP786J A786J SOP16 Photo-IC Optocoupler, cách ly quang, Optically Isolated Modulator Mã: A786J Kiểu chân: dán SOP-16 Thương hiệu: AVAGO

Tên hàng: TLP701 P701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler; Mã: TLP701; Kiểu chân: dán SOP-6; Thương hiệu: TOSHIBA; Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC

TLP701 P701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler

Giá: 7,000 VNĐ

Tên hàng: TLP701 P701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler;

Mã: TLP701;

Kiểu chân: dán SOP-6;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC

TLP116A SOP5 Photo-IC opto photocoupler

Giá: 14,500 VNĐ

Tên hàng: TLP116A SOP5 Photo-IC opto photocoupler;

Mã: TLP116A;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: A7840_DIP-8; Kiểu chân: cắm DIP-8; Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy ép nhựa; Phân nhóm: Photo-IC

A7840, HCPL-7840, HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Giá: 29.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7840_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy ép nhựa;

Phân nhóm: Photo-IC

Tên hàng: PS9115 9115 SOP5 Photo-IC Optp Photocoupler 3750 Vrmm; Mã: PS9115_SOP5; Kiểu chân: dán SOP-5; Thương hiệu: NEC; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo; Mã kho: PS9115_SOP5_-ic

PS9115 9115 SOP5 Photo-IC Optp Photocoupler 3750 Vrmm

Giá: 24,500 VNĐ

Tên hàng: PS9115 9115 SOP5 Photo-IC Optp Photocoupler 3750 Vrmm;

Mã: PS9115_SOP5;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Mã kho: PS9115_SOP5_-ic

Hàng tương đương: PS9115 PS9115-A PS9115-F3 PS9115-F3-APS9115-F4 PS9115-F4-A PS9115-V PS9115-V-A PS9115-V-F3 PS9115-V-F3-A PS9115-V-F4 PS9115-V-F4-A PS9115-AX PS9115-F3 PS9115-F3-AX PS9115-F4 PS9115-F4-AX PS9115-V PS9115-V-AX PS9115-V-F3 PS9115-V-F3-AX PS9115-V-F4 PS9115-V-F4-AX

Tên hàng: A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler; Mã: A2531_DIP-8; Hãng sx: AVAGO; Kiểu chân: cắm DIP-8; Mã kho: A2531_DIP-8_906

A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler;

Mã: A2531_DIP-8;

Hãng sx: AVAGO;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã kho: A2531_DIP-8_906

Tên hàng: A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler; Mã: HP2531_DIP-8; Hãng sx: AVAGO; Kiểu chân: cắm DIP-8

A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler;

Mã: HP2531_DIP-8;

Hãng sx: AVAGO;

Kiểu chân: cắm DIP-8