Đế IC, Đế Kẹp

Tên hàng: Kẹp chip DIP8, Kẹp IC DIP8

Kẹp chip DIP8, Kẹp IC DIP8

GIá: Liên hệ

Tên hàng: Kẹp chip DIP8, Kẹp IC DIP8

Tên hàng: Đế IC 8 chân dẹt; Mã: DIP8S

Đế IC 8 chân dẹt

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 8 chân dẹt;

Mã: DIP8S

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp; Mã: DIP28S

Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp;

Mã: DIP28S

Kính lúp kẹp bàn có đèn LED LT-86A;

Kính lúp kẹp bàn có đèn LED LT-86A

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: Kính lúp kẹp bàn có đèn LED LT-86A;

Mã: LT-86A

Tên hàng: PCT-215 Clip kẹp nối 5 dây 0.08 đến 2.5mm; Mã: PCT-215; Thông số: - Dài Rộng Cao L26.6xW17xH14.5mm Điện áp chịu: 400V; Dòng: 32A; Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

PCT-215 Clip kẹp nối 5 dây 0.08 đến 2.5mm

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: PCT-215 Clip kẹp nối 5 dây 0.08 đến 2.5mm;

Mã: PCT-215;

Thông số: – Dài Rộng Cao L26.6xW17xH14.5mm

Điện áp chịu: 400V;

Dòng: 32A;

Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

Tên hàng: CH-3 Clip kẹp nối nhanh 2 dây 0.5 đến 2.5mm; Mã: CH-3; Thông số: Dài rộng cao L20xW17.5xH13.5; Kẹp dây: 0.5 đến 2.5mm; Điện áp: 220V; Dòng: 10A;

CH-3 Clip kẹp nối nhanh 2 dây 0.5 đến 2.5mm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: CH-3 Clip kẹp nối nhanh 2 dây 0.5 đến 2.5mm;

Mã: CH-3;

Thông số: Dài rộng cao L20xW17.5xH13.5;

Kẹp dây: 0.5 đến 2.5mm;

Điện áp: 220V;

Dòng: 10A;

Tên hàng: CH-2 Clip kẹp nối nhanh 2 dây 0.5 đến 2.5mm; Mã: CH-2; Thông số: Dài rộng cao L20xW17.5xH13.5; Kẹp dây: 0.5 đến 2.5mm; Điện áp: 220V; Dòng: 10A;

CH-2 Clip kẹp nối nhanh 2 dây 0.5 đến 2.5mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: CH-2 Clip kẹp nối nhanh 2 dây 0.5 đến 2.5mm;

Mã: CH-2;

Thông số: Dài rộng cao L20xW17.5xH13.5;

Kẹp dây: 0.5 đến 2.5mm;

Điện áp: 220V;

Dòng: 10A;

Tên hàng: Clip kẹp chữ T nối dây 0.3 đến 1.0mm

Clip kẹp chữ T nối dây 0.3 đến 1.0mm

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: Clip kẹp chữ T nối dây 0.3 đến 1.0mm

Tên hàng: PCT-213 Clip kẹp nối 3 dây 0.08 đến 2.5mm; Mã: PCT-213; Thông số: - Dài Rộng Cao L20.5xW17xH14.5mm; Điện áp chịu: 400V; Dòng: 32A; Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

PCT-213 Clip kẹp nối 3 dây 0.08 đến 2.5mm

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: PCT-213 Clip kẹp nối 3 dây 0.08 đến 2.5mm;

Mã: PCT-213;

Thông số: – Dài Rộng Cao L20.5xW17xH14.5mm;

Điện áp chịu: 400V;

Dòng: 32A;

Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

Tên hàng: PCT-212 Clip kẹp nối 2 dây 0.08 đến 2.5mm; Mã: PCT-212; Thông số: - Dài Rộng Cao L20.5xW12.4xH14.5mm; Điện áp chịu: 400V; Dòng: 32A; Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

PCT-212 Clip kẹp nối 2 dây 0.08 đến 2.5mm

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: PCT-212 Clip kẹp nối 2 dây 0.08 đến 2.5mm;

Mã: PCT-212;

Thông số: – Dài Rộng Cao L20.5xW12.4xH14.5mm;

Điện áp chịu: 400V;

Dòng: 32A;

Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

Tên hàng: Clip Kẹp dây loa 4 chân; Mã: Clip_Audio_4P; kích thước bảng: chiều dài chiều rộng L64.8MMxW19.7MM; Hai khoảng cách lỗ: 55MM Sửa Đường kính lỗ: 3.14MM

Clip Kẹp dây loa 4 chân

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: Clip Kẹp dây loa 4 chân;

Mã: Clip_Audio_4P;

kích thước bảng: chiều dài chiều rộng L64.8MMxW19.7MM;

Hai khoảng cách lỗ: 55MM

Sửa Đường kính lỗ: 3.14MM

Tên hàng: Đế IC 8 chân dẹt; Mã: DIP8S

Đế IC 8 chân dẹt

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 8 chân dẹt;

Mã: DIP8S

Đế IC 28 chân dẹt loại rộng; Mã: DIP28SL

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt loại rộng;

Mã: DIP28SL

Tên hàng: Đế IC 40 chân dẹt; Mã: DIP40S

Đế IC 40 chân dẹt

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 40 chân dẹt;

Mã: DIP40S