IXYS

MUBW35-12E7 Module IGBT 35A 1200V Mã: MUBW35-12E7 Thương hiệu: IXYS Xuất xứ: Hàng mới Hàng tương đương: MUBW36-12E7

MUBW35-12E7 Module IGBT 35A 1200V

Giá: Liên hệ

MUBW35-12E7 Module IGBT 35A 1200V

Mã: MUBW35-12E7

Thương hiệu: IXYS

Xuất xứ: Hàng mới

Hàng tương đương: MUBW36-12E7

VUO160-16NO7(VUO160-16N07)

Giá: lien he

VUO160-16NO7(VUO160-16N07)  

DSE12X101-12A(DSEI2X101-12A)

Giá: Liên Hệ

DSEI2X101-12A Module Diode 91A 1200V Mã: DSEI2X101-12A Xuất xứ: Hàng mới

Module IGBT IXYS VUB145-16NOXT VUB145-16NO1

Module IGBT IXYS VUB145-16NOXT VUB145-16NO1

Giá: Liên hệ

Module IGBT IXYS VUB145-16NOXT VUB145-16NO1

Module IGBT IXYS VHF28-08IO5 VHF28-12IO5 VHF28-14IO5 VHF28-16IO5

Module IGBT IXYS VHF28-08IO5 VHF28-12IO5 VHF28-14IO5 VHF28-16IO5

Giá: Liên hệ

Module IGBT IXYS VHF28-08IO5 VHF28-12IO5 VHF28-14IO5 VHF28-16IO5

Module IGBT IXYS MUBW25-12T7 MUBW15-12T7 MUBW25-12A7

Module IGBT IXYS MUBW25-12T7 MUBW15-12T7 MUBW25-12A7

Giá: Liên hệ

Module IGBT IXYS MUBW25-12T7 MUBW15-12T7 MUBW25-12A7

Module IGBT IXYS MWI50-12A7 MWI35-12A7 MWI50-06A7

Module IGBT IXYS MWI50-12A7 MWI35-12A7 MWI50-06A7

Giá: Liên hệ

Module IGBT IXYS MWI50-12A7 MWI35-12A7 MWI50-06A7

Module IGBT IXYS VUO30-08NO1 02 04 06NO1 VUO50-08NO1 02 04 06NO1 34 16NO1

Module IGBT IXYS VUO30-08NO1 02 04 06NO1 VUO50-08NO1 02 04 06NO1 34 16NO1

Giá: Liên hệ

Module IGBT IXYS VUO30-08NO1 02 04 06NO1 VUO50-08NO1 02 04 06NO1 34 16NO1

Module IGBT IXYS MUBW35-12A8 MUBW50-12A8 MUBW75-12A8

Module IGBT IXYS MUBW35-12A8 MUBW50-12A8 MUBW75-12A8

Giá: Liên hệ

Module IGBT IXYS MUBW35-12A8 MUBW50-12A8 MUBW75-12A8

Module IGBT IXYS MKI100-12E8 MKI75-12E8 MKI100-12F8

Module IGBT IXYS MKI100-12E8 MKI75-12E8 MKI100-12F8

Giá: Liên hệ

Module IGBT IXYS MKI100-12E8 MKI75-12E8 MKI100-12F8

Module IGBT IXYS MCC310-08IO1 MCC310-16IO1 MCC310-18IO1 MCC310-12 14IO1

Module IGBT IXYS MCC310-08IO1 MCC310-16IO1 MCC310-18IO1 MCC310-12 14IO1

Giá: Liên hệ

Module IGBT IXYS MCC310-08IO1 MCC310-16IO1 MCC310-18IO1 MCC310-12 14IO1

Module IGBT IXYS MCC200-12IO1 MCC200-14IO1 MCC200-16IO1

Module IGBT IXYS MCC200-12IO1 MCC200-14IO1 MCC200-16IO1

Giá: Liên hệ

Module IGBT IXYS MCC200-12IO1 MCC200-14IO1 MCC200-16IO1

Module IGBT IXYS MCC250-12io1 MCC250-14io1 MCC250-16io1

Module IGBT IXYS MCC250-12io1 MCC250-14io1 MCC250-16io1

Giá: Liên hệ

Module IGBT IXYS MCC250-12io1 MCC250-14io1 MCC250-16io1

Module IGBT IXYS MDD172-16N1 MDD172-12N1 MDD120-16N1 MDD44-16N1B

Module IGBT IXYS MDD172-16N1 MDD172-12N1 MDD120-16N1 MDD44-16N1B

Giá: Liên hệ

Module IGBT IXYS MDD172-16N1 MDD172-12N1 MDD120-16N1 MDD44-16N1B