IC Driver

TA7291S SIP9 IC Driver

Giá: 11.000 VNĐ

TA7291S SIP9 IC Driver Mã: TA7291S Kiểu chân: 9 chân cắm SIP-9 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: TOSHIBA

IRAMS10UP60A-2 IC PWR MOD PLUG-N-DRIVE 10A 600V (HTM)

Giá:Liên Hệ

IRAMS10UP60A-2 IC PWR MOD PLUG-N-DRIVE 10A 600V (HTM) Mã: IRAMS10UP60A-2 Xuất xứ: Hàng tháo máy  

IRAM256-1067A2 IC MOD PWR HYBRID 8A 600V (HTM)

Giá: 250.000 VNĐ

IRAM256-1067A2 IC MOD PWR HYBRID 8A 600V (HTM) Mã: IRAM256-1067A2 Xuất xứ: Hàng tháo máy

L6201 SOP20 IC Driver

Giá: 46.500 VNĐ

L6201 SOP20 IC Driver Mã: L6201 Kiểu chân: 20 chân dán SOP-20 Phân nhóm: IC driver

UC3845BDG UC3845BD SOP14 IC Nguồn Switching

Giá: 23.000 VNĐ

UC3845BDG UC3845BD SOP14 IC Nguồn Switching Mã: UC3845BDG Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14 Thương hiệu: ON Phân nhóm: IC Nguồn

IR21814S IR21814STRPBF SOP14 IC Driver

Giá: 29.500 VNĐ

IR21814S IR21814STRPBF SOP14 IC Driver Mã: IR21814S Kiểu chân: 14 chân dán SOP-14 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: IR

E09A92GA SOP24 IC Nguồn

Giá: 99.500 VNĐ

E09A92GA SOP24 IC Nguồn Mã: E09A92GA Kiểu chân: dán 24 chân SOP-24 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: EPSON

D71054C D71054C-10 UPD71054C-10 DIP24 IC Tích hợp

Giá: Liên Hệ

D71054C D71054C-10 UPD71054C-10 DIP24 IC Tích hợp Mã: D71054C Kiểu chân: cắm 24 chân DIP-24 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: NEC

M81709FP SOP16 IC Driver 2A 600V, High Voltage Half-Bridge Driver

M81709FP SOP16 IC Driver 2A 600V, High Voltage Half-Bridge Driver

Giá bán: 14.500VND

M81709FP SOP16 IC Driver 2A 600V, High Voltage Half-Bridge Driver Mã: M81709FP Kiểu chân: dán 16 chân SOP-16 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: Mitsubishi

BTM7710GP TO-263-15

BTM7710GP TO-263-15

Giá: Liên hệ

BTM7710GP TO-263-15

M81738FP SSOP24 IC DRIVER, 1200V HIGH VOLTAGE HALF BRIDGE DRIVER

M81738FP SSOP24 IC DRIVER, 1200V HIGH VOLTAGE HALF BRIDGE DRIVER

Giá: 300.000VND

M81738FP SSOP24 IC DRIVER, 1200V HIGH VOLTAGE HALF BRIDGE DRIVER

ISL83202IBZ ISL83202IB 83202IBZ SOP16 IC IC DRIVER H-BRIDGE FET

Giá: 25.000VND

ISL83202IBZ ISL83202IB 83202IBZ SOP16 IC IC DRIVER H-BRIDGE FET; Mã: ISL83202IBZ; Kiểu chân: 16 chân dán SOP-16; Phân nhóm: IC DRIVER; Mã khp: ISL83202IBZ-564

Tên hàng: SLA7026M IC Driver 2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver (TM); Mã: SLA7026M_OLD; Kiểu chân: cắm; Thương hiệu: San Ken; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư steper driver; Hàng tương đương: SLA7024M, SLA7026M, SMA7029M

SLA7026M IC Driver 2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver (TM)

Giá: 20.000 VNĐ

Tên hàng: SLA7026M IC Driver 2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver (TM)

Mã: SLA7026M

Kiểu chân: cắm

Thương hiệu: San Ken

Xuất xứ: Tháo máy

Hàng tương đương: SLA7024M, SLA7026M, SMA7029M

Tên hàng: IR2151 DIP8 IC Driver, HALF-BRIDGE DRIVER; Mã: IR2151; Kiểu chân: cắm DIP-8; Thương hiệu: IR; Xuất xứ: chính hãng; Hàng tương đương: IR2153 IR21531

IR2151 DIP8 IC Driver, HALF-BRIDGE DRIVER

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: IR2151 DIP8 IC Driver, HALF-BRIDGE DRIVER;

Mã: IR2151;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: IR2153 IR21531