IC Driver

BTM7710GP TO-263-15

BTM7710GP TO-263-15

Giá: Liên hệ

BTM7710GP TO-263-15

M81738FP SSOP24 IC DRIVER, 1200V HIGH VOLTAGE HALF BRIDGE DRIVER

M81738FP SSOP24 IC DRIVER, 1200V HIGH VOLTAGE HALF BRIDGE DRIVER

Giá: 300.000VND

M81738FP SSOP24 IC DRIVER, 1200V HIGH VOLTAGE HALF BRIDGE DRIVER

ISL83202IBZ ISL83202IB 83202IBZ SOP16 IC IC DRIVER H-BRIDGE FET

Giá: 25.000VND

ISL83202IBZ ISL83202IB 83202IBZ SOP16 IC IC DRIVER H-BRIDGE FET; Mã: ISL83202IBZ; Kiểu chân: 16 chân dán SOP-16; Phân nhóm: IC DRIVER; Mã khp: ISL83202IBZ-564

Tên hàng: SLA7026M IC Driver 2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver (TM); Mã: SLA7026M_OLD; Kiểu chân: cắm; Thương hiệu: San Ken; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư steper driver; Hàng tương đương: SLA7024M, SLA7026M, SMA7029M

SLA7026M IC Driver 2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver (TM)

Giá: 20.000 VNĐ

Tên hàng: SLA7026M IC Driver 2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver (TM)

Mã: SLA7026M

Kiểu chân: cắm

Thương hiệu: San Ken

Xuất xứ: Tháo máy

Hàng tương đương: SLA7024M, SLA7026M, SMA7029M

Tên hàng: IR2151 DIP8 IC Driver, HALF-BRIDGE DRIVER; Mã: IR2151; Kiểu chân: cắm DIP-8; Thương hiệu: IR; Xuất xứ: chính hãng; Hàng tương đương: IR2153 IR21531

IR2151 DIP8 IC Driver, HALF-BRIDGE DRIVER

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: IR2151 DIP8 IC Driver, HALF-BRIDGE DRIVER;

Mã: IR2151;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: IR2153 IR21531

Tên hàng: L6376PD PowerSO20 IC DRIVER 4 Chanel 0.5A HIGH-SIDE DRIVER, QUAD INTELLIGENT POWER SWITCH; Mã: L6376PD; Kiểu chân: dán PowerSO20; Thương hiệu: ST; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư PLC; vật tư máy nén khí; Mã kho: L6376PD_208; Phân nhóm: IC DRVIER

L6376PD PowerSO20 IC DRIVER 4 Chanel 0.5A HIGH-SIDE DRIVER, QUAD INTELLIGENT POWER SWITCH

Giá: 110,500 VNĐ

Tên hàng: L6376PD PowerSO20 IC DRIVER 4 Chanel 0.5A HIGH-SIDE DRIVER, QUAD INTELLIGENT POWER SWITCH;

Mã: L6376PD;

Kiểu chân: dán PowerSO20;

Thương hiệu: ST;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư PLC; vật tư máy nén khí;

Mã kho: L6376PD_208;

Phân nhóm: IC DRVIER

IR2153S IR2153 SOP8 IC Driver Series 600 V 200 mA 15.6 V Supply Dual Output Half Bridge Driver;

Giá: 6,000 VNĐ

Tên hàng: IR2153S IR2153 SOP8 IC Driver Series 600 V 200 mA 15.6 V Supply Dual Output Half Bridge Driver;

Mã: IR2153S;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: IR;

Phân nhóm: IC DRIVER

M57962L M57962AL IC driver

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: M57962L M57962AL IC driver;

Mã: M57962AL;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: vật tư biến tần

Tên hàng: IR2113 IC Driver; Mã: IR2113_DIP-14; Kiểu chân: cắm DIP-14; Hãng sx: IR; Phân nhóm: IC DRIVER

IR2113 IC Driver

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: IR2113 IC Driver;

Mã: IR2113_DIP-14;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Hãng sx: IR;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: M57215BL M57215L MIT ZIP IC DRIVER; Mã: M57215BL; Kiểu chân: cắm; Thương hiệu: Mitsubisshi; Xuất xứ: tháo máy; Dùng cho: vật tư servo, vật tư máy CNC; Phân nhóm: IC driver

M57215BL M57215L MIT ZIP IC DRIVER;

Giá: 89.000 VNĐ

Tên hàng: M57215BL M57215L MIT ZIP IC DRIVER;

Mã: M57215BL;

Kiểu chân: cắm;

Thương hiệu: Mitsubisshi;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: vật tư servo, vật tư máy CNC;

Phân nhóm: IC driver

Tên hàng: IR2110 DIP14 IC DRIVER, Half-Bridge Driver; Mã: IR2110; Kiểu chân: 14 chân cắm DIP-14; Thương hiệu: IR; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC DRIVER; Mã kho: IR2110_123

IR2110 DIP14 IC DRIVER, Half-Bridge Driver

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: IR2110 DIP14 IC DRIVER, Half-Bridge Driver;

Mã: IR2110;

Kiểu chân: 14 chân cắm DIP-14;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC DRIVER; Mã kho: IR2110_123

Tên hàng: SN74HC244N 74HC244 DIP20 IC Driver Octal buffer/line driver, 3-state; Mã: SN74HC244N; Kiểu chân: 20 chân cắm DIP-20; Thương hiệu: TI; Hàng tương đương: HCT244A, TC74VHCT244A ,74HC244P, 74HC244,SN74LVC244A; Phân nhóm: IC họ 74

SN74HC244N 74HC244 DIP20 IC Driver Octal buffer/line driver, 3-state

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: SN74HC244N 74HC244 DIP20 IC Driver Octal buffer/line driver, 3-state;

Mã: SN74HC244N;

Kiểu chân: 20 chân cắm DIP-20;

Thương hiệu: TI;

Hàng tương đương: HCT244A, TC74VHCT244A ,74HC244P, 74HC244,SN74LVC244A;

Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: SN74LVC244APWR LC244A TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state; Mã: LC244A_TSSOP20; Kiểu chân: dán TSSOP20 5.72mm; Thương hiệu: TI; Hàng tương đương: VHCT244A, TC74VHCT244AFT, 74HC244PW, 74HC244, HC244, SN74LVC244APWR ,LC244A; Phân nhóm: IC họ 74

SN74LVC244APWR LC244A TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: SN74LVC244APWR LC244A TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state;

Mã: LC244A_TSSOP20;

Kiểu chân: dán TSSOP20 5.72mm;

Thương hiệu: TI;

Hàng tương đương: VHCT244A, TC74VHCT244AFT, 74HC244PW, 74HC244, HC244, SN74LVC244APWR ,LC244A;

Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: 74HC244PW 74HC244 HC244 TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state; Mã: HC244_TSSOP20; Kiểu chân: dán TSSOP20 5.72mm; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: VHCT244A, TC74VHCT244AFT, 74HC244PW, 74HC244 ,HC244, SN74LVC244APWR, LC244A; Phân nhóm: IC họ 74

74HC244PW 74HC244 HC244 TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC244PW 74HC244 HC244 TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state;

Mã: HC244_TSSOP20;

Kiểu chân: dán TSSOP20 5.72mm;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: VHCT244A, TC74VHCT244AFT, 74HC244PW, 74HC244 ,HC244, SN74LVC244APWR, LC244A;

Phân nhóm: IC họ 74

LÊN ĐẦU TRANG