Biến Tần – Inverter

CIMR-JT2A0006BAA 0035 Biến tần YASKAWA 1.1kW/0.75kW (TM)

GIÁ LIÊN HỆ

CIMR-JT2A0006BAA 0035 Biến tần YASKAWA 1.1kW/0.75kW (TM) Mã : CIMR-JT2A0006BAA-0035 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

CHF100A-7R5G-2 1655 Biến tần INVT 7.5kW

GIÁ;LIÊN HỆ

CHF100A-7R5G-2 1655 Biến tần INVT 7.5kW Mã : CHF100A-7R5G-2 Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

VFD015B23A 0007 Biến tần DELTA 1.5KW 220V B (TM)

Giá: Liên hệ

VFD015B23A 0007 Biến tần DELTA 1.5KW 220V B (TM)

Mã : VFD015B23A

Thương hiệu: DELTA 

Xuất xứ: Hàng tháo máy

FR-D740-0.4K T083 Biến tần MITSUBISHI 0.4kW

Giá: Liên hệ

FR-D740-0.4K T083 Biến tần MITSUBISHI 0.4kW

Mã: FR-D740-0.4K

Thương hiệu: MITSUBISHI 

Xuất xứ: Hàng mới

ACS141-K18-1 0072 Biến tần ABB 0.12kW (TM)

Giá: Liên hệ

ACS141-K18-1 0072 Biến tần ABB 0.12kW (TM)

Mã : ACS141-K18-1

Thương hiệu: ABB 

Xuất xứ: Hàng tháo máy

VFD037B43A 1480 Biến tần Delta 3.7KW (TM)

Giá: Liên hệ

VFD037B43A 1480 Biến tần Delta 3.7KW (TM)

Mã: VFD037B43A

Thương hiệu: Delta

Xuất xứ: Hàng tháo máy 

FR-S520-3.7K-31R R068 Biến tần MITSUBISHI 3.7kW (TM)

Giá: Liên hệ

FR-S520-3.7K-31R R068 Biến tần MITSUBISHI 3.7kW (TM)

Mã kho: FR-S520-3.7K-31R

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ: Hàng tháo máy

V022IG5A-4 024A Biến tần LS SV022IG5A-4 2.2kW (TM)

Giá: Liên hệ

SV022IG5A-4 024A Biến tần LS SV022IG5A-4 2.2kW (TM)

Mã: SV022IG5A-4 

Thương hiệu: LS

Xuất xứ: Hàng tháo máy

FRN7.5G11S-2 0044 Biến tần Fuji 7.5kW (TM)

Giá: Liên hệ

FRN7.5G11S-2 0044 Biến tần Fuji 7.5kW (TM)

Mã: FRN7.5G11S-2

Thương hiệu: Fuji

Xuất xứ: Hàng tháo máy

FRN11G1S-2J 24PJ Biến tần Fuji 11kW (TM)

Giá: Liên hệ

FRN11G1S-2J 24PJ Biến tần Fuji 11kW (TM)
Mã: FRN11G1S-2J

Thương hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Khởi động mền Siemens 3RW4055-6BB44; 3ZX1021-ORW40-1AA1; 75Kw/134A; 200-460V/US 230VAC; 6/50Hz

Khởi động mền Siemens 3RW4055-6BB44; 3ZX1021-ORW40-1AA1; 75Kw/134A; 200-460V/US 230VAC; 6/50Hz

Liên hệ

Khởi động mền Siemens 3RW4055-6BB44; 3ZX1021-ORW40-1AA1; 75Kw/134A; 200-460V/US 230VAC; 6/50Hz

FX0S-14MR-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX0S-14MR-ES/UL

Giá: Liên hệ

PLC MITSUBISHI FX0S-14MR-ES/UL Mã: FX0S-14MR-ES/UL

SV022iG5A-4

Biến tần LS 4.5KVA SV022iG5A-4

Giá: Liên hệ

Biến tần LS 4.5KVA SV022iG5A-4 Mã: SV022iG5A-4  

SV022iG5A-4

Biến tần LS 4.5KVA SV022iG5A-4

Giá: Liên hệ

Biến tần LS 4.5KVA SV022iG5A-4 Mã: SV022iG5A-4

LÊN ĐẦU TRANG