Triac, Diac

BTB24-600BW TO220 TRIAC 24A 600V; Mã: BTB24-600BW; Kiểu chân: 3 chân cắm TO-220; Xuất xứ: Hàng mới; Thương hiệu: ST

BTB24-600BW TO220 TRIAC 24A 600V

Giá bán: 11.500VND

BTB24-600BW TO220 TRIAC 24A 600V Mã: BTB24-600BW Kiểu chân: 3 chân cắm TO-220 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: ST

BTA40-800B TRIAC 40A 800V; Mã: BTA40-800B; Kiểu chân: cắm

BTA40-800B TRIAC 40A 800V

Giá bán: 42.000VND

BTA40-800B TRIAC 40A 800V Mã: BTA40-800B Kiểu chân: cắm

Tên hàng: BTA41800B BTA41-800B BTA41800 TOP3 TRIAC 41A 800V; Mã: BTA41-800B; Kiểu chân: cắm TOP3; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: BTA41-600A, BTA41-600B, BTA41-600C; BTA41-600E, BTA40-700A, BTA40-700B, BTA40-700C; BTA41-700E, BTA41-800A, BTA41-800B, BTA41-800C; BTA41-800E; Phân nhóm: TRIAC

BTA41800B BTA41-800B BTA41800 TOP3 TRIAC 41A 800V

Giá: 13,000 VNĐ

Tên hàng: BTA41800B BTA41-800B BTA41800 TOP3 TRIAC 41A 800V;

Mã: BTA41-800B;

Kiểu chân: cắm TOP3;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA41-600A, BTA41-600B, BTA41-600C; BTA41-600E, BTA40-700A, BTA40-700B, BTA40-700C; BTA41-700E, BTA41-800A, BTA41-800B, BTA41-800C; BTA41-800E;

Phân nhóm: TRIAC

BT137-600E BT137 TO220 TRIAC 8A 600V

Giá: 3,000 VNĐ

Tên hàng: BT137-600E BT137 TO220 TRIAC 8A 600V;

Mã: BT137-600E;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: MAC97A6 Triac 1A 400V; Kiểu chân: TO-92; Mã: MAC97A6

MAC97A6 Triac 1A 400V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: MAC97A6 Triac 1A 400V;

Kiểu chân: TO-92;

Mã: MAC97A6

Tên hàng: BTA41-600B TRIAC 41A 600V; Kiểu chân: cắm TO-3P; Hãng sx: ST; Mã: BTA41-600B_ST

BTA41-600B TRIAC 41A 600V

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: BTA41-600B TRIAC 41A 600V;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx: ST;

Mã: BTA41-600B_ST

Tên hàng: BTA12-600B TO220 TRIAC 12A 600V; Mã: BTA12-600B; Hãng sx: ST; Kiểu chân: cắm TO-220;

BTA12-600B TO220 TRIAC 12A 600V

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: BTA12-600B TO220 TRIAC 12A 600V;

Mã: BTA12-600B;

Hãng sx: ST;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: BTA12-600C

Tên hàng: TLP665J TLP665JF Photo-triac; mã: TLP665J_DIP6_F; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: F (Faichild); Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

TLP665J TLP665JF Photo-triac

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: TLP665J TLP665JF Photo-triac;

mã: TLP665J_DIP6_F;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: F (Faichild);

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: TG35C60 TRIAC 35A 600V; Mã: TG35C60; Kiểu chân: cắm; Thương hiệu: SanRex; Hàng tương đương: TG25C60

TG35C60 TG-C TRIAC 35A 600V

Giá: Loại 1: 45.000; Loại 2: 35.000 VNĐ

TG35C60 TG-C TRIAC 35A 600V

Mã: TG35C60

Kiểu chân: cắm TG-C

Thương hiệu: SanRex

Xuất xứ: Loại 1: Chính hãng; Loại 2: China

Hàng tương đương: TG25C60

Phân nhóm: TG-C TRIAC

Mã kho: Loại 1: TG35C60_NK_-ic, Loại 2: TG35C60_-ic

BTA41800B BTA41-800B BTA41800 TOP3 TRIAC 41A 800V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: BTA41800B BTA41-800B BTA41800 TOP3 TRIAC 41A 800V;

Mã: BTA41-800B;

Kiểu chân: cắm TOP3;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA41-600A, BTA41-600B, BTA41-600C; BTA41-600E, BTA40-700A, BTA40-700B, BTA40-700C; BTA41-700E, BTA41-800A, BTA41-800B, BTA41-800C; BTA41-800E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA25-600B BTA25 RD-91 TRIAC 25A 600V; Mã: BTA25-600B; Kiểu chân: cắm RD91; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: BTA25-600A, BTA25-600B, BTA25-600C; BTA25-600E, BTA25-700A, BTA25-700B, BTA25-700C; BTA25-700E, BTA25-800A, BTA25-800B, BTA25-800C; BTA25-800E, BTA25-1200A, BTA25-1200B, BTA25-1200C; BTA25-1200E; Phân nhóm: TRIAC

BTA25-600B BTA25 RD-91 TRIAC 25A 600V

Giá: 43.500 VNĐ

Tên hàng: BTA25-600B BTA25 RD-91 TRIAC 25A 600V;

Mã: BTA25-600B;

Kiểu chân: cắm RD91;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA25-600A, BTA25-600B, BTA25-600C; BTA25-600E, BTA25-700A, BTA25-700B, BTA25-700C; BTA25-700E, BTA25-800A, BTA25-800B, BTA25-800C; BTA25-800E, BTA25-1200A, BTA25-1200B, BTA25-1200C; BTA25-1200E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA80-800B BTA80 TOP4 TRIAC 80A 800V; Mã: BTA80-800B; Kiểu chân: cắm TOP4; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: BTA80-600A, BTA80-600B, BTA80-600C; BTA80-600E, BTA80-700A, BTA80-700B, BTA80-700C; BTA80-700E, BTA80-800A, BTA80-800B, BTA80-800C; BTA80-800E, BTA80-1200A, BTA80-1200B, BTA80-1200C; BTA06-1200E; Phân nhóm: TRIAC

BTA80-800B BTA80 TOP4 TRIAC 80A 800V

Giá: 105.000 VNĐ

Tên hàng: BTA80-800B BTA80 TOP4 TRIAC 80A 800V;

Mã: BTA80-800B;

Kiểu chân: cắm TOP4;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA80-600A, BTA80-600B, BTA80-600C; BTA80-600E, BTA80-700A, BTA80-700B, BTA80-700C; BTA80-700E, BTA80-800A, BTA80-800B, BTA80-800C; BTA80-800E, BTA80-1200A, BTA80-1200B, BTA80-1200C; BTA06-1200E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA60-800B TOP4 TRIAC 60A 800V; Mã: BTA60-800B; Kiểu chân: cắm TOP4; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: BTA60-600A, BTA60-600B, BTA60-600C; BTA60-600E, BTA60-700A, BTA60-700B, BTA60-700C; BTA60-700E, BTA60-800A, BTA60-800B, BTA60-800C; BTA60-800E, BTA60-1200A, BTA60-1200B, BTA60-1200C; BTA06-1200E; Phân nhóm: TRIAC

BTA60-800B TOP4 TRIAC 60A 800V

Giá: 105.000 VNĐ

Tên hàng: BTA60-800B TOP4 TRIAC 60A 800V;

Mã: BTA60-800B;

Kiểu chân: cắm TOP4;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA60-600A, BTA60-600B, BTA60-600C; BTA60-600E, BTA60-700A, BTA60-700B, BTA60-700C; BTA60-700E, BTA60-800A, BTA60-800B, BTA60-800C; BTA60-800E, BTA60-1200A, BTA60-1200B, BTA60-1200C; BTA06-1200E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA26800B BTA26-800B BTA26800 TOP3 TRIAC 26A 800V; Mã: BTA26-800B; Kiểu chân: cắm TOP3; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: BTA26-600A, BTA26-600B, BTA26-600C; BTA26-600E, BTA26-700A, BTA26-700B, BTA26-700C; BTA26-700E, BTA26-800A, BTA26-800B, BTA26-800C; BTA26-800E, BTA26-1200A, BTA26-1200B, BTA26-1200C; BTA26-1200E; Phân nhóm: TRIAC

BTA26800B BTA26-800B BTA26800 TOP3 TRIAC 26A 800V

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: BTA26800B BTA26-800B BTA26800 TOP3 TRIAC 26A 800V;

Mã: BTA26-800B;

Kiểu chân: cắm TOP3;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA26-600A, BTA26-600B, BTA26-600C; BTA26-600E, BTA26-700A, BTA26-700B, BTA26-700C; BTA26-700E, BTA26-800A, BTA26-800B, BTA26-800C; BTA26-800E, BTA26-1200A, BTA26-1200B, BTA26-1200C; BTA26-1200E;

Phân nhóm: TRIAC