Transistor

2SA1294 A1294 TO3P PNP Transistor 15A 230V; Mã: A1294; Kiểu chân: cắm TO-3P; Xuất xứ: Hàng mới

2SA1294 A1294 TO3P PNP Transistor 15A 230V

Giá bán: 14.500VND

2SA1294 A1294 TO3P PNP Transistor 15A 230V Mã: A1294 Kiểu chân: cắm TO-3P Xuất xứ: Hàng mới

MMBT2222A H1P 1P SOT23 NPN Transistor 0.6A 40V

Giá: 500 VNĐ

MMBT2222A H1P 1P SOT23 NPN Transistor 0.6A 40V

Mã: MMBT2222A-H1P

Kiểu chân: dán SOT-23

Xuất xứ: Hàng mới

2SB1568 B1568 TO220F PNP Transistor -4A -80V

Giá: 11.500 VNĐ

2SB1568 B1568 TO220F PNP Transistor -4A -80V Mã: B1568 Kiểu chân: cắm TO-220F Xuất xứ: Hàng mới

2N2907A 2N2907 TO92 PNP Transistor 0.8A 60V

Giá: 500 VNĐ

2N2907A 2N2907 TO92 PNP Transistor 0.8A 60V Mã: 2N2907A Kiểu chân: cắm TO-92

LBC847BLT1G 1F SOT23 NPN Transistor 0.1A 45V; Mã: LBC847BLT1G-1F; Kiểu chân: dán SOT-23; Xuất xứ: Hàng mới

LBC847BLT1G 1F SOT23 NPN Transistor 0.1A 45V

Giá bán: 1.000VND

LBC847BLT1G 1F SOT23 NPN Transistor 0.1A 45V Mã: LBC847BLT1G-1F Kiểu chân: dán SOT-23 Xuất xứ: Hàng mới

MMBT2907A 2F SOT23 PNP Transistor -600mA 60V; Mã: MMBT2907A-2F; Kiểu chân: dán SOT-23; Xuất xứ: Hàng mới

MMBT2907A 2F SOT23 PNP Transistor -600mA 60V

Giá bán: 1.000VND

MMBT2907A 2F SOT23 PNP Transistor -600mA 60V Mã: MMBT2907A-2F Kiểu chân: dán SOT-23 Xuất xứ: Hàng mới

KRC104M C104M C104 TO92 NPN TRANSISTOR

KRC104M C104M C104 TO92 NPN TRANSISTOR

Giá: Liên hệ

KRC104M C104M C104 TO92 NPN TRANSISTOR Mã: C104M Kiểu chân: cắm TO-92 Xuất xứ: Chính hãng

2SC1845 C1845 TO92 PNP Transistor 0.05A 120V

2SC1845 C1845 TO92 PNP Transistor 0.05A 120V

Giá bán: 2.500VND

2SC1845 C1845 TO92 PNP Transistor 0.05A 120V Mã: 2SC1845 Kiểu chân: 3 chân cắm TO-92 Xuất xứ: Hàng mới Cặp: 2SA992 2SC1845

A179B SN75179BPSR SOP8 Transistor

A179B SN75179BPSR SOP8 Transistor

Giá bán: 29.000VND

A179B SN75179BPSR SOP8 Transistor Mã: A179B Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: TI

2SC3030 C3030 TO3P N Transistor 7A 800V BCE (TM )

2SC3030 C3030 TO3P N Transistor 7A 800V BCE

Giá bán: 22.000VND

2SC3030 C3030 TO3P N Transistor 7A 800V BCE (TM ) Mã: 2SC3030 Kiểu chân: 3 chân cắm TO-3P Xuất xứ: Hàng tháo máy Hãng sx: FE

Tên hàng: D669A B649A 2SD669A 2SB649A TO126 NPN PNP Transistor 1.5A 160V

D669A B649A 2SD669A 2SB649A TO126 NPN PNP Transistor 1.5A 160V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: D669A B649A 2SD669A 2SB649A TO126 NPN PNP Transistor 1.5A 160V

Tên hàng: 2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE; Mã: 2SC5027; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: Toshiba; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư máy may; Phân nhóm: NPN Transistor

2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: 2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE;

Mã: 2SC5027;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư máy may;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM); Mã: 2SD2553; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: Toshiba; Dùng cho: vật tư màn hình;

2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM)

Giá: 3,500 VNĐ

Tên hàng: 2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM);

Mã: 2SD2553;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: Toshiba;

Dùng cho: vật tư màn hình;

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V; Mã: 2SC3998; Kiểu chân: cắm TO-247; Dùng cho: vậy tư màn hình, vất tư máy hàn siêu âm Mã kho: 2SC3998_688; Phân nhóm: NPN Transistor

2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V

Giá: 22,000 VNĐ

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V;

Mã: 2SC3998;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Dùng cho: vậy tư màn hình, vất tư máy hàn siêu âm

Mã kho: 2SC3998_688;

Phân nhóm: NPN Transistor