Transistor

Tên hàng: D669A B649A 2SD669A 2SB649A TO126 NPN PNP Transistor 1.5A 160V

D669A B649A 2SD669A 2SB649A TO126 NPN PNP Transistor 1.5A 160V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: D669A B649A 2SD669A 2SB649A TO126 NPN PNP Transistor 1.5A 160V

Tên hàng: 2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE; Mã: 2SC5027; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: Toshiba; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư máy may; Phân nhóm: NPN Transistor

2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: 2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE;

Mã: 2SC5027;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư máy may;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM); Mã: 2SD2553; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: Toshiba; Dùng cho: vật tư màn hình;

2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM)

Giá: 3,500 VNĐ

Tên hàng: 2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM);

Mã: 2SD2553;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: Toshiba;

Dùng cho: vật tư màn hình;

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V; Mã: 2SC3998; Kiểu chân: cắm TO-247; Dùng cho: vậy tư màn hình, vất tư máy hàn siêu âm Mã kho: 2SC3998_688; Phân nhóm: NPN Transistor

2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V

Giá: 22,000 VNĐ

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V;

Mã: 2SC3998;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Dùng cho: vậy tư màn hình, vất tư máy hàn siêu âm

Mã kho: 2SC3998_688;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V; Mã: BUX48A_ST; kiểu chân: TO-3; Thương hiệu: ST; Dùng cho: vật tư máy hàn; Mã kho: BUX48A_nic; Phân nhóm: NPN Transistor

BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V;

Mã: BUX48A_ST;

kiểu chân: TO-3;

Thương hiệu: ST;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Mã kho: BUX48A_nic;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: MPS2222 2N2222A 2N2222 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V; Mã: 2N2222A; Kiểu chân: cắm TO-92; Hàng tương đương: MPS2222 2N2222A 2N2222; Phân nhóm: NPN Transistor

MPS2222 2N2222A 2N2222 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: MPS2222 2N2222A 2N2222 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V;

Mã: 2N2222A;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Hàng tương đương: MPS2222 2N2222A 2N2222;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: MJD127G MJD127T4G MJD127 TIP127 J127G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W; Mã: J127G; Kiểu chân: dán SOT-252; Thương hiệu: ON; Dùng cho: vật tư PLC; Phân nhóm: PNP Transistor;

MJD127G MJD127T4G MJD127 TIP127 J127G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W

Giá: 3,000 VNĐ

Tên hàng: MJD127G MJD127T4G MJD127 TIP127 J127G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W;

Mã: J127G;

Kiểu chân: dán SOT-252;

Thương hiệu: ON;

Dùng cho: vật tư PLC;

Phân nhóm: PNP Transistor;

Tên hàng: PS2502-2 NEC2502-2 DIP8 Photo-Transistor Darlington opto photocoupler, HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR TYPE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES; Mã: PS2502-2; Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8; Thương hiệu: NEC; Phân nhóm: Photo-Transistor;

PS2502-2 NEC2502-2 DIP8 Photo-Transistor Darlington opto photocoupler, HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR TYPE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: PS2502-2 NEC2502-2 DIP8 Photo-Transistor Darlington opto photocoupler, HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR TYPE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES;

Mã: PS2502-2;

Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8;

Thương hiệu: NEC;

Phân nhóm: Photo-Transistor;

Tên hàng: 2SC5103 C5103 TO252 NPN Transistor 5A 60V BCE; Mã: 2SC5103; Kiểu chân: 3 chân dán TO-252; Phân nhóm: NPN Transistor, TO-252 Transistor; Dùng cho: vật tư màn hình LCD

2SC5103 C5103 TO252 NPN Transistor 5A 60V BCE; Mã: 2SC5103; Kiểu chân: 3 chân dán TO-252; Phân nhóm: NPN Transistor, TO-252 Transistor; Dùng cho: vật tư màn hình LCD

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: 2SC5103 C5103 TO252 NPN Transistor 5A 60V BCE;

Mã: 2SC5103;

Kiểu chân: 3 chân dán TO-252;

Phân nhóm: NPN Transistor, TO-252 Transistor;

Dùng cho: vật tư màn hình LCD

Tên hàng: Cặp C5200 A1943 2SC5200 2SA1943 NPN Transistor 15A 230V và PNP Transistor 15A 230V (TM); Mã: 2SC5200-2SA1943_OLD; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-247; Thương hiệu: TOSHIBA; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư Amply; Phân nhóm: NPN Transistor, PNP Transistor

Cặp C5200 A1943 2SC5200 2SA1943 NPN Transistor 15A 230V và PNP Transistor 15A 230V (TM)

Giá: 10.500 VNĐ/1con

Tên hàng: Cặp C5200 A1943 2SC5200 2SA1943 NPN Transistor 15A 230V và PNP Transistor 15A 230V (TM);

Mã: 2SC5200-2SA1943_OLD;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-247;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư Amply;

Phân nhóm: NPN Transistor, PNP Transistor

Tên hàng: C2344 A1011 2SC2344 2SA1011 TO220 cặp NPN Transistor và PNP Transistor 1.5A 160V High-Voltage Switching, AF Power Amp, 100W; Mã: 2SC2344_2SA1011; Kiểu chân: cắm TO-220; Phân nhóm; NPN Transistor, PNP Transistor; Dùng cho: vật tư amply

C2344 A1011 2SC2344 2SA1011 TO220 cặp NPN Transistor và PNP Transistor 1.5A 160V High-Voltage Switching, AF Power Amp, 100W

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: C2344 A1011 2SC2344 2SA1011 TO220 cặp NPN Transistor và PNP Transistor 1.5A 160V High-Voltage Switching, AF Power Amp, 100W;

Mã: 2SC2344_2SA1011;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Phân nhóm; NPN Transistor, PNP Transistor;

Dùng cho: vật tư amply

Tên hàng: YL 2SA1013 SOT89 PNP Transistor 1A 160V; Mã: 2SA1013_YL; Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89; Phân nhóm: PNP Transistor

YL 2SA1013 SOT89 PNP Transistor 1A 160V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: YL 2SA1013 SOT89 PNP Transistor 1A 160V;

Mã: 2SA1013_YL;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89;

Phân nhóm: PNP Transistor

2SJ6812 J6812 TO3P NPN Transistor 12A 750V BCE; Mã: J6812; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: TOSHIBA; Dùng cho: vật tư màn hình

2SJ6812 J6812 TO3P NPN Transistor 12A 750V BCE

Giá: 15,500 VNĐ

2SJ6812 J6812 TO3P NPN Transistor 12A 750V BCE;

Mã: J6812;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Dùng cho: vật tư màn hình

Tên hàng: BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB; Mã: BF494; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-92; Phân nhóm: NPN transistor

BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB;

Mã: BF494;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-92;

Phân nhóm: NPN transistor

LÊN ĐẦU TRANG