Màn hình LED

Tên hàng: ICL7660CSA ICL7660A IC chuyển nguồn +12V to -12V; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: Intersil; Mã: ICL7660CSA; Dùng cho: Vật tư PLC

ICL7660CSA ICL7660A IC chuyển nguồn +12V to -12V

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: ICL7660CSA ICL7660A IC chuyển nguồn +12V to -12V;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: Intersil;

Mã: ICL7660CSA;

Dùng cho: Vật tư PLC

Tên hàng: LED xanh lá chữ nhật 2x5x7mm đơn indoor; Mã: LDR2x5x7G-3V

LED xanh lá chữ nhật 2x5x7mm đơn indoor

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: LED xanh lá chữ nhật 2x5x7mm đơn indoor;

Mã: LDR2x5x7G-3V

Tên hàng; LED xanh biển phi 5mm đơn indoor; Mã: LDP5B-3V;Tên hàng; LED xanh biển phi 5mm đơn indoor; Mã: LDP5B-3V;

LED xanh biển phi 5mm đơn indoor

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng; LED xanh biển phi 5mm đơn indoor;

Mã: LDP5B-3V;

Tên hàng: LED xanh lá phi 5mm đơn indoor; Mã: LDP5G-3V;

LED xanh lá phi 5mm đơn indoor

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: LED xanh lá phi 5mm đơn indoor;

Mã: LDP5G-3V;

Tên hàng:LED đỏ phi 5mm đơn indoor; Mã: LDP5R-3V;

LED đỏ phi 5mm đơn indoor

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng:LED đỏ phi 5mm đơn indoor;

Mã: LDP5R-3V;