Servo Motor

HG-KR73J 416Y AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 750W (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

HG-KR73J 416Y AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 750W (TM) Mã : HG-KR73J-416Y Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

HC-RFS153 8008 AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 1.5kW (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

HC-RFS153 8008 AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 1.5kW (TM) Mã : HC-RFS153-8008 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

HC-PQ13 7139 AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 100W (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

HC-PQ13 7139 AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 100W (TM) Mã : HC-PQ13-7139 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

HC-PQ13 1139 AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 100W (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

HC-PQ13 1139 AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 100W (TM) Mã : HC-PQ13-1139 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

TSB08751C-2NT3Z 5048 AC SERVO MOTOR TECO 0.75kW (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

TSB08751C-2NT3Z 5048 AC SERVO MOTOR TECO 0.75kW (TM) Mã : TSB08751C-2NT3Z-5048 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

TSB08751C-2NT3Z 0201 AC SERVO MOTOR TECO 0.75kW (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

TSB08751C-2NT3Z 0201 AC SERVO MOTOR TECO 0.75kW (TM) Mã : TSB08751C-2NT3Z-0201 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

SGMGV-13ADA21 0002 AC SERVO MOTOR YASKAWA 1.3kW Sigma 5 (TM)

GIÁ;LIÊN HỆ

SGMGV-13ADA21 0002 AC SERVO MOTOR YASKAWA 1.3kW Sigma 5 (TM) Mã : SGMGV-13ADA21-0002 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

Động cơ Ac Servo Motor 750W GYS751DC1-SA

GIÁ:LIÊN HỆ

Động cơ Ac Servo Motor 750W GYS751DC1-SA Mã: GYS751DC1-SA-051G Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

ECMA-G31309PS 0222 AC SERVO MOTOR DELTA 0.9kW (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

ECMA-G31309PS 0222 AC SERVO MOTOR DELTA 0.9kW (TM) Mã : ECMA-G31309PS-0222 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

ECMA-C30604PS 7032 AC SERVO MOTOR DELTA 0.4kW (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

ECMA-C30604PS 7032 AC SERVO MOTOR DELTA 0.4kW (TM) Mã : ECMA-C30604PS-7032 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

ECMA-C30604PS 0725 AC SERVO MOTOR DELTA 0.4kW (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

ECMA-C30604PS 0725 AC SERVO MOTOR DELTA 0.4kW (TM) Mã : ECMA-C30604PS-0725 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

ECMA-C30604PS 0410 AC SERVO MOTOR DELTA 0.4kW (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

ECMA-C30604PS 0410 AC SERVO MOTOR DELTA 0.4kW (TM) Mã : ECMA-C30604PS-0410 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

HC-KFS23 6039 AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 200W (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

HC-KFS23 6039 AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 200W (TM) Mã : HC-KFS23-6039 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ : Hàng Tháo Máy

HC-KFS23 1056 AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 200W (TM)

GIÁ : LIÊN HỆ

HC-KFS23 1056 AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 200W (TM) Mã : HC-KFS23-1056 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ : Hàng Tháo Máy

LÊN ĐẦU TRANG