Servo Motor

MHMD082G1U 552N AC SERVO MOTOR Panasonic 0.75kW (TM)

Gía: Liên hệ

MHMD082G1U 552N AC SERVO MOTOR Panasonic 0.75kW (TM)

Mã : MHMD082G1U

Thương hiệu: Panasonic 

Xuất xứ: Hàng tháo máy

SGMPH-02AAA21 0008 AC SERVO MOTOR YASKAWA 200W (TM)

Gía: Liên hệ

SGMPH-02AAA21 0008 AC SERVO MOTOR YASKAWA 200W (TM)

Mã : SGMPH-02AAA21

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ: Hàng tháo máy

SGMSH-15A2A-YR31 0018 AC SERVO MOTOR YASKAWA 1500W (TM)

Giá: Liên hệ

SGMSH-15A2A-YR31 0018 AC SERVO MOTOR YASKAWA 1500W (TM)

Model: SGMSH-15A2A-YR31

Thương hiệu: YASKAWA 

Xuất xứ: Hàng tháo máy

SGMSH-30ACA61 0001 AC SERVO MOTOR YASKAWA 3kW (TM)

Giá: Liên hệ

SGMSH-30ACA61 0001 AC SERVO MOTOR YASKAWA 3kW (TM)

Model: SGMSH-30ACA61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ: Hàng tháo máy 

HA-FF63 B79 AC SERVO MOTOR Mitsubishi 600W (TM)

Giá: Liên hệ

HA-FF63 B79 AC SERVO MOTOR Mitsubishi 600W (TM)

Mã: HA-FF63

Thương hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Hàng tháo máy

SGMAS-12ACA2C 0003 AC SERVO MOTOR Yaskawa 1150W (TM)

Giá: Liên hệ

SGMAS-12ACA2C 0003 AC SERVO MOTOR Yaskawa 1150W (TM)

Mã: SGMAS-12ACA2C

Thương hiệu: Yaskawa

Xuất xứ: Hàng tháo máy

SGMS-20A6AAB 2001 AC SERVO MOTOR Yaskawa 2000W SERVOPACK (TM)

Giá: Liên hệ

SGMS-20A6AAB 2001 AC SERVO MOTOR Yaskawa 2000W SERVOPACK (TM)

Mã: SGMS-20A6AAB

Thương hiệu: Yaskawa

Xuất xứ: Hàng tháo máy

MDMF152L1C5 021Z AC SERVO MOTOR Panasonic 1.5kW (TM)

Giá: Liên hệ

MDMF152L1C5 021Z AC SERVO MOTOR Panasonic 1.5kW (TM)

Mã: MDMF152L1C5

Thương hiệu: Panasonic

Xuất xứ: Hàng tháo máy

HC-SFS52 3071 AC SERVO MOTOR Mitsubishi 0.5kW (TM)

Giá: Liên hệ

HC-SFS52 3071 AC SERVO MOTOR Mitsubishi 0.5kW (TM)

Mã: HC-SFS52

Thương hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Hàng tháo máy

MDMF152L1C5 038Z AC SERVO MOTOR Panasonic 1.5kW (TM)

Giá: Liên hệ

MDMF152L1C5 038Z AC SERVO MOTOR Panasonic 1.5kW (TM)

Mã: MDMF152L1C5

Thương hiệu: Panasonic

Xuất xứ: Hàng tháo máy

HC-KFS73B 414X AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 750W (TM)

Giá: Liên hệ

HC-KFS73B 414X AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 750W (TM)

Mã: HC-KFS73B

Thương hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Hàng tháo máy

HG-KR23 6136 AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 200W (TM)

Giá: Liên hệ

HG-KR23 6136 AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 200W (TM)

Model: HG-KR23

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ: Hàng tháo máy 

HG-KR23 2184 AC SERVO MOTOR Mitsubishi 200W J4 (TM);

Giá: Liên hệ

HG-KR23 2184 AC SERVO MOTOR Mitsubishi 200W J4 (TM);

Mã: HG-KR23

Thương hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Hàng tháo máy

ECMA-C30604PS 2174 AC SERVO MOTOR DELTA ASD-AB 400W (TM)

Giá: Liên hệ

ECMA-C30604PS 2174 AC SERVO MOTOR DELTA ASD-AB 400W (TM)

Model: ECMA-C30604PS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ: Hàng tháo máy 

LÊN ĐẦU TRANG