Servo Motor

K9012C Hộp số cho động cơ servo Mitsubishi 200W

K9012C Hộp số cho động cơ servo Mitsubishi 200W, 400W

Giá: Liên hệ

Tên: K9012C Hộp số cho động cơ servo Mitsubishi 200W, 400W Model: K9012C Ứng dụng: Động cơ servo Hãng SX: Mitsubishi Tương thích với động cơ: HC-KFS23, HC-KFS23B, HC-MFS23, MF23G1, HC-KFS43, HC-KFS43B, HC-MFS43, MSMA302P2D… Dùng Cho: Servo motor MR-J2S-20A, MR-J2S-20B, MR-J2S-40A, MR-J2S-40B Hàng tham khảo: K9012, K9012 C Công Suất: Tỉ số: 1:12 Kích thước trục: 14mm […]

Servo motor HC-KFS73

Servo motor HC-KFS73

Giá: Liên hệ

Tên: Servo motor HC-KFS73 Hãng SX: Mitsubishi Model: HC-KFS73 Đầu vào-Input: 3AC Công Suất-Power: 750W Dòng điện-Current: 5.6A Điện áp-Voltage: 103V Tốc độ-Speed: 3000 r/min Mã hóa-Encoder: 17-bit, độ phân giải 131.072 xung/vòng Tương thích với bộ điều khiển: MR-J2S-70A/B/A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) MR-J2S-70B Phương pháp điều khiển: chỉnh lưu toàn kì 3 pha/ IGBT/ PWM Ứng dụng: […]

HC-RFS103-S1

Servo motor HC-RFS103-S1

Giá: Liên hệ

Tên: Servo motor HC-RFS103-S1 Hãng SX: Mitsubishi Model: HC-RFS103-S1 Đầu vào-Input: 3AC Công Suất-Power: 1KW Dòng điện-Current: 6.5A Điện áp-Voltage: 129V Tốc độ-Speed: 3000 r/min Mã hóa-Encoder: 17-bit, độ phân giải 262.144 xung/vòng Tương thích với bộ điều khiển: MR-J2S-100A/B/A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) Phương pháp điều khiển: chỉnh lưu toàn kì 3 pha/ IGBT/ PWM Ứng dụng: Điều […]

HC-RFS103-S1

Servo motor HC-RFS103-S1

Giá: Liên hệ

Tên: Servo motor HC-RFS103-S1 Hãng SX: Mitsubishi Model: HC-RFS103-S1 Đầu vào-Input: 3AC Công Suất-Power: 1KW Dòng điện-Current: 6.5A Điện áp-Voltage: 129V Tốc độ-Speed: 3000 r/min Mã hóa-Encoder: 17-bit, độ phân giải 262.144 xung/vòng Tương thích với bộ điều khiển: MR-J2S-100A/B/A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) Phương pháp điều khiển: chỉnh lưu toàn kì 3 pha/ IGBT/ PWM Ứng dụng: Điều […]

Servo motor HC-MFS23

Servo motor HC-MFS23

Giá: Liên hệ

Tên: Servo motor HC-MFS23 Hãng SX: Mitsubishi Model: HC-MFS23 Đầu vào-Input: 3AC Công Suất-Power: 200W Dòng điện-Current: 1.5A Điện áp-Voltage: 120V Tốc độ-Speed: 3000 r/min Mã hóa-Encoder: 17-bit, độ phân giải 131.072 xung/vòng Tương thích với bộ điều khiển-Servo Amplifier: MR-J2S-20A/B/A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) Phương pháp điều khiển: chỉnh lưu toàn kì 3 pha/ IGBT/ PWM Ứng dụng: […]

Servo motor HC-KFS13G1

Servo motor HC-KFS13G1

Giá: Liên hệ

Tên: Servo motor HC-KFS13G1 Hãng SX: Mitsubishi Model: HC-KFS13G1 Đầu vào-Input: 3AC Công Suất-Power: 100W Dòng điện-Current: 0.7A Điện áp-Voltage: 105V Tốc độ-Speed: 3000 r/min Mã hóa-Encoder: 17-bit, độ phân giải 131.072 xung/vòng Tương thích với bộ điều khiển: MR-J2S-40A/B/A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) Phương pháp điều khiển: chỉnh lưu toàn kì 3 pha/ IGBT/ PWM Ứng dụng: Điều […]

Servo motor HC-MFS43

Servo motor HC-MFS43

Giá: Liên hệ

Tên: Servo motor HC-MFS43 Hãng SX: Mitsubishi Model: HC-MFS43 Đầu vào-Input: 3AC Công Suất-Power: 400W Dòng điện-Current: 2.8A Điện áp-Voltage: 122V Tốc độ-Speed: 3000 r/min Mã hóa-Encoder: 17-bit, độ phân giải 131.072 xung/vòng Tương thích với bộ điều khiển: MR-J2S-40A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) Phương pháp điều khiển: chỉnh lưu toàn kì 3 pha/ IGBT/ […]

Servo motor HF-KP43

Servo motor HF-KP43

Giá: Liên hệ

Tên: Servo motor HF-KP43 Hãng SX: Mitsubishi Model: HF-KP43 Đầu vào-Input: 3AC Công Suất-Power: 400W Dòng điện-Current: 2.9A Điện áp-Voltage: 102V Tốc độ-Speed: 3000 r/min Mã hóa-Encoder: 18-bit, độ phân giải 262.144 xung/vòng Tương thích với bộ điều khiển: MR-J2S-40A/B/A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) Phương pháp điều khiển: chỉnh lưu toàn kì 3 pha/ IGBT/ PWM Ứng dụng: Điều […]

Servo motor HC-KFS43

Servo motor HC-KFS43

Giá: Liên hệ

Tên: Servo motor HC-KFS43 Hãng SX: Mitsubishi Model: HC-KFS43 Đầu vào-Input: 3AC Công Suất-Power: 400W Dòng điện-Current: 2.3A Điện áp-Voltage: 129V Tốc độ-Speed: 3000 r/min Mã hóa-Encoder: 17-bit, độ phân giải 131.072 xung/vòng Tương thích với bộ điều khiển: MR-J2S-40A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) Phương pháp điều khiển: chỉnh lưu toàn kì 3 pha/ IGBT/ […]

LÊN ĐẦU TRANG