Mosfet

Tên hàng: AO4606 4606 SOP8 P&N Dual MOSFET 6.5A 30V; Mã: AO4606; Kiểu chân: dán SOP-8;

AO4606 4606 SOP8 P&N Dual MOSFET 6.5A 30V

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: AO4606 4606 SOP8 P&N Dual MOSFET 6.5A 30V;

Mã: AO4606;

Kiểu chân: dán SOP-8;

SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R;

Mã: 47N60C3;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: inifineon;

xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Phân nhóm: N MOSFET;

Mã kho: 47N60C3_fdz

Tên hàng: FQD13N06L FQD 13N06L TO252 N MOSFET 11A FQD13N06LTM 60V 115mR; Mã: FQD13N06L; Kiểu chân: dán TO-252; Thương hiệu: TOSHIBA; Xuất xứ: Chính Hãng; Dùng cho: Vật tư máy tính-Laptop

FQD13N06L FQD 13N06L TO252 N MOSFET 11A FQD13N06LTM 60V 115mR

Giá: 22,500 VNĐ

Tên hàng: FQD13N06L FQD 13N06L TO252 N MOSFET 11A FQD13N06LTM 60V 115mR;

Mã: FQD13N06L;

Kiểu chân: dán TO-252;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: Chính Hãng;

Dùng cho: Vật tư máy tính-Laptop

Tên hàng: MosfetTên hàng: Mosfet

Mosfet

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: Mosfet

Tên hàng: IRFP150N ,IRFP150M ,IRFP150 TO-247 N MOSFET 42A 100V (TM); Mã: IRFP150N_OLD; Kiểu chân: TO-247; Thương hiệu: IR; Xuất xứ: Tháo máy; Phân nhóm: N MOSFET

IRFP150N IRFP150M IRFP150 TO-247 N MOSFET 42A 100V (TM)

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP150N ,IRFP150M ,IRFP150 TO-247 N MOSFET 42A 100V (TM);

Mã: IRFP150N_OLD;

Kiểu chân: TO-247;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: Tháo máy;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: FQU8P10 8P10 TO251 P MOSFET 6.6A 100V 530 mΩ; Mã: FQU8P10; Kiểu chân: cắm TO-251; Thương hiệu: TOSHIBA; Hàng tương đương: FQD8P10 , FQU8P10; Phân nhóm: P MOSFET

FQU8P10 8P10 TO251 P MOSFET 6.6A 100V 530 mΩ

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: FQU8P10 8P10 TO251 P MOSFET 6.6A 100V 530 mΩ;

Mã: FQU8P10;

Kiểu chân: cắm TO-251;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: FQD8P10 , FQU8P10;

Phân nhóm: P MOSFET

Tên hàng: TK15J50D K15J50D 15J50 TO3P N MOSFET 15A 500V 0.33R (TM); Mã: K15J50D_OLD; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-3P; Thương hiệu: TOSHIBA; Xuất xứ: tháo máy; Phân nhóm: N MOSFET; Mã kho: TK15J50D_nzi

TK15J50D K15J50D 15J50 TO3P N MOSFET 15A 500V 0.33R (TM)

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: TK15J50D K15J50D 15J50 TO3P N MOSFET 15A 500V 0.33R (TM);

Mã: K15J50D_OLD;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-3P;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: tháo máy;

Phân nhóm: N MOSFET;

Mã kho: TK15J50D_nzi

IRFP260N IRFP260M

IRFP260M IRFP260N IRFP260 TO247 N MOSFET 50A 200V 0.04R (TM);

Giá: 13,500 VNĐ

Tên hàng: IRFP260M IRFP260N IRFP260 TO247 N MOSFET 50A 200V 0.04R (TM);

Mã: IRFP260N;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: Hàng tháo máy;

Mã kho: IRFP260N_TO247_194

IRF2804S-7P IRF2804S TO263 N MOSFET 75A 40V 2.0mR

Giá: 23,000 VNĐ

IRF2804S-7P IRF2804S TO263 N MOSFET 75A 40V 2.0mR;

Mã: IRF2804S-7P;

Kiểu chân: dán TO-263;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: IRF2804S-7P IRF2804 IRF2804S IRF2804L

Tên hàng: FQPF13N50 HX13N50C 13N50 TO220 N MOSFET 13A 500V; Mã: FQPF13N50C; Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220; Thương hiệu: TOSHIBA; Phân nhóm: N MOSFET

FQPF13N50 HX13N50C 13N50 TO220 N MOSFET 13A 500V

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: FQPF13N50 HX13N50C 13N50 TO220 N MOSFET 13A 500V;

Mã: FQPF13N50C;

Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: FQPF4N60C; Mã: FQPF4N60C; Kiểu chân: cắm TO-220F; Thương hiệu: TOSHIBA; Hàng tương đương: FQPF4N60B, 4N60B FQPF4N60C, 4N60C; Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: FQPF4N60C

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: FQPF4N60C;

Mã: FQPF4N60C;

Kiểu chân: cắm TO-220F;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: FQPF4N60B, 4N60B FQPF4N60C, 4N60C;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: 2SK2700 K2700 TO220 N MOSFET 3A 900V; Mã: 2SK2700; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: Toshiba; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vât tư máy may

2SK2700 K2700 TO220 N MOSFET 3A 900V

Giá: 19,500 VNĐ

Tên hàng: 2SK2700 K2700 TO220 N MOSFET 3A 900V;

Mã: 2SK2700;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vât tư máy may

Tên hàng: FQU13N10L 13N10 TO251 N MOSFET 13A 100V; Mã: FQU13N10L; Kiểu chân: cắm TO-251; Phân nhóm: N MOSFET

FQU13N10L 13N10 TO251 N MOSFET 13A 100V

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: FQU13N10L 13N10 TO251 N MOSFET 13A 100V;

Mã: FQU13N10L;

Kiểu chân: cắm TO-251;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: FQD13N10L 13N10 TO252 N MOSFET 13A 100V; Mã: FQD13N10L; Kiểu chân: dán TO-252; Phân nhóm: N MOSFET

FQD13N10L 13N10 TO252 N MOSFET 13A 100V

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: FQD13N10L 13N10 TO252 N MOSFET 13A 100V;

Mã: FQD13N10L;

Kiểu chân: dán TO-252;

Phân nhóm: N MOSFET