Dual MOSFET

Tên hàng: AO4606 4606 SOP8 P&N Dual MOSFET 6.5A 30V; Mã: AO4606; Kiểu chân: dán SOP-8;

AO4606 4606 SOP8 P&N Dual MOSFET 6.5A 30V

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: AO4606 4606 SOP8 P&N Dual MOSFET 6.5A 30V;

Mã: AO4606;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tên hàng: IRF7341 F7341 F7341Q Dual N MOSFET 4.7A 55V 0.050R; Kiểu chân: dán SOP-8; Mã: F7341

IRF7341 F7341 F7341Q Dual N MOSFET 4.7A 55V 0.050R

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: IRF7341 F7341 F7341Q Dual N MOSFET 4.7A 55V 0.050R;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: F7341