Quạt Tản Nhiệt-Cool Fan

DBPK0938B8MY001 Quạt tản nhiệt 48V 0.8A 92x92x38mm AVC 4 dây đầu cắm B3

Gía : Liên hệ

DBPK0938B8MY001 Quạt tản nhiệt 48V 0.8A 92x92x38mm AVC 4 dây đầu cắm B3 Mã: DBPK0938B8MY001 Thương hiệu: AVC Xuất xứ: Hàng mới Phân loại: Quạt tản nhiệt 48V, quạt 48V, quạt 9cm  

XQF12038HBL Quạt tản nhiệt 24V 0.3A 120x120x38mm XQF 2 dây đầu cắm A1

Gía : liên hệ

XQF12038HBL Quạt tản nhiệt 24V 0.3A 120x120x38mm XQF 2 dây đầu cắm A1 Mã: XQF12038HBL Kích thước: 120x120x38mm Thương hiệu: XQF Xuất xứ: Hàng mới Phân nhóm: Quạt tản nhiệt 24V, quạt 24V, quạt 12cm

3110KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 24V 0.15A 80x80x25mm NMB 3 dây đầu cắm B2

Gía : Liên hệ

3110KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 24V 0.15A 80x80x25mm NMB 3 dây đầu cắm B2 Mã: 3110KL-05W-B50 Thương hiệu: NMB Xuất xứ: Hàng mới Phân nhóm: Quạt tản nhiệt 24V, quạt 24V, quạt 8cm

3110KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 24V 0.15A 80x80x25mm NMB 3 dây đầu cắm B2

Gía : liên hệ

3110KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 24V 0.15A 80x80x25mm NMB 3 dây đầu cắm B2 Mã: 3110KL-05W-B50 Thương hiệu: NMB Xuất xứ: Hàng mới Phân nhóm: Quạt tản nhiệt 24V, quạt 24V, quạt 8cm  

2410ML-04W-B66 Quạt tản nhiệt 12V 0.4A 60x60x25mm NMB 4 dây đầu cắm B3

Gía : liên hệ

2410ML-04W-B66 Quạt tản nhiệt 12V 0.4A 60x60x25mm NMB 4 dây đầu cắm B3 Mã: 2410ML-04W-B66 Thương hiệu: NMB Xuất xứ: Hàng mới Phân nhóm: Quạt tản nhiệt 12V, quạt 12V, quạt 6cm  

SanAce60WF 9WF0624H7D03 Quạt tản nhiệt 24V 0.12A 60x60x15mm SANYO 3 dây đầu cắm Fanuc

Gía; liên hệ

SanAce60WF 9WF0624H7D03 Quạt tản nhiệt 24V 0.12A 60x60x15mm SANYO 3 dây đầu cắm Fanuc Mã: 9WF0624H7D03 Thương hiệu: SANYO Xuất xứ: Hàng mới  

MMF-09D24TS-RM1 Quạt tản nhiệt 24VDC 0.19A 90x90x25mm MELCO 3 dây đầu cắm C3 (mới 95%)

110.000vnđ

MMF-09D24TS-RM1 Quạt tản nhiệt 24VDC 0.19A 90x90x25mm MELCO 3 dây đầu cắm C3 (mới 95%) Mã: MMF-09D24TS-RM1 Hãng SX: MELCO Hàng tương đương: CA1322-H01 Phân nhóm: Quạt tản nhiệt 24V, quạt 24V, quạt 9cm

FFB0924SHE-R00 Quạt tản nhiệt 24V 0.6A 92x92x38mm DELTA 2 dây đầu cắm A1

160.000vnđ

FFB0924SHE-R00 Quạt tản nhiệt 24V 0.6A 92x92x38mm DELTA 2 dây đầu cắm A1 Mã: FFB0924SHE-R00 Thương hiệu: DELTA Xuất xứ: Hàng mới Phân nhóm: Quạt tản nhiệt 24V, quạt 24V, quạt 9.2cm  

FFB0412SHN-A Quạt tản nhiệt 12V 0.6A 40x40x28mm DELTA 4 dây đầu cắm B3

60.000vnđ

FFB0412SHN-A Quạt tản nhiệt 12V 0.6A 40x40x28mm DELTA 4 dây đầu cắm B3 Mã: FFB0412SHN-A Thương hiệu: DELTA Xuất xứ: Hàng mới Phân nhóm: Quạt tản nhiệt 12V, quạt 12V, quạt 4cm

Quạt tản nhiệt EFB1524VHG-R00 24V 1.7A 170x150x50mm Delta 3 dây đầu cắm B2

Gía:liên hệ

Quạt tản nhiệt EFB1524VHG-R00 24V 1.7A 170x150x50mm Delta 3 dây đầu cắm B2 Mã: EFB1524VHG-R00 Thương hiệu: DELTA Chất liệu: Kim loại Xuất xứ: Hàng mới Phân nhóm: Quạt tản nhiệt 24V, quạt 24V, quạt 17cm

FFB0924SHE-SM11 Quạt tản nhiệt 24V 0.6A 92x92x38mm DELTA 2 dây đầu cắm A1

160.000vnđ

FFB0924SHE-SM11 Quạt tản nhiệt 24V 0.6A 92x92x38mm DELTA 2 dây đầu cắm A1 Mã: FFB0924SHE-SM11 Thương hiệu: DELTA Xuất xứ: Hàng mới Phân nhóm: Quạt tản nhiệt 24V, quạt 24V, quạt 9.2cm

AFB0424HB Quạt tản nhiệt 24V 0.12A 40x40x15mm DELTA 2 dây đầu cắm A1

85.000vnđ

AFB0424HB Quạt tản nhiệt 24V 0.12A 40x40x15mm DELTA 2 dây đầu cắm A1 Mã: AFB0424HB Thương hiệu: DELTA Xuất xứ: Hàng mới Phân nhóm: Quạt tản nhiệt 12V, quạt 12V, quạt 4cm  

12038VA-24Q-EUE Quạt tản nhiệt 24V 1.4A 120x120x38mm NMB 2 dây đầu cắm đặc biệt (Mới 94%)

Gía : Liên hệ

12038VA-24Q-EUE Quạt tản nhiệt 24V 1.4A 120x120x38mm NMB 2 dây đầu cắm đặc biệt (Mới 94%) Mã: 12038VA-24Q-EUE Thương hiệu: NMB Xuất xứ: Hàng mới Phân nhóm: Quạt tản nhiệt 24V, quạt 24V, quạt 12cm  

2410SB-04W-BA9 Quạt tản nhiệt 12V 0.66A NMB 3 dây đầu cắm B2

95.000vnđ

2410SB-04W-BA9 Quạt tản nhiệt 12V 0.66A NMB 3 dây đầu cắm B2 Mã: 2410SB-04W-BA9 Kích thước: 60x60x25mm Thương hiệu: NMB Xuất xứ: Hàng mới Phân nhóm: Quạt tản nhiệt 12V, quạt 12V, quạt 6cm

LÊN ĐẦU TRANG