Quạt Tản Nhiệt-Cool Fan

RDD5015B2 Quạt tản nhiệt 24V 0.18A 5015 XFAN 2 dây đầu cắm A1

GIÁ:LIÊN HỆ

RDD5015B2 Quạt tản nhiệt 24V 0.18A 5015 XFAN 2 dây đầu cắm A1 Mã: RDD5015B2 Kích thước: 50x50x15mm Thương hiệu: XFAN Xuất xứ: Hàng mới

PFB1224GHE-F00 Quạt tản nhiệt 24V 1.62A 12038 DELTA 2 dây đầu cắm trắng A1

GIÁ:LIÊN HỆ

PFB1224GHE-F00 Quạt tản nhiệt 24V 1.62A 12038 DELTA 2 dây đầu cắm trắng A1 Mã: PFB1224GHE-F00 Kích thước: 120X120X38MM Thương hiệu: DELTA Xuất xứ: Hàng mới

ME92251V1-000C-A99 Quạt tản nhiệt 12V 2W 9225 SUNON 2 dây đầu cắm A1

GIÁ:LIÊN HỆ

ME92251V1-000C-A99 Quạt tản nhiệt 12V 2W 9225 SUNON 2 dây đầu cắm A1 Mã: ME92251V1-000C-A99 Kích thước: 92x92x25mm Thương hiệu: SUNON Xuất xứ: Hàng mới  

KDE1245PFV2 Quạt tản nhiệt 12V 1W 4510 2 dây đầu cắm A1

GIÁ;LIÊN HỆ

KDE1245PFV2 Quạt tản nhiệt 12V 1W 4510 2 dây đầu cắm A1 Mã: KDE1245PFV2 Kích thước: 45x45x10mm Thương hiệu: SUNON Xuất xứ: Hàng mới  

KD1209PTB2-6 Quạt tản nhiệt 12V 2.1W 9225 SUNON 3 dây đầu cắm trắng B2

GIÁ;LIÊN HỆ

KD1209PTB2-6 Quạt tản nhiệt 12V 2.1W 9225 SUNON 3 dây đầu cắm trắng B2 Mã: KD1209PTB2-6 Kích thước: 92x92x25mm Thương hiệu: SUNON Xuất xứ: Hàng mới

DFB351012H Quạt tản nhiệt 12V 1.4W 3510 YONG LIN 2 dây đầu cắm A1

GIÁ:LIÊN HỆ

DFB351012H Quạt tản nhiệt 12V 1.4W 3510 YONG LIN 2 dây đầu cắm A1 Mã: DFB351012H Kích thước: 35x35x10mm Thương hiệu: YONG LIN Xuất xứ: Hàng mới

AFB0824VH-F00 Quạt tản nhiệt 24VDC 0.21A 8025 DELTA 2 dây đầu cắm A1

GIÁ:LIÊN HỆ

AFB0824VH-F00 Quạt tản nhiệt 24VDC 0.21A 8025 DELTA 2 dây đầu cắm A1 Mã: AFB0824VH-F00 Kích thước: 80x80x25mm Hãng SX: Delta Xuất xứ: Hàng mới

09225VA-12M-GT Quạt tản nhiệt 12V 0.40A 9225 NMB 3 dây đầu cắm B2

GIÁ;LIÊN HỆ

09225VA-12M-GT Quạt tản nhiệt 12V 0.40A 9225 NMB 3 dây đầu cắm B2 Mã: 09225VA-12M-GT Kích thước: 92x92x25mm Thương hiệu: NMB Xuất xứ: Hàng mới Tương đương: AFB0912HH  

NMB 04010SS-24M-AL Quạt tản nhiệt 24V 0.04A 4010 3 dây

GIÁ:LIÊN HỆ

NMB 04010SS-24M-AL Quạt tản nhiệt 24V 0.04A 4010 3 dây Mã: 04010SS-24M-AL Kích thước: 40x40x10mm Thương hiệu: NMB Xuất xứ: Hàng mới

2410SB-04W-B75-BQ2 Quạt tản nhiệt 12V 0.26A 6025 4 dây đầu cắm PWM

GIÁ:LIÊN HỆ

2410SB-04W-B75-BQ2 Quạt tản nhiệt 12V 0.26A 6025 4 dây đầu cắm PWM Mã: 2410SB-04W-B75-BQ2 Kích thước: 60x60x25mm Thương hiệu: NMB Xuất xứ: Hàng mới

2006ML-05W-B50 Quạt tản nhiệt 24V 0.12A 5015 NMB 2 dây đầu cắm A1

GIÁ:LIÊN HỆ

2006ML-05W-B50 Quạt tản nhiệt 24V 0.12A 5015 NMB 2 dây đầu cắm A1 Mã: 2006ML-05W-B50 Kích thước: 50x50x15mm Thương hiệu: NMB Xuất xứ: Hàng mới

9WF0424F6D03 Quạt tản nhiệt 24V 0.076A 4020 SANYO 3 dây đầu cắm B2

GIÁ;LIÊN HỆ

9WF0424F6D03 Quạt tản nhiệt 24V 0.076A 4020 SANYO 3 dây đầu cắm B2 Mã: 9WF0424F6D03 Kích thước: 40x40x20mm Thương hiệu: SANYO Xuất xứ: Hàng tháo máy

2B12038B48U Quạt tản nhiệt 48V 1.3A 12038 AVC 3 dây đầu cắm B2

GIÁ: LIÊN HỆ

2B12038B48U Quạt tản nhiệt 48V 1.3A 12038 AVC 3 dây đầu cắm B2 Mã: 2B12038B48U Kích thước: 120x120x38mm Thương hiệu: AVC Xuất xứ: Hàng mới

XNF2123XBL Quạt tản nhiệt 220V 0.14A 12038 2 dây (TM)

60.000VNĐ

XNF2123XBL Quạt tản nhiệt 220V 0.14A 12038 2 dây (TM) Mã: XNF2123XBL Kiểu chân: quạt 2 dây Kích thước: 120x120x38mm Chất liệu: Nhôm (khung, vỏ) Xuất xứ: Hàng tháo máy

LÊN ĐẦU TRANG