Sửa Màn Hình HMI

SỬA Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI Model: FCA610MT Serial: 0389 Thay bóng màn hình

SỬA Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI Model: FCA610MT Serial: 0389 Thay bóng màn hình SỬA CHỮA Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI Model: FCA610MT –  0389 Mô tả tình trạng ban đầu: Thay bóng màn hình Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, […]

SỬA Màn hình MONITOUCH FUJI Model: V606eM10 Serial: 0809 Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test OK

SỬA Màn hình MONITOUCH FUJI Model: V606eM10 Serial: 0809 Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test OK SỬA CHỮA Màn hình MONITOUCH FUJI Model: V606eM10-0809 Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test OK Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA Màn hình LCD NL6448AC33-18 Model: NL6448AC33-18 Serial: 1901 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi

SỬA Màn hình LCD NL6448AC33-18 Model: NL6448AC33-18 Serial: 1901 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi SỬA CHỮA Màn hình LCD NL6448AC33-18 Model: NL6448AC33-18 Serial: 1901 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ […]

SỬA Màn hình cảm ứng HMI Weintek Model: MT6070iH Serial: 5254 Lỗi hiển thị mờ dần

SỬA Màn hình cảm ứng HMI Weintek Model: MT6070iH Serial: 5254 Lỗi hiển thị mờ dần SỬA CHỮA Màn hình cảm ứng HMI Weintek Model: MT6070iH Serial: 5254 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi hiển thị mờ dần Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, […]

SỬA Màn hình cảm ứng HMI Fuji ( MONITOUCH ) Model: V606eM10 Serial: 0291 Lỗi

SỬA Màn hình cảm ứng HMI Fuji ( MONITOUCH ) Model: V606eM10 Serial: 0291 Lỗi SỬA CHỮA Màn hình cảm ứng HMI Fuji ( MONITOUCH ) Model: V606eM10 Serial: 0291 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi   Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh […]

SỬA Màn hình máy CNC Fanuc Model: A61L-0001-0093 ( KF-M7099H ) 0105 Lỗi chập nguồn mất hiển thị

SỬA Màn hình máy CNC Fanuc Model: A61L-0001-0093 ( KF-M7099H ) 0105 Lỗi chập nguồn mất hiển thị SỬA CHỮA Màn hình máy CNC Fanuc Model: A61L-0001-0093 ( KF-M7099H ) Serial: 0105 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi chập nguồn mất hiển thị Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số […]

SỬA Màn hình cảm ứng HMI WEINVIEW Model: MT8071iP Serial: 9790 Lỗi màn hình đơ cảm ứng (lấy dữ liệu ra)

SỬA Màn hình cảm ứng HMI WEINVIEW Model: MT8071iP Serial: 9790 Lỗi màn hình đơ cảm ứng (lấy dữ liệu ra) SỬA CHỮA Màn hình cảm ứng HMI WEINVIEW Model: MT8071iP Serial: 9790 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi màn hình đơ cảm ứng (lấy dữ liệu ra) Công ty TNHH Công Nghệ Tự […]

SỬA Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI Model: GS2107-WTBD Serial: 115A Lỗi cảm ứng

SỬA Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI Model: GS2107-WTBD Serial: 115A Lỗi cảm ứng SỬA CHỮA Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI Model: GS2107-WTBD Serial: 115A Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi cảm ứng Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA Màn hình B&R Model: 4PP065.1043-K01 Serial: 0077 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất hiển thị

SỬA Màn hình B&R Model: 4PP065.1043-K01 Serial: 0077 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất hiển thị SỬA CHỮA Màn hình B&R Model: 4PP065.1043-K01 Serial: 0077 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất hiển thị Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, […]

SỬA Màn hình cảm ứng HMI SIEMENS TP270 Model: 6AV6 545-0CC10-0AX0 9796 Lỗi hiển thị mờ loang dần

SỬA Màn hình cảm ứng HMI SIEMENS TP270 Model: 6AV6 545-0CC10-0AX0 9796 Lỗi hiển thị mờ loang dần SỬA CHỮA Màn hình cảm ứng HMI SIEMENS TP270 Model: 6AV6 545-0CC10-0AX0 Serial: 9796 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi hiển thị mờ loang dần Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số […]

SỬA Màn hình cảm ứng HMI MONITOUCH Hakko Model: V712S Serial: 0060 Lỗi cấp nguồn không lên màn hình

SỬA Màn hình cảm ứng HMI MONITOUCH Hakko Model: V712S Serial: 0060 Lỗi cấp nguồn không lên màn hình SỬA CHỮA Màn hình cảm ứng HMI MONITOUCH Hakko Model: V712S Serial: 0060 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi cấp nguồn không lên màn hình Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: […]

SỬA Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI A975GOT-TBA ( A9GT-BUSS ) 11GJ ( 912C ) Lỗi mất hiển thị

SỬA Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI A975GOT-TBA ( A9GT-BUSS ) 11GJ ( 912C ) Lỗi mất hiển thị SỬA CHỮA Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI Model: A975GOT-TBA ( A9GT-BUSS ) Serial: 11GJ ( 912C ) Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất hiển thị Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc […]

SỬA Màn hình cảm ứng HMI Siemens Smart 700 IE Model: 1P 6AV6 648-0BC11-3AX0 8512 Lỗi cảm ứng

SỬA Màn hình cảm ứng HMI Siemens Smart 700 IE Model: 1P 6AV6 648-0BC11-3AX0 8512 Lỗi cảm ứng SỬA CHỮA Màn hình cảm ứng HMI Siemens Smart 700 IE Model: 1P 6AV6 648-0BC11-3AX0 Serial: 8512 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi cảm ứng Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số […]

SỬA Màn hình cảm ứng HMI MONITOUCH Hakko Model: V712S Serial: 0060 Lỗi cấp nguồn không lên màn hình

SỬA Màn hình cảm ứng HMI MONITOUCH Hakko Model: V712S Serial: 0060 Lỗi cấp nguồn không lên màn hình SỬA CHỮA Màn hình cảm ứng HMI MONITOUCH Hakko Model: V712S Serial: 0060 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi cấp nguồn không lên màn hình Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: […]

LÊN ĐẦU TRANG