Sửa Màn Hình HMI

Sửa Màn hình cảm ứng HMI OMRON Model: NT30-ST131-V1 Serial: 0330 Lỗi mất hiển thị

Sửa Màn hình cảm ứng HMI OMRON Model: NT30-ST131-V1 Serial: 0330 Lỗi mất hiển thị Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI OMRON Model: NT30-ST131-V1 Serial: 0330 Lỗi mất hiển thị Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường […]

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Schneider Model: XBTOT2110 Serial: 0797 Lỗi cảm ứng

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Schneider Model: XBTOT2110 Serial: 0797 Lỗi cảm ứng Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Schneider Model: XBTOT2110 Serial: 0797 Lỗi cảm ứng Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa Màn hình cảm ứng HMI B&R Panel PC3100 Model: 5AP923.1505-00 Serial: 8809 Lỗi

Sửa Màn hình cảm ứng HMI B&R Panel PC3100 Model: 5AP923.1505-00 Serial: 8809 Lỗi Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI B&R Panel PC3100 Model: 5AP923.1505-00 Serial: 8809 Lỗi   Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn […]

Sửa Màn hình cảm ứng HMI SIEMENS SMART 700 IE V3 cho nhà máy xử lý nước thải Model: 6AV6648-0CC11-3AX0 Serial: 3104 Lỗi mất hiển thị

Sửa Màn hình cảm ứng HMI SIEMENS SMART 700 IE V3 cho nhà máy xử lý nước thải Model: 6AV6648-0CC11-3AX0 Serial: 3104 Lỗi mất hiển thị Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI SIEMENS SMART 700 IE V3 cho nhà máy xử lý nước thải Model: 6AV6648-0CC11-3AX0 Serial: 3104 Lỗi mất hiển thị Công ty […]

Sửa Màn hình cảm ứng HMI MONITOUCH Fuji V606eM20 Serial: 0596 Lỗi không lên hình , vẫn lên nguồn

Sửa Màn hình cảm ứng HMI MONITOUCH Fuji V606eM20 Serial: 0596 Lỗi không lên hình , vẫn lên nguồn Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI MONITOUCH Fuji Model: V606eM20 Serial: 0596 Lỗi không lên hình , vẫn lên nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề […]

Sửa Màn hình cảm ứng HMI SIEMENS SMART 700 IE V3 Model:6AV6648-0CC11-3AX0 Serial: 3104 Lỗi mất hiển thị

Sửa Màn hình cảm ứng HMI SIEMENS SMART 700 IE V3 Model:6AV6648-0CC11-3AX0 Serial: 3104 Lỗi mất hiển thị Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI SIEMENS SMART 700 IE V3 Model: 6AV6648-0CC11-3AX0 Serial: 3104 Lỗi mất hiển thị Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), […]

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weinview Model:TK6100i Serial: 3935 Lỗi cảm ứng

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weinview Model:TK6100i Serial: 3935 Lỗi cảm ứng Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Weinview Model: TK6100i Serial: 3935 Lỗi cảm ứng Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại […]

Sửa Màn hình cảm ứng HMI SIEMENS TP177B DP-6 MSTN 6AV6 642-0BC01-1AX1 7775 Kiểm tra đèn led màn hình

Sửa Màn hình cảm ứng HMI SIEMENS TP177B DP-6 MSTN 6AV6 642-0BC01-1AX1 7775 Kiểm tra đèn led màn hình Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI SIEMENS TP177B DP-6 MSTN Model: 6AV6 642-0BC01-1AX1 Serial: 7775 Kiểm tra đèn led màn hình Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền […]

Sửa Màn hình cảm ứng HMI MONITOUCH Fuji Model: V606eM20 Serial: 0596 Lỗi LCD mờ

Sửa Màn hình cảm ứng HMI MONITOUCH Fuji Model: V606eM20 Serial: 0596 Lỗi LCD mờ Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI MONITOUCH Fuji Model: V606eM20 Serial: 0596 Lỗi LCD mờ Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường […]

Sửa Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI Model: GT1150-QBBD-C Serial: 0162 Lỗi mất hiển thị

Sửa Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI Model: GT1150-QBBD-C Serial: 0162 Lỗi mất hiển thị Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI Model: GT1150-QBBD-C Serial: 0162 Lỗi mất hiển thị Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường […]

Sửa Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI Model: GS2107-WTBD Serial: 335A Lệch cảm ứng

Sửa Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI Model: GS2107-WTBD Serial: 335A Lệch cảm ứng Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI MITSUBISHI Model: GS2107-WTBD Serial: 335A Lệch cảm ứng Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa Màn hình cảm ứng HMI TouchWin Model: TH765-N Serial: 0114A Lỗi cảm ứng

Sửa Màn hình cảm ứng HMI TouchWin Model: TH765-N Serial: 0114A Lỗi cảm ứng Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI TouchWin Model: TH765-N –  0114A Tình trạng khách báo: Lỗi cảm ứng Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ […]

SỬA Màn hình cảm ứng HMI TouchWin Model: TH765-N Serial: 0114 Thay cảm ứng màn hình

SỬA Màn hình cảm ứng HMI TouchWin Model: TH765-N Serial: 0114 Thay cảm ứng màn hình SỬA CHỮA Màn hình cảm ứng HMI TouchWin Model: TH765-N – 0114 Mô tả tình trạng ban đầu: Thay cảm ứng màn hình Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 […]

SỬA Màn hình cảm ứng HMI eView Model: ET070 Serial:0065 Tình trạng ban đầu: Lỗi vỡ cảm ứng

SỬA Màn hình cảm ứng HMI eView Model: ET070 Serial:0065 Tình trạng ban đầu: Lỗi vỡ cảm ứng SỬA CHỮA Màn hình cảm ứng HMI eView Model: ET070 –  0065 Tình trạng ban đầu: Lỗi vỡ cảm ứng Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), […]

LÊN ĐẦU TRANG