Sửa Màn Hình HMI

​Sửa Màn hình cảm ứng HMI Siemens MP277 Model: 6AV6643-0CD01-1AX1 Serial: 7933 Lỗi mờ dần

​Sửa Màn hình cảm ứng HMI Siemens MP277 Model: 6AV6643-0CD01-1AX1 Serial: 7933 Lỗi mờ dần
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Siemens MP277
Model: 6AV6643-0CD01-1AX1 Serial: 7933
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mờ dần

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Siemens Touchpanel TP177A Model: 6AV6642-0AA11-0AX1 Serial: 6673 Lỗi cảm ứng

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Siemens Touchpanel TP177A Model: 6AV6642-0AA11-0AX1 Serial: 6673 Lỗi cảm ứng
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Siemens Touchpanel TP177A
Model: 6AV6642-0AA11-0AX1 Serial: 6673
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi cảm ứng

Sửa Màn hình cảm ứng HMI B&R Model: 4PP065.0571-K37 Serial: 2162 Lỗi mất hiển thị

Sửa Màn hình cảm ứng HMI B&R Model: 4PP065.0571-K37 Serial: 2162 Lỗi mất hiển thị
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI B&R
Model: 4PP065.0571-K37 Serial: 2162
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi mất hiển thị

Sửa Màn hình cảm ứng HMI PanelMater PT070-1BF-T1S Lỗi Mất nguồn, mất hiển thị, lỗi không cảm ứng

Sửa Màn hình cảm ứng HMI PanelMater PT070-1BF-T1S Lỗi Mất nguồn, mất hiển thị, lỗi không cảm ứng
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI PanelMater
MODEL: PT070-1BF-T1S
Lỗi Mất nguồn, mất hiển thị, lỗi không cảm ứng

Sửa Màn hình cảm ứng HMI B&R MODEL: 4PP065.0571-K37 Serial: 2027: Lỗi mất hiển thị

Sửa Màn hình cảm ứng HMI B&R MODEL: 4PP065.0571-K37 Serial: 2027: Lỗi mất hiển thị
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI B&R
MODEL: 4PP065.0571-K37 Serial: 2027
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi mất hiển thị

Sửa MÀN HÌNH DELTA Model: DOP-A57GSTD Serial: 0145 Lỗi màn hình sáng lên rồi tắt

Sửa MÀN HÌNH DELTA Model: DOP-A57GSTD Serial: 0145 Lỗi màn hình sáng lên rồi tắt
Sửa chữa MÀN HÌNH DELTA
Model: DOP-A57GSTD Serial: 0145
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi màn hình sáng lên rồi tắt

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi Model: F940GOT-LWD-E Serial: 4440 Lỗi mất hiển thị

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi Model: F940GOT-LWD-E Serial: 4440 Lỗi mất hiển thị
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi
Model: F940GOT-LWD-E Serial: 4440
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất hiển thị

Sửa Màn hình cảm ứng HMI YKHMI Lỗi cảm ứng không nhạy

Sửa Màn hình cảm ứng HMI YKHMI Lỗi cảm ứng không nhạy
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI YKHMI
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi cảm ứng không nhạy

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weinview Model: MT6070iH Serial: 3864 Lỗi hiển thị nửa màn hình

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weinview Model: MT6070iH Serial: 3864 Lỗi hiển thị nửa màn hình
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Weinview
Model: MT6070iH    Serial: 3864
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi hiển thị nửa màn hình

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Fuji Model V810CD Serial 0445 Lỗi không lên hình

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Fuji Model V810CD Serial 0445 Lỗi không lên hình
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Fuji
Model: V810CD Serial: 0445
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi không lên hình

Sửa Màn hình cảm ứng HMI DELTA Model: DOP-AS57BSTD Serial: 0008 Lỗi mất cảm ứng

Sửa Màn hình cảm ứng HMI DELTA Model: DOP-AS57BSTD Serial: 0008 Lỗi mất cảm ứng
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI DELTA
Model: DOP-AS57BSTD Serial: 0008
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất cảm ứng

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Kinco Model: MT4300C Serial: 2350 Lỗi mất hiển thị

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Kinco Model: MT4300C Serial: 2350 Lỗi mất hiển thị Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Kinco Model: MT4300C Serial: 2350 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất hiển thị Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, […]

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Siemens Model: 6AV6648-0CC11-3AX0 Serial: 5340 Lỗi không nhận cảm ứng

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Siemens Model: 6AV6648-0CC11-3AX0 Serial: 5340 Lỗi không nhận cảm ứng
Sửa Màn hình cảm ứng HMI Siemens
Model: 6AV6648-0CC11-3AX0 Serial: 5340
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nước vào, sáng nguồn nhưng không nhận cảm ứng

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Samkoon Model: SA-7AK Serial: 0230 Lỗi cảm ứng

Sửa Màn hình cảm ứng HMI Samkoon Model: SA-7AK Serial: 0230 Lỗi cảm ứng
Sửa chữa Màn hình cảm ứng HMI Samkoon
Model: SA-7AK Serial: 0230
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi cảm ứng

LÊN ĐẦU TRANG