Photo-MOS

Tên hàng: AQW215A AQW215 SOP8 Photo-MOS RELAYS; Mã: AQW215A; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: NAiS Panasonic; Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver; Phân nhóm: Photocoupler->Photo-MOS RELAYS

AQW215A AQW215 SOP8 Photo-MOS RELAYS;

Giá: 17,500 VNĐ

Tên hàng: AQW215A AQW215 SOP8 Photo-MOS RELAYS;

Mã: AQW215A;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: NAiS Panasonic;

Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-MOS RELAYS

Tên hàng: AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS; Mã: AQW614EH-SOP8; Kiểu chân: dán SOP-8; H ãng sx: NAiS Panasonic; Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS

Giá: 23.000 VNĐ

Tên hàng: AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS;

Mã: AQW614EH-SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8; H

ãng sx: NAiS Panasonic;

Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;