Sửa Biến Tần-INVERTER

Sửa Biến tần 2.2kW INVT Model: GD20-2R2G-S2 Serial: 0370 Lỗi chạy tốc độ chậm thì bị giật

Sửa Biến tần 2.2kW INVT Model: GD20-2R2G-S2 Serial: 0370 Lỗi chạy tốc độ chậm thì bị giật Sửa chữa Biến tần 2.2kW INVT Model: GD20-2R2G-S2 Serial: 0370 Lỗi chạy tốc độ chậm thì bị giật Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư […]

Sửa Biến tần 5.8kVA Lenze Model: EVS9324-ES Serial: 0020 Lỗi báo đèn đỏ

Sửa Biến tần 5.8kVA Lenze Model: EVS9324-ES Serial: 0020 Lỗi báo đèn đỏ Sửa chữa Biến tần 5.8kVA Lenze Model: EVS9324-ES Serial: 0020 Lỗi báo đèn đỏ Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, […]

Sửa Biến tần 7.5kW MITSUBISHI Model: FR-A220-7.5KP Serial: 3G62 Lỗi bốc khói bên trong

Sửa Biến tần 7.5kW MITSUBISHI Model: FR-A220-7.5KP Serial: 3G62 Lỗi bốc khói bên trong Sửa chữa Biến tần 7.5kW MITSUBISHI Model: FR-A220-7.5KP Serial: 3G62 Lỗi bốc khói bên trong Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa Biến tần 5.5kW/3.7kW YASKAWA A1000 Model: CIMR-AA2A0021FAA Serial: 0010

Sửa Biến tần 5.5kW/3.7kW YASKAWA A1000 Model: CIMR-AA2A0021FAA Serial: 0010 Sửa chữa Biến tần 5.5kW/3.7kW YASKAWA A1000 Model: CIMR-AA2A0021FAA Serial: 0010 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội Dịch Vụ […]

Sửa BIẾN TẦN LS 0.4KW Model: SV004IG5A-1 Serial: 0230 Lỗi điện áp ra thấp; Lỗi Err

Sửa BIẾN TẦN LS 0.4KW Model: SV004IG5A-1 Serial: 0230 Lỗi điện áp ra thấp; Lỗi Err Sửa chữa BIẾN TẦN LS 0.4KW Model: SV004IG5A-1 Serial: 0230 Lỗi điện áp ra thấp; Lỗi Err Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ […]

Sửa Biến tần 0.4kW LS Model: SV004iG5A-1 Serial: 09A7 Lỗi lệch điện áp ra pha V

Sửa Biến tần 0.4kW LS Model: SV004iG5A-1 Serial: 09A7 Lỗi lệch điện áp ra pha V Sửa chữa Biến tần 0.4kW LS Model: SV004iG5A-1 Serial: 09A7 Lỗi lệch điện áp ra pha V Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ […]

Sửa Biến tần SV037IH-4U SN: 0394 Lỗi quá nhiệt

Sửa Biến tần SV037IH-4U SN: 0394 Lỗi quá nhiệt Sửa chữa Biến tần SV037IH-4U SN: 0394 Lỗi quá nhiệt Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt […]

Sửa Biến tần 7.5kW DELTA Model: VFD075E43A Serial: 0565 Lỗi

Sửa Biến tần 7.5kW DELTA Model: VFD075E43A Serial: 0565 Lỗi Sửa chữa Biến tần 7.5kW DELTA Model: VFD075E43A Serial: 0565 Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội Dịch Vụ […]

Sửa Biến tần 11kW DELTA Model: VFD110E43A Serial: 0070 Lỗi AErr

Sửa Biến tần 11kW DELTA Model: VFD110E43A Serial: 0070 Lỗi AErr Sửa chữa Biến tần 11kW DELTA Model: VFD110E43A Serial: 0070 Lỗi AErr Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội […]

Sửa Biến tần 1.5kW MITSUBISHI Model: FR-D720S-1.5K-CHT Serial: 6068 Lỗi mất kết nối

Sửa Biến tần 1.5kW MITSUBISHI Model: FR-D720S-1.5K-CHT Serial: 6068 Lỗi mất kết nối Sửa chữa Biến tần 1.5kW MITSUBISHI Model: FR-D720S-1.5K-CHT Serial: 6068 Lỗi mất kết nối Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, […]

Sửa Biến tần 7.5kW MITSUBISHI Model: FR-A540-7.5K Serial: 8019 Lỗi Err

Sửa Biến tần 7.5kW MITSUBISHI Model: FR-A540-7.5K Serial: 8019 Lỗi Err Sửa chữa Biến tần 7.5kW MITSUBISHI Model: FR-A540-7.5K Serial: 8019 Lỗi Err Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội […]

Sửa Biến tần 55kW VACON Model: NXP01055-A2H0SSV-A1AF0000C5 Serial: 6226 Lỗi

Sửa Biến tần 55kW VACON Model: NXP01055-A2H0SSV-A1AF0000C5 Serial: 6226 Lỗi Sửa chữa Biến tần 55kW VACON Model: NXP01055-A2H0SSV-A1AF0000C5 Serial: 6226 Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội Dịch Vụ […]

Sửa Biến tần 4kW TRANE TR200 Model: TR-200P4K0T4E55H3XGXXSXSXXXXAFBXCXXXXDX Serial: G151 Lỗi Over Current (A13)

Sửa Biến tần 4kW TRANE TR200 Model: TR-200P4K0T4E55H3XGXXSXSXXXXAFBXCXXXXDX Serial: G151 Lỗi Over Current (A13) Sửa chữa Biến tần 4kW TRANE TR200 Model: TR-200P4K0T4E55H3XGXXSXSXXXXAFBXCXXXXDX Serial: G151 Lỗi Over Current (A13) Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa Biến tần 37KW Allen-Bradley PowerFlex70 cho máy giặt công nghiệp NGAI SHING NS-2270 Model: 20AC060A0AYNANC0 Serial: 4315 Lỗi quá dòng

Sửa Biến tần 37KW Allen-Bradley PowerFlex70 cho máy giặt công nghiệp NGAI SHING NS-2270 Model: 20AC060A0AYNANC0 Serial: 4315 Lỗi quá dòng Sửa chữa Biến tần 37KW Allen-Bradley PowerFlex70 cho máy giặt công nghiệp NGAI SHING NS-2270 Model: 20AC060A0AYNANC0 Serial: 4315 Lỗi quá dòng Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 […]

LÊN ĐẦU TRANG