Tấm Cảm Ứng Màn Hình

Cảm ứng màn hình HMI Pro-face GP-4301TW PFXGP4301TADW; Mã: GP-4301TW; Dùng cho: Vật tư màn hình cảm ứng

Cảm ứng màn hình HMI Pro-face GP-4301TW PFXGP4301TADW

Giá: Liên hệ

Cảm ứng màn hình HMI Pro-face GP-4301TW PFXGP4301TADW Mã: GP-4301TW Dùng cho: Vật tư màn hình cảm ứng

TP-3108S1 Tấm cảm ứng màn hình HMI; Mã: TP-3108S1-CU; Xuất xứ: Hàng mới

TP-3108S1 Tấm cảm ứng màn hình HMI

Giá: Liên hệ

TP-3108S1 Tấm cảm ứng màn hình HMI Mã: TP-3108S1-CU Xuất xứ: Hàng mới

TPC1063E TPC1063H TPC105HC TPC1162Hi Tấm cảm ứng màn hình HMI MCGS TPC1162Hi

TPC1063E TPC1063H TPC105HC TPC1162Hi Tấm cảm ứng màn hình HMI MCGS TPC1162Hi

Giá: Liên hệ

TPC1063E TPC1063H TPC105HC TPC1162Hi Tấm cảm ứng màn hình HMI MCGS TPC1162Hi Mã: TPC1162Hi Dùng cho: vật tư màn hình HMI Hàng tương đương: TPC1063E TPC1063H TPC105HC

NT30-ST131-V1 NT30-ST131-E NT30-ST131-EK Mặt nạ tấm cảm ứng màn hình HMI

NT30-ST131-V1 NT30-ST131-E NT30-ST131-EK Mặt nạ tấm cảm ứng màn hình HMI

Giá: Liên hệ

NT30-ST131-V1 NT30-ST131-E NT30-ST131-EK Mặt nạ tấm cảm ứng màn hình HMI Mã: NT30-ST131

NT30-ST131-V1 NT30-ST131-E NT30-ST131-EK Tấm cảm ứng màn hình HMI

NT30-ST131-V1 NT30-ST131-E NT30-ST131-EK NT30-ST131-CU Tấm cảm ứng màn hình HMI

Giá: Liên Hệ

NT30-ST131-V1 NT30-ST131-E NT30-ST131-EK NT30-ST131-CU Tấm cảm ứng màn hình HMI Mã: NT30-ST131-CU Dùng cho: vật tư màn hình HMI

TG765S-XT Tấm cảm ứng màn hình HMI TouchWin

TG765S-XT Tấm cảm ứng màn hình HMI TouchWin

Giá: Liên hệ

TG765S-XT Tấm cảm ứng màn hình HMI TouchWin Mã: TG765S-XT Xuất xứ: Hàng mới

AIG32MQ02D AIG32MQ02D-F AIG32MQ02DT07 Tấm cảm ứng màn hình HMI

AIG32MQ02D AIG32MQ02D-F AIG32MQ02DT07 Tấm cảm ứng màn hình HMI

Giá: Liên Hệ

AIG32MQ02D AIG32MQ02D-F AIG32MQ02DT07 Tấm cảm ứng màn hình HMI Mã: AIG32MQ02D Xuất xứ: Hàng mới

Tấm cảm ứng màn hình HMI KINCO EVIEW ET100

Tấm cảm ứng màn hình HMI KINCO EVIEW ET100

Giá: Liên Hệ

Tấm cảm ứng màn hình HMI KINCO EVIEW ET100 Mã: ET100-CU Dùng cho: Vật tư màn hình HMI Hàng tương đương: MT4512T MT4512TE MT4522T MT4522TE MT4532T MT4532TE

XTOP07TW-LD XTOP07TW-UD XTOP07TW-SD XTOP07TW-FD-S Tấm cảm ứng màn hình HMI

XTOP07TW-LD XTOP07TW-UD XTOP07TW-SD XTOP7TQ-FD-S Tấm cảm ứng màn hình HMI M2I-LG

Giá: Liên Hệ

XTOP07TW-LD XTOP07TW-UD XTOP07TW-SD XTOP7TQ-FD-S Tấm cảm ứng màn hình HMI M2I-LG Mã: XTOP07TW-UD-CU Hàng tương đương: XT0P07TW-LD, XT0P07TW-UD, XT0P07TW-SD, XT0P7TQ Dùng cho: Vật tư màn hình  

V706MD V706TD V706CD V706C Tấm cảm ứng màn hình HMI

V706MD V706TD V706CD V706C Tấm cảm ứng màn hình HMI

Giá: Liên Hệ

V706MD V706TD V706CD V706C Tấm cảm ứng màn hình HMI Mã: V706MD-CU

Tấm cảm ứng 2.4 inch 35X47MM chiều dài cáp 10mm

Tấm cảm ứng 2.4 inch 35X47MM chiều dài cáp 10mm

Giá: Liên Hệ

Tấm cảm ứng 2.4 inch 35X47MM chiều dài cáp 10mm Mã: CU14-35X47 Kích thước 35x47MM Khoảng cách các đầu chân cáp 1MM

V710S Tấm cảm ứng màn hình HMI Hakko

V710S Tấm cảm ứng màn hình HMI Hakko

Giá: Liên Hệ

V710S Tấm cảm ứng màn hình HMI Hakko Mã: V710S-CU Xuất xứ: Hàng mới  

Tấm cảm ứng màn hình OMRON NT631C-ST151B-V2 NT631C-ST152B-EV2

Tấm cảm ứng màn hình OMRON NT631C-ST151B-V2 NT631C-ST152B-EV2

Giá: Liên Hệ

Tấm cảm ứng màn hình OMRON NT631C-ST151B-V2 NT631C-ST152B-EV2 Mã: NT631C-ST152B-EV2-CU Dùng cho: Vật tư màn hình

TP-3567S1 Tấm cảm ứng màn hình HMI

Gía : Liên hệ

TP-3567S1 Tấm cảm ứng màn hình HMI Mã: TP-3567S1-CU Xuất xứ: Hàng mới