Tấm Cảm Ứng Màn Hình

Tên hàng: Cảm ứng màn hình Smart1000IE 6AV6648-0BE11-3AX0, 6AV6 648-0AE11-3AX0; Mã: Smart1000IE_CU

Cảm ứng màn hình Smart1000IE 6AV6648-0BE11-3AX0, 6AV6 648-0AE11-3AX0

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình Smart1000IE 6AV6648-0BE11-3AX0, 6AV6 648-0AE11-3AX0;

Mã: Smart1000IE_CU

Tên hàng: Cảm ứng màn hình Pro-face GP2501-SC11; Mã: GP2501-SC11_CU; Tag: Tấm cảm ứng màn HMI Pro-face GP2500-TC11 GP2501-SC11 GP2501-TC11; màn hình pro-face mất cảm ứng, màn hình cảm ứng mất cảm ứng,

Cảm ứng màn hình Pro-face GP2501-SC11

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình Pro-face GP2501-SC11;

Mã: GP2501-SC11_CU;

Tag: Tấm cảm ứng màn HMI Pro-face GP2500-TC11 GP2501-SC11 GP2501-TC11; màn hình pro-face mất cảm ứng, màn hình cảm ứng mất cảm ứng,

Tên hàng: Cảm ứng màn hình TP106PT-24V; Mã: TP106PT-24V_CU; Tag: TP106PT-24V TP106QT-24V TP106QB-24V TRE

Cảm ứng màn hình TP106PT-24V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình TP106PT-24V;

Mã: TP106PT-24V_CU;

Tag: TP106PT-24V TP106QT-24V TP106QB-24V TRE

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI TPC7062K TPC7062KS TPC7062KD TPC7062KX TPC7062KW

Cảm ứng màn hình HMI TPC7062K TPC7062KS TPC7062KD TPC7062KX TPC7062KW

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI TPC7062K TPC7062KS TPC7062KD TPC7062KX TPC7062KW

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI SMART700IE 6AV6648-0BC11-3AX0

Cảm ứng màn hình HMI SMART700IE 6AV6648-0BC11-3AX0

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI SMART700IE 6AV6648-0BC11-3AX0

Tên hàng: Cảm ứng màn hình TouchWin TH765-N TH765-MT TH765-NU; Mã: TH765-N_CU

Cảm ứng màn hình TouchWin TH765-N TH765-MT TH765-NU

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình TouchWin TH765-N TH765-MT TH765-NU;

Mã: TH765-N_CU

Tên hàng: Mặt nạ cho màn hình cảm ứng TP270-10 6AV6 545-0CC10-0AX0; Mã: TP270-10_MN; Dùng cho: Vật tư màn hình

Mặt nạ cho màn hình cảm ứng TP270-10 6AV6 545-0CC10-0AX0

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Mặt nạ cho màn hình cảm ứng TP270-10 6AV6 545-0CC10-0AX0;

Mã: TP270-10_MN;

Dùng cho: Vật tư màn hình

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP270-10 6AV6545-0CC10-0AX0; Mã: TP270_CU

Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP270-10 6AV6545-0CC10-0AX0

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP270-10 6AV6545-0CC10-0AX0;

Mã: TP270_CU

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP170B 6AV6545-0BC15-2AX0 6AV6 545-0BC15-2AX0; Mã: TP170B_CU

Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP170B 6AV6545-0BC15-2AX0 6AV6 545-0BC15-2AX0

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP170B 6AV6545-0BC15-2AX0 6AV6 545-0BC15-2AX0;

Mã: TP170B_CU

Tên hàng: Cảm ứng màn hình MITSUBISHI A960GOT-EBA (DMC-T2724S1 BKO-C10677H04); Mã: A960GOT-EBA_CU; Dùng cho: vật tư màn hình

Cảm ứng màn hình MITSUBISHI A960GOT-EBA (DMC-T2724S1 BKO-C10677H04)

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình MITSUBISHI A960GOT-EBA (DMC-T2724S1 BKO-C10677H04);

Mã: A960GOT-EBA_CU;

Dùng cho: vật tư màn hình

Tên hàng: DMC-T2719S1 Cảm ứng màn hình HMI; Mã: DMC-T2719S1

DMC-T2719S1 Cảm ứng màn hình HMI

Giá: Liên hệ

Tên hàng: DMC-T2719S1 Cảm ứng màn hình HMI;

Mã: DMC-T2719S1

Tên hàng: Mặt nạ cho màn hình cảm ứng TP270-10 6AV6 545-0CC10-0AX0; Mã: TP270-10_MN; Dùng cho: Vật tư màn hình

Mặt nạ cho màn hình cảm ứng TP270-10 6AV6 545-0CC10-0AX0

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Mặt nạ cho màn hình cảm ứng TP270-10 6AV6 545-0CC10-0AX0;

Mã: TP270-10_MN;

Dùng cho: Vật tư màn hình

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI SIEMENS TP270-10 6AV6 545-0CC10-0AX0; Mã: TP270-10_CU; Dùng cho: vật tư màn hình

Cảm ứng màn hình HMI SIEMENS TP270-10 6AV6 545-0CC10-0AX0

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI SIEMENS TP270-10 6AV6 545-0CC10-0AX0;

Mã: TP270-10_CU;

Dùng cho: vật tư màn hình

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens Smart700IE 6AV6648-0BC11-3AX0; Mã: Smart700IE_CU

Cảm ứng màn hình HMI Siemens Smart700IE 6AV6648-0BC11-3AX0

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens Smart700IE 6AV6648-0BC11-3AX0;

Mã: Smart700IE_CU

LÊN ĐẦU TRANG