Nút Nhấn, Công Tắc, Switch

Tên hàng: MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L9xW3.5xH3.5mm; Mã: MSS22D18; Hàng tương đương: MSS-22D18 MSS-1250

MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L9xW3.5xH3.5mm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L9xW3.5xH3.5mm;

Mã: MSS22D18;

Hàng tương đương: MSS-22D18 MSS-1250

Tên hàng: MSS23D18 Công tắc gạt 8 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L13xW3.5xH3.5mm; Mã: MSS23D18; Hàng tương đương: MSS-23D18

MSS23D18 Công tắc gạt 8 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L13xW3.5xH3.5mm

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: MSS23D18 Công tắc gạt 8 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L13xW3.5xH3.5mm;

Mã: MSS23D18;

Hàng tương đương: MSS-23D18

Tên hàng: SS12F15 Công tắc gạt 3 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ hoặc bắt ốc, L19.6xW5.5xH5.0mm; Mã: SS12F15; Hàng tương đương: SS-12F15G4 1P2T

SS12F15 Công tắc gạt 3 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ hoặc bắt ốc, L19.6xW5.5xH5.0mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: SS12F15 Công tắc gạt 3 chân, 3 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ hoặc bắt ốc, L19.6xW5.5xH5.0mm;

Mã: SS12F15;

Hàng tương đương: SS-12F15G4 1P2T

Tên hàng: SS12D07 Công tắc gạt 3 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L8.6xW4.3xH4.7mm; Mã: SS12D07; Hàng tương đương: SS12D07 SS-12D07

SS12D07 Công tắc gạt 3 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L8.6xW4.3xH4.7mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: SS12D07 Công tắc gạt 3 chân, 2 vị trí giữ, hàn thẳng xuyên lỗ, L8.6xW4.3xH4.7mm;

Mã: SS12D07;

Hàng tương đương: SS12D07 SS-12D07

Tên hàng: MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, dán thẳng, 9.05x3.55x5.45mm; Mã: MSS22D18

MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, dán thẳng, 9.05×3.55×5.45mm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: MSS22D18 Công tắc gạt 6 chân, 2 vị trí giữ, dán thẳng, 9.05×3.55×5.45mm;

Mã: MSS22D18

Tên hàng: Y213 công tắc lưỡi gà, công tắc từ thường mở 2x14mm; Mã: Y213

Y213 công tắc lưỡi gà, công tắc từ thường mở 2x14mm

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: Y213 công tắc lưỡi gà, công tắc từ thường mở 2x14mm;

Mã: Y213

Tên hàng: Nút bấm 10x10x13mm 4 chân, nút bấm máy giặt chống nước; Mã: KEYPAD10x10x13mm4P

Nút bấm 10x10x13mm 4 chân, nút bấm máy giặt chống nước

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: Nút bấm 10x10x13mm 4 chân, nút bấm máy giặt chống nước;

Mã: KEYPAD10x10x13mm4P

Tên hàng: Nút bấm 8x8x13mm 2 chân, nút bấm máy giặt chống nước; Mã: KEYPAD8x8x13mm2P

Nút bấm 8x8x13mm 2 chân, nút bấm máy giặt chống nước

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: Nút bấm 8x8x13mm 2 chân, nút bấm máy giặt chống nước;

Mã: KEYPAD8x8x13mm2P