INFINEON

FP100R12KT4 Module IGBT 100A 1200V Infineon (TM)

Giá: Liên Hệ

  FP100R12KT4 Module IGBT 100A 1200V Infineon (TM) Mã: FP100R12KT4 Xuất Xứ: Hàng tháo máy Thương Hiệu: Infenion  

FP15R12YT3 Module IGBT (TM)

Giá: Liên Hệ

FP15R12YT3 Module IGBT (TM) Mã: FP15R12YT3 Kiểu chân: cắm Xuất xứ: Hàng tháo máy Thương hiệu: Infineon  

BSM75GD120DLC BSM35GP120 BSM25GD120DN2 BSM400GA170DLC

BSM75GD120DN2 Module IGBT 75A/1200V

Giá: Liên hệ

Module IGBT BSM75GD120DLC BSM35GP120 BSM25GD120DN2 BSM400GA170DLC

Module IGBT INFINEON FP25R12KT4 FP35R12KT4 FP50R12KT4

Module IGBT INFINEON FP25R12KT4 FP35R12KT4 FP50R12KT4

Giá: Liên hệ

Module IGBT INFINEON FP25R12KT4 FP35R12KT4 FP50R12KT4

Module IGBT INFINEON FP25R12KT3, FP25R12KE3, BSM25GP120, FP40R12KE3, FP40R12KT3

Module IGBT INFINEON FP25R12KT3, FP25R12KE3, BSM25GP120, FP40R12KE3, FP40R12KT3

Giá: Liên hệ

Module IGBT INFINEON FP25R12KT3, FP25R12KE3, BSM25GP120, FP40R12KE3, FP40R12KT3

Module IGBT INFINEON BSM100GT120DN2 BSM150GT120DN2

Module IGBT INFINEON BSM100GT120DN2 BSM150GT120DN2

Giá: Liên hệ

Module IGBT INFINEON BSM100GT120DN2 BSM150GT120DN2

Module IGBT INFINEON BSM50GP60G BSM75GP60 BSM50GP120 BSM100GP60 BSM75GP120

Module IGBT INFINEON BSM50GP60G BSM75GP60 BSM50GP120 BSM100GP60 BSM75GP120

Giá: Liên hệ

Module IGBT INFINEON BSM50GP60G BSM75GP60 BSM50GP120 BSM100GP60 BSM75GP120

Module IGBT INFINEON FF600R12ME3 FF600R12ME4 FF600R17ME3 FF600R17ME4

Module IGBT INFINEON FF600R12ME3 FF600R12ME4 FF600R17ME3 FF600R17ME4

Giá: Liên hệ

Module IGBT INFINEON FF600R12ME3 FF600R12ME4 FF600R17ME3 FF600R17ME4

Module IGBT INFINEON CM100DC-24NFM CM150DC-24NFM CM200DC-24NFM CM300DC-24NFM

Module IGBT INFINEON CM100DC-24NFM CM150DC-24NFM CM200DC-24NFM CM300DC-24NFM

Giá: Liên hệ

Module IGBT INFINEON CM100DC-24NFM CM150DC-24NFM CM200DC-24NFM CM300DC-24NFM

Module IGBT INFINEON FF150R12KE3G FF200R12KE3 FF300R12KE3 FF400R12KE3

Module IGBT INFINEON FF150R12KE3G FF200R12KE3 FF300R12KE3 FF400R12KE3

Giá: Liên hệ

Module IGBT INFINEON FF150R12KE3G FF200R12KE3 FF300R12KE3 FF400R12KE3

Module IGBT INFINEON FS75R12KT3G, FS75R12KE3G, FS75R12KT4

Module IGBT INFINEON FS75R12KT3G, FS75R12KE3G, FS75R12KT4

Giá: Liên hệ

Module IGBT INFINEON FS75R12KT3G, FS75R12KE3G, FS75R12KT4

Module IGBT INFINEON BSM50GX120DN2, BSM50GD120DN2

Module IGBT INFINEON BSM50GX120DN2, BSM50GD120DN2

Giá: Liên hệ

Module IGBT INFINEON BSM50GX120DN2, BSM50GD120DN2

Module IGBT INFINEON FP50R12KE3, FP50R12KT3, FP75R12KT3, FP75R12KE3

Module IGBT INFINEON FP50R12KE3, FP50R12KT3, FP75R12KT3, FP75R12KE3

Giá: Liên hệ

Module IGBT INFINEON FP50R12KE3, FP50R12KT3, FP75R12KT3, FP75R12KE3

Module IGBT INFINEON FS100R12KT3 FS100R12KE3 FS100R12KT4G

Module IGBT INFINEON FS100R12KT3 FS100R12KE3 FS100R12KT4G

Giá: Liên hệ

Module IGBT INFINEON FS100R12KT3 FS100R12KE3 FS100R12KT4G