IC, IC Chức Năng

LA6339 DIP14 IC Chức năng, High-Performance Quad Comparator

Giá: 49.000 VNĐ

LA6339 DIP14 IC Chức năng, High-Performance Quad Comparator Mã: LA6339 Kiểu chân: cắm 14 chân DIP-14 Xuất xứ: Hàng mới

Tên hàng: CD4011BM SOP14 IC Chức năng

CD4011BM SOP14 IC Chức năng

Giá: 1.000 VND

Tên hàng: CD4011BM SOP14 IC Chức năng

RF2126FR RF2126 IC khuếch đại thuật toán, khuếch đại cao tần HIGH POWER LINEAR AMPLIFIER

Giá: 18,500 VNĐ

Tên hàng: RF2126FR RF2126 IC khuếch đại thuật toán, khuếch đại cao tần HIGH POWER LINEAR AMPLIFIER;

Mã: RF2126;

Kiểu chân: dán SỐP-8;

Thương hiệu: RF Micro Devices;

Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: UCC3804D UCC3804 SOP8 IC nguồn Low-Power BiCMOS Current-Mode PWM; Mã: UCC3804D; Kiểu chân: dán SOP-8; Mã kho: UCC3804D_525

UCC3804D UCC3804 SOP8 IC nguồn Low-Power BiCMOS Current-Mode PWM

Giá: 8,500 VNĐ

Tên hàng: UCC3804D UCC3804 SOP8 IC nguồn Low-Power BiCMOS Current-Mode PWM;

Mã: UCC3804D;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã kho: UCC3804D_525

Tên hàng: LM2901D SOP14 3.9mm IC thuật toán; Mã: LM2901D; Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14 3.9mm; Dùng cho: vật tư biến tần; Phân nhóm: IC thuật toán; Mã kho: LM2901D_-ic

LM2901D SOP14 3.9mm IC thuật toán

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: LM2901D SOP14 3.9mm IC thuật toán;

Mã: LM2901D;

Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14 3.9mm;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Phân nhóm: IC thuật toán;

Mã kho: LM2901D_-ic

Tên hàng: JRC2901 ,JRC 2901 ,SOP14 5.2mm IC thuật toán; Mã: 2901JRC; Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14 5.2mm; Dùng cho: vật tư biến tần; Phân nhóm: IC thuật toán; Mã kho: 2901JRC_-ic

JRC2901 JRC 2901 SOP14 5.2mm IC thuật toán

Tên hàng: JRC2901 ,JRC 2901 ,SOP14 5.2mm IC thuật toán;

Mã: 2901JRC;

Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14 5.2mm;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Phân nhóm: IC thuật toán;

Mã kho: 2901JRC_-ic

Tên hàng: S3F9454BZZ-DK94 S3F9454B22-DK94 IC Vi Xử Lý Bếp từ, nạp sẵn chương trình(TM); Mã: S3F9454BZZ-DK94_OLD

S3F9454BZZ-DK94 S3F9454B22-DK94 IC Vi Xử Lý Bếp từ, nạp sẵn chương trình(TM)

Giá: 12,000 VNĐ

Tên hàng: S3F9454BZZ-DK94 S3F9454B22-DK94 IC Vi Xử Lý Bếp từ, nạp sẵn chương trình(TM);

Mã: S3F9454BZZ-DK94_OLD

Tên hàng: MAX3232CSE ,MAX3232ESE, MAX3232 ,SOP16 3.9mm IC giao tiếp RS232; Mã: MAX3232ESE; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: SIPPEX; Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

MAX3232CSE MAX3232ESE MAX3232 SOP16 3.9mm IC giao tiếp RS232

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: MAX3232CSE ,MAX3232ESE, MAX3232 ,SOP16 3.9mm IC giao tiếp RS232;

Mã: MAX3232ESE;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: SIPPEX;

Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

S3F9454BZZ-DK94 IC Vi điều khiển bếp từ

Giá: 35,500 VNĐ

Tên hàng: S3F9454BZZ-DK94 IC Vi điều khiển bếp từ;

Mã: S3F9454BZZ-DK94;

Mã kho: S3F9454BZZ-DK94_nzi

Tên hàng: HCF4051BM SOP16 3.9mm IC số; Mã: HCF4051BM; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: ST; Phân nhóm: IC số ->Họ CD, HCF

HCF4051BM SOP16 3.9mm IC số

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: HCF4051BM SOP16 3.9mm IC số;

Mã: HCF4051BM;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC số ->Họ CD, HCF

Tên hàng: LMV358M LMV358 SOP8 IC thuật toán Dual Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier; Mã: LMV358M; Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8; Thương hiệu: National; Hàng tương đương: LM358; Phân nhóm: IC thuật toán;

LMV358M LMV358 SOP8 IC thuật toán Dual Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier;

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: LMV358M LMV358 SOP8 IC thuật toán Dual Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier;

Mã: LMV358M;

Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8;

Thương hiệu: National;

Hàng tương đương: LM358;

Phân nhóm: IC thuật toán;

Tên hàng:STK465 IC khuếch đại âm thanh 2 POWER 2 CHANNEL 10 to 30W min AF POWER AMP; Mã: STK465; Kiểu chân: cắm đứng 16 chân; Thương hiệu: SANYO; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư Amply; Phân nhóm: IC Amply

STK465 IC khuếch đại âm thanh 2 POWER 2 CHANNEL 10 to 30W min AF POWER AMP;

Giá: 120.000 VNĐ

Tên hàng:STK465 IC khuếch đại âm thanh 2 POWER 2 CHANNEL 10 to 30W min AF POWER AMP;

Mã: STK465;

Kiểu chân: cắm đứng 16 chân;

Thương hiệu: SANYO;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư Amply;

Phân nhóm: IC Amply

Tên hàng: TL082C TL082AC TL082 SOP8 IC thuật toán; Mã: TL082AC; Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8; Thương hiệu: TI; Phân nhóm: IC thuật toán

TL082C TL082AC TL082 SOP8 IC thuật toán

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: TL082C TL082AC TL082 SOP8 IC thuật toán;

Mã: TL082AC;

Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: TL082CN DIP8 IC thuật toán; Mã: TL082CN; Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8; Thương hiệu: ST; Phân nhóm: IC thuật toán

TL082CN DIP8 IC thuật toán

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: TL082CN DIP8 IC thuật toán;

Mã: TL082CN;

Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC thuật toán