IC Truyền Thông-Interface

SN65LBC180RSA SN65LBC180RSAR BL180 QFN-16 IC Truyền thông Low-Power RS-485 Line Driver and Receiver

Gía ; liên hệ

SN65LBC180RSA SN65LBC180RSAR BL180 QFN-16 IC Truyền thông Low-Power RS-485 Line Driver and Receiver Mã: SN65LBC180RSAR Kiểu chân: QFN-16 Phân nhóm: IC truyền thông

Tên hàng: Transceiver (TM); Mã: LT1485I_OLD; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: Linear Phan nhóm: IC truyền thông; Mã kho: LT1485I_525

Transceiver (TM)

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: Transceiver (TM);

Mã: LT1485I_OLD;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: Linear

Phan nhóm: IC truyền thông;

Mã kho: LT1485I_525

ADM202JRN ADM202 SOP16 IC Giao tiếp truyền thông RS232

Giá: 7,500 VNĐ

Tên hàng: ADM202JRN ADM202 SOP16 IC Giao tiếp truyền thông RS232;

Mã: ADM202JRN;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Dùng cho: Vật tư máy may;

Mã Kho: ADM202JRN_525

Tên hàng: LT1791IS SOP14 IC truyền thông 60V Fault Protected RS485 RS422 Transceivers; Mã: LT1791IS; Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14; Thương hiệu: Linear; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC truyền thông RS485, RS422

LT1791IS SOP14 IC truyền thông 60V Fault Protected RS485 RS422 Transceivers

Giá: 82.500 VNĐ

Tên hàng: LT1791IS SOP14 IC truyền thông 60V Fault Protected RS485 RS422 Transceivers;

Mã: LT1791IS;

Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;

Thương hiệu: Linear;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC truyền thông RS485, RS422

Tên hàng: HC4053, HC4053A, 74HC4053A TSSOP16 5.72mm IC dồn kênh, phân kênh tương tự, Analog Multiplexers/Demultiplexers; Mã: HC4053_TSSOP16; Kiểu chân: TSSOP-16 5.72mm

HC4053, HC4053A, 74HC4053A TSSOP16 5.72mm IC dồn kênh, phân kênh tương tự, Analog Multiplexers/Demultiplexers

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: HC4053, HC4053A, 74HC4053A TSSOP16 5.72mm IC dồn kênh, phân kênh tương tự, Analog Multiplexers/Demultiplexers;

Mã: HC4053_TSSOP16;

Kiểu chân: TSSOP-16 5.72mm

Tên hàng: AM26LS32C AM26LS32CDR 26LS32 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423; Mã: AM26LS32C; Hãng sx: TI; Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm; Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32C

AM26LS32C AM26LS32CDR 26LS32 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423

Giá: 6,000 VNĐ

Tên hàng: AM26LS32C AM26LS32CDR 26LS32 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;

Mã: AM26LS32C;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32C

Tên hàng: AM26LS32ACN IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423; Mã: AM26LS32ACN; Hãng sx: TI; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32N, AM26LS32A

AM26LS32ACN IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423#

Giá: 12,000 VNĐ

Tên hàng: AM26LS32ACN IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423; Mã: AM26LS32ACN; Hãng sx: TI; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32N, AM26LS32A

Tên hàng: MAX202EWE MAX202CWE MAX202 SOP16 7.2mm IC truyền thông RS232; Mã: MAX202CWE; Kiểu chân: dán SOP-16 7.2mm; Thương hiệu: MAXIM; Phân nhóm: IC truyền thông; Mã kho: MAX202CWE_439

MAX202EWE MAX202CWE MAX202 SOP16 7.2mm IC truyền thông RS232

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: MAX202EWE MAX202CWE MAX202 SOP16 7.2mm IC truyền thông RS232;

Mã: MAX202CWE;

Kiểu chân: dán SOP-16 7.2mm;

Thương hiệu: MAXIM;

Phân nhóm: IC truyền thông;

Mã kho: MAX202CWE_439

Tên hàng: AM26LS31CDR AM26LS31C AM26LS31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422; Mã: AM26LS31C_3.9; Hãng sx: TI; Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm; Hàng tương đương: AM26LS31, 26LS31; Mã kho: AM26LS31C_088

AM26LS31CDR AM26LS31C AM26LS31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: AM26LS31CDR AM26LS31C AM26LS31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422;

Mã: AM26LS31C_3.9;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Hàng tương đương: AM26LS31, 26LS31;

Mã kho: AM26LS31C_088

Tên hàng: SP232EEN MAX232ESE SP232 SOP16 IC giao tiếp 232; Mã: SP232EEN; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: SIPPEX; Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

SP232EEN MAX232ESE SP232 SOP16 IC giao tiếp 232

Giá: 7,500 VNĐ

Tên hàng: SP232EEN MAX232ESE SP232 SOP16 IC giao tiếp 232;

Mã: SP232EEN;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: SIPPEX;

Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

Tên hàng: TJA1040T TJA1040 SOP8 IC truyền thông CAN TRANSCEIVER 1MBd; Mã: TJA1040; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: NXP; Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông

TJA1040T TJA1040 SOP8 IC truyền thông CAN TRANSCEIVER 1MBd

Giá: 10,000 VNĐ

Tên hàng: TJA1040T TJA1040 SOP8 IC truyền thông CAN TRANSCEIVER 1MBd;

Mã: TJA1040;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông

Tên hàng: SN75176BP IC giao tiếp, truyền thông; Kiểu chân: cắm DIP-8; Hãng sx: TI; Mã: SN75176BP

SN75176BP IC giao tiếp, truyền thông

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: SN75176BP IC giao tiếp, truyền thông;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: TI;

Mã: SN75176BP

TJA1050 IC Truyền thông CAN

Giá: 14.000 VNĐ

TJA1050 IC Truyền thông CAN;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: NXP;

Mã: TJA1050

Tên hàng: MAX489 MAX489CSD MAX489ESD IC Truyền thông MAX485; kiểu chân: dán SOP-14

MAX489 MAX489CSD MAX489ESD IC Truyền thông MAX485; kiểu chân: dán SOP-14

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: MAX489 MAX489CSD MAX489ESD IC Truyền thông MAX485;

kiểu chân: dán SOP-14