N MOSFET

STW9NK90Z W9NK90Z TO247 N MOSFET 8A 900V (TM); Mã: W9NK90Z; Kiểu chân: 3 chân cắm TO-247; Thương hiệu: ST; Xuất xứ: Hàng tháo máy; Dùng cho: Vật tư biến tần

STW9NK90Z W9NK90Z TO247 N MOSFET 8A 900V (TM)

Giá bán: 24.000VND

STW9NK90Z W9NK90Z TO247 N MOSFET 8A 900V (TM) Mã: W9NK90Z Kiểu chân: 3 chân cắm TO-247 Thương hiệu: ST Xuất xứ: Hàng tháo máy Dùng cho: Vật tư biến tần

69N65M5 STFW69N65M5 TO3P N Mosfet 58A 650V; Mã: 69N65M5; Kiểu chân: 3 chân cắm TO-3P; Xuất xứ: Hàng mới; Thương hiệu: ST

69N65M5 STFW69N65M5 TO3P N Mosfet 58A 650V

Giá bán: 64.000VND

69N65M5 STFW69N65M5 TO3P N Mosfet 58A 650V Mã: 69N65M5 Kiểu chân: 3 chân cắm TO-3P Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: ST

2SK2417 K2417 TO220F N Mosfet 8A 250V; Mã: K2417; Kiểu chân: cắm TO-220F; Xuất xứ: Hàng mới

2SK2417 K2417 TO220F N Mosfet 8A 250V

Giá bán: 9.000VND

2SK2417 K2417 TO220F N Mosfet 8A 250V Mã: K2417 Kiểu chân: cắm TO-220F Xuất xứ: Hàng mới

H5N2504DS 5N2504 TO252 N Mosfet 7A 250V; Mã: 5N2504; Kiểu chân: dán TO-252; Xuất xứ: Hàng mới

H5N2504DS 5N2504 TO252 N Mosfet 7A 250V

Giá bán: 6.000VND

H5N2504DS 5N2504 TO252 N Mosfet 7A 250V Mã: 5N2504 Kiểu chân: dán TO-252 Xuất xứ: Hàng mới

K2993 2SK2993 TO263 N Mosfet 20A 250V

Giá: 9.000 VNĐ

K2993 2SK2993 TO263 N Mosfet 20A 250V Mã: K2993 Kiểu chân: dán 3 chân TO-263 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: Fairchild

2SK30A K30A TO92 N Mosfet 10mA 50V

Giá: 2.500 VNĐ

2SK30A K30A TO92 N Mosfet 10mA 50V Mã: 2SK30A Kiểu chân: cắm TO-92 Xuất xứ: Hàng mới

2SK3878 K3878 TO3P N MOSFET 9A 900V (NK)

Giá bán: 32.500VND

2SK3878 K3878 TO3P N MOSFET 9A 900V (NK) Mã: K3878 Kiểu chân: 3 chân cắm TO-3P Thương hiệu: TOSHIBA Xuất xứ: Chính hãng

FCPF11N60 11N60 TO220F N Mosfet 11A 600V

FCPF11N60 11N60 TO220F N Mosfet 11A 600V

Giá bán: 14.000VND

FCPF11N60 11N60 TO220F N Mosfet 11A 600V Mã: FCPF11N60 Kiểu chân: cắm 3 chân TO-220F Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: Fairchild

2SK1413 K1413 TO3P N Mosfet 2A 1500V

2SK1413 K1413 TO3P N Mosfet 2A 1500V

Giá bán: 29.000VND

2SK1413 K1413 TO3P N Mosfet 2A 1500V (HTM) Mã: K1413 Kiểu chân: cắm TO-3P Xuất xứ: Hàng tháo máy

SSS7N60A TO220F N Mosfet 4A 600V

SSS7N60A TO220F N Mosfet 4A 600V

Giá bán: 9.500VND

SSS7N60A TO220F N Mosfet 4A 600V Mã: SSS7N60A Kiểu chân: cắm TO-220F Xuất xứ: Hàng mới

IXFX48N50Q TO247 N MOSFET 48A 500V 100mR

IXFX48N50Q TO247 N MOSFET 48A 500V 100mR

Giá bán: 47.000VND

IXFX48N50Q TO247 N MOSFET 48A 500V 100mR Mã: IXFX48N50Q Kiểu chân: 3 chân cắm TO-247 Xuất xứ: Hàng tháo máy Hàng tương đương: IXFK44N50Q IXFX44N50Q

RQK2001HQDQATL-E RQK2001HQDQATL RQK2001 HQ SOT23 N MOSFET 0.4A 200V

RQK2001HQDQATL-E RQK2001HQDQATL RQK2001 HQ SOT23 N MOSFET 0.4A 200V

Giá bán: 13.000VND

RQK2001HQDQATL-E RQK2001HQDQATL RQK2001 HQ SOT23 N MOSFET 0.4A 200V Mã: RQK2001HQDQATL-E Kiểu chân: dán SOT-23-3

FQA24N60 24N60 N MOSFET 24A 600V

FQA24N60 24N60 N MOSFET 24A 600V

Giá bán: 40.000VND

FQA24N60 24N60 N MOSFET 24A 600V Mã : FQA24N60 Kiểu chân: cắm TO-3P Hãng sx: TOSHIBA

RJK0654DPB K0654 SOT669 N Mosfet 30A 60V

RJK0654DPB K0654 SOT669 N Mosfet 30A 60V

Giá bán: 9.500VND

RJK0654DPB K0654 SOT669 N Mosfet 30A 60V Mã: K0654 Kiểu chân: dán SOT-669 Xuất xứ: Hàng mới