TỤ ĐIỆN-CAPACITOR

Tụ hóa 22uF 100V 22uF100V22uF 6X11MM; Mã: C22UF100V6X11; Kiểu chân: cắm; Kích thước: 6X11MM

Tụ hóa 22uF 100V 22uF100V22uF 6X11MM C22UF100V6X11

Giá bán: 500VND

Tụ hóa 22uF 100V 22uF100V22uF 6X11MM Mã: C22UF100V6X11 Kiểu chân: cắm Kích thước: 6X11MM

Tụ 4.7K 250V 4K7250V4K7

Giá: 19,500 VNĐ

Tụ 4.7K 250V 4K7250V4K7 Mã: CAPP4K7250V Kiểu chân: cắm Xuất xứ: Hàng mới

Tụ 10uF 50V 10uF50V10uF BP-ET Nichicon 8x11MM Tụ điện không phân cực 5MM

Tụ 10uF 50V 10uF50V10uF CP10uF50V8X11 BP-ET Nichicon 8x11MM Tụ điện không phân cực 5MM

Giá bán: 3.000VND

Tụ 10uF 50V 10uF50V10uF BP-ET Nichicon 8x11MM Tụ điện không phân cực 5MM Mã: CP10uF50V8X11 Kiểu chân: Cắm Thương hiệu: Nichicon Xuất xứ: Hàng mới

Tụ hóa 390uF 400V 390uF400V390uF 30X35MM Rubycon

Tụ hóa C390uF400V30X35 390uF 400V 390uF400V390u 30X35MM Rubycon

Giá bán: 61.000VND

Tụ hóa 390uF 400V 390uF400V390uF 30X35MM Rubycon Mã: C390uF400V30X35 Kiểu chân: cắm Kích thước: 30X35MM

Tụ 300uF 250V 200uF 50X100MM tụ khởi động tụ CD60

Tụ 300uF 250V 300uF 50X100MM tụ khởi động tụ CD60

Giá bán: 178.000VND

Tụ 300uF 250V 300uF 50X100MM tụ khởi động tụ CD60 Mã: CCD60-300uF250V Kích thước: 50X100MM Xuất xứ: Hàng mới

Tụ 35uF 400V 35uF 50X100MM tụ khởi động tụ CD60

Tụ 35uF 400V 35uF 50X100MM tụ khởi động tụ CD60

Giá bán: 94.000VND

Tụ 35uF 400V 35uF 50X100MM tụ khởi động tụ CD60 Mã: CCD60-35uF400V Kích thước: 50X100MM Xuất xứ: Hàng mới

Tên hàng: MKP-X2 0.33uF 1200V Tụ bếp từ 0.33uF 1200V 0.33uF;

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: MKP-X2 0.33uF 1200V Tụ bếp từ 0.33uF 1200V 0.33uF;

Mã: MKP-X2_0.33uF1200V;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: MKPH SH 0.33uF J 630V, 0.33uF J MKP-X2 275VACMKP-X2 4uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF;

Mã: MKP-X2_4uF275VAC;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương:tụ 4uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 4uF J 630V, 4UF 275VAC 400VDC, 4uF J 400V 275V MKP-X2;

Phân nhóm: Tụ MKP-X2, Tụ bếp từ

Tên hàng: MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm thẳng đứng; Mã: MKP-X2_5uF275VAC; Kiểu chân: cắm thẳng đứng; Dùng cho: vật tư bếp từ; Hàng tương đương:tụ 5uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 5uF J 630V, 5UF 275VAC 400VDC, 5uF J 400V 275V MKP-X2; MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF; Mã: MKP-X2_4uF275VAC; Dùng cho: vật tư bếp từ; Hàng tương đương:tụ 4uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 4uF J 630V, 4UF 275VAC 400VDC, 4uF J 400V 275V MKP-X2; Phân nhóm: Tụ MKP-X2, Tụ bếp từ

MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm nằm ngang;

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm nằm ngang;

Mã: MKP-X2_5uF275VAC;

Kiểu chân: cắm nằm ngang;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương:tụ 5uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 5uF J 630V, 5UF 275VAC 400VDC, 5uF J 400V 275V MKP-X2 275V.AC 400V.DC; MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF;

Mã: MKP-X2_4uF275VAC;

Tên hàng: MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm thẳng đứng; Mã: MKP-X2_5uF275VAC; Kiểu chân: cắm thẳng đứng; Dùng cho: vật tư bếp từ; Hàng tương đương:tụ 5uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 5uF J 630V, 5UF 275VAC 400VDC, 5uF J 400V 275V MKP-X2; MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF; Mã: MKP-X2_4uF275VAC; Dùng cho: vật tư bếp từ; Hàng tương đương:tụ 4uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 4uF J 630V, 4UF 275VAC 400VDC, 4uF J 400V 275V MKP-X2; Phân nhóm: Tụ MKP-X2, Tụ bếp từ

MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm thẳng đứng;

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm thẳng đứng;

Mã: MKP-X2_5uF275VAC;

Kiểu chân: cắm thẳng đứng;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương:tụ 5uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 5uF J 630V, 5UF 275VAC 400VDC, 5uF J 400V 275V MKP-X2; MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF;

Mã: MKP-X2_4uF275VAC;

Dùng cho: vật tư bếp từ; Hàng tương đương:tụ 4uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 4uF J 630V, 4UF 275VAC 400VDC, 4uF J 400V 275V MKP-X2;

Phân nhóm: Tụ MKP-X2, Tụ bếp từ

Tên hàng: Tụ 0.22uF 275VAC 224 MKP X2; Mã: MKPX20.22uF275V

Tụ 0.22uF 275VAC 224 MKP X2

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ 0.22uF 275VAC 224 MKP X2;

Mã: MKPX20.22uF275V

Tên hàng: Tụ quạt CBB61 5uF 450VAC 2 dây; mã: CBB61_5uF450VAC; Dùng cho: vật tư quạt điện; Tag: tụ quạt 2uF 450VAC

Tụ quạt CBB61 5uF 450VAC 2 dây

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ quạt CBB61 5uF 450VAC 2 dây;

mã: CBB61_5uF450VAC;

Dùng cho: vật tư quạt điện;

Tag: tụ quạt 2uF 450VAC

Tụ bếp từ BM CBB61-P2 3uF 450V

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng : Tụ bếp từ BM CBB61-P2 3uF 450V;

Mã: CBB61_3uF450V;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: Vật tư bếp từ, Vật tư điều hòa

Tên hàng: Tụ cao áp 3KV 681K; Mã: CAP3KV681K

Tụ cao áp 3KV 681K

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ cao áp 3KV 681K;

Mã: CAP3KV681K

Tên hàng: Tụ cao áp 2KV 681K; Mã: CAP2KV681K

Tụ cao áp 2KV 681K

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ cao áp 2KV 681K;

Mã: CAP2KV681K