Trở Nhiệt NTC

SCK20100MFBY SCK20100 Trở nhiệt 10R 5.5A 20MM

Giá: 12.000 VNĐ

SCK20100MFBY SCK20100 Trở nhiệt 10R 5.5A 20MM Mã: SCK20100 Kiểu chân: cắm 20MM Xuất xứ: Hàng mới

Tên hàng: MF72 10D25 NTC 10D-25

MF72 10D25 NTC 10D-25

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: MF72 10D25 NTC 10D-25