Biến Tần FUJI

FRN7.5G11S-2 0044 Biến tần Fuji 7.5kW (TM)

Giá: Liên hệ

FRN7.5G11S-2 0044 Biến tần Fuji 7.5kW (TM)

Mã: FRN7.5G11S-2

Thương hiệu: Fuji

Xuất xứ: Hàng tháo máy

FRN11G1S-2J 24PJ Biến tần Fuji 11kW (TM)

Giá: Liên hệ

FRN11G1S-2J 24PJ Biến tần Fuji 11kW (TM)
Mã: FRN11G1S-2J

Thương hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Hàng tháo máy

LÊN ĐẦU TRANG