IGBT

7MBI100U4S-120B-54 7MBI100U4S-120-50 Module IGBT 100A 1200V (TM)

Giá: Liên hệ

7MBI100U4S-120B-54 Module IGBT 100A 1200V (TM)

Mã: 7MBI100U4S-120B-54

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Thương hiệu: FUJI

P546A2004 P546A2005 P546A2002 Module IGBT (TM)

Giá: Liên hệ

P546A2004 P546A2005 P546A2002 Module IGBT (TM)
Mã: P546A2004
Kiểu chân: cắm
Xuất xứ: Hàng tháo máy 

RJH65T14DPQ-A0 RJH65T14 TO247 IGBT 100A 650V (NK); Mã: RJH65T14; Kiểu chân: 3 chân cắm TO-247A; Thương hiệu: RENESAS; Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng; Dùng cho: vật tư bếp từ; Phân nhóm: TO-247 IGBT; Mã kho: RJH65T14_NK_-ic

RJH65T14DPQ-A0 RJH65T14 TO247 IGBT 100A 650V (TM)

Giá: 25.000VND

RJH65T14DPQ-A0 RJH65T14 TO247 IGBT 100A 650V (TM); Mã: RJH65T14; Kiểu chân: 3 chân cắm TO-247A; Thương hiệu: RENESAS; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư bếp từ; Phân nhóm: TO-247 IGBT; Mã kho: RJH65T14_OLD_844

RJH65T14DPQ-A0 RJH65T14 TO247 IGBT 100A 650V (NK); Mã: RJH65T14; Kiểu chân: 3 chân cắm TO-247A; Thương hiệu: RENESAS; Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng; Dùng cho: vật tư bếp từ; Phân nhóm: TO-247 IGBT; Mã kho: RJH65T14_NK_-ic

RJH65T14DPQ-A0 RJH65T14 TO247 IGBT 100A 650V (NK)

Giá: 50.000 VND

RJH65T14DPQ-A0 RJH65T14 TO247 IGBT 100A 650V (NK); Mã: RJH65T14; Kiểu chân: 3 chân cắm TO-247A; Thương hiệu: RENESAS; Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng; Dùng cho: vật tư bếp từ; Phân nhóm: TO-247 IGBT; Mã kho: RJH65T14_NK_-ic

Tên hàng: G15N60RUFD SGP15N60 SGW15N60 G15N60 15N60 TO3P IGBT 15A 600V; Mã: G15N60; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thươn hiệu: Failchild; Dùng cho: vật tư biến tần

G15N60RUFD SGP15N60 SGW15N60 G15N60 15N60 TO3P IGBT 15A 600V

Giá: 31.000 VNĐ

Tên hàng: G15N60RUFD SGP15N60 SGW15N60 G15N60 15N60 TO3P IGBT 15A 600V;

Mã: G15N60;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thươn hiệu: Failchild;

Dùng cho: vật tư biến tần

Tên hàng: FGH40N60 FGH40N60SFD 40N60 IGBT 40A 600V TO-247 (TM); Mã: FGH40N60_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng sx: F; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư bếp tử, vật tư servo; vật tư máy hàn

FGH40N60 FGH40N60SFD 40N60 IGBT 40A 600V TO-247 (TM);

Giá: 19.000 VND

Tên hàng: FGH40N60 FGH40N60SFD 40N60 IGBT 40A 600V TO-247 (TM);

Mã: FGH40N60_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: F;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư bếp tử, vật tư servo; vật tư máy hàn

Tên hàng: H20R1353 TO3P IGBT 20A 1350V (TM); Mã: H20R1353_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P; Dùng cho: vật tư bếp từ

H20R1353 TO3P IGBT 20A 1350V (TM)

Giá: 14,000 VNĐ

Tên hàng: H20R1353 TO3P IGBT 20A 1350V (TM);

Mã: H20R1353_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Dùng cho: vật tư bếp từ

7MBR100SD060-50 IGBT 100A 600V (TM)

Giá: liên hệ

Tên hàng: 7MBR100SD060-50 IGBT 100A 600V (TM);

Mã: 7MBR100SD060-50

Thương hiệu: Fuji;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Mã kho: 7MBR100SD060-50_008

Tên hàng: STK621-043A IGBT 20A 600V; Mã: STK621-043A; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: Sanyo; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo; vật tư điều hòa; Mã kho: STK621-043A_421

STK621-043A IGBT 20A 600V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: STK621-043A IGBT 20A 600V;

Mã: STK621-043A;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: Sanyo;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo; vật tư điều hòa;

Mã kho: STK621-043A_421

PS21964-5S IGBT 15A 600V

Giá: liên hệ

Tên hàng: PS21964-5S IGBT 15A 600V;

Mã: PS21964-5S;

Hãng sx: MITSUBISHI;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy may, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa;

Phân nhóm: IGBT;

Mã kho: PS21964-5S_421

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V; Mã: FGA25N120ANTD; Kiểu chân: TO-3P; Hãng SX: Fairchild; Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần; Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver ; Phân nhóm: IGBT; Mã kho: FGA25N120ANTD_nzi

FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V;

Mã: FGA25N120ANTD;

Kiểu chân: TO-3P;

Hãng SX: Fairchild;

Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần;

Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver ;

Phân nhóm: IGBT;

Mã kho: FGA25N120ANTD_nzi

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V (TM); Mã: FGA25N120ANTD_OLD; Kiểu chân: TO-3P; Hãng SX: Fairchild; Xuất xứ: tháo máy; Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần; Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver

FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V (TM)

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V (TM);

Mã: FGA25N120ANTD_OLD;

Kiểu chân: TO-3P;

Hãng SX: Fairchild;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần;

Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver

Tên hàng: RJH60F4DPQ-A0 RJH60F4 TO247 IGBT 60A 600V (TM); Mã: RJH60F4_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Renesas; Xuất xứ: tháo máy; Dùng cho: vật tư bếp từ; Mã kho: RJH60F4_OLD_194

RJH60F4DPQ-A0 RJH60F4 TO247 IGBT 60A 600V (TM)

Giá: 24,000 VNĐ

Tên hàng: RJH60F4DPQ-A0 RJH60F4 TO247 IGBT 60A 600V (TM);

Mã: RJH60F4_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Renesas;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Mã kho: RJH60F4_OLD_194

Tên hàng: RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V (TM); Mã: RJH60T4_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Renesas; Xuất xứ: tháo máy; Dùng cho: vật tư bếp từ; Mã kho: RJH60T4_OLD_194

RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V (TM)

Giá: 24,000 VNĐ

Tên hàng: RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V (TM);

Mã: RJH60T4_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Renesas;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Mã kho: RJH60T4_OLD_194

LÊN ĐẦU TRANG