Sửa PLC

Sửa EM 235 6ES7235-0KD22-0XA0

Sửa EM 235 6ES7235-0KD22-0XA0 140522

Sửa EM 235 6ES7235-0KD22-0XA0 Lỗi mất nguồn Tại Hà Đông – Hà Nội Hotline: 0986711155 E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com Web: http://SuaSieuNhanh.com Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa EM 277 PROFIBUS-DP 6ES7277-0AA22-0XA0

Sửa EM 277 PROFIBUS-DP 6ES7277-0AA22-0XA0 140522

Sửa EM 277 PROFIBUS-DP 6ES7277-0AA22-0XA0 Lỗi mất nguồn Tại Hà Đông – Hà Nội Hotline: 0986711155 E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com Web: http://SuaSieuNhanh.com Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa S7 200 CPU224 DCDCDC 6ES7214-1AD23-0XB0 140522

Sửa S7 200 CPU224 DCDCDC 6ES7214-1AD23-0XB0 140522

Sửa S7 200 CPU224 DCDCDC 6ES7214-1AD23-0XB0 140522 Lỗi mất nguồn Tại Hà Đông – Hà Nội Hotline: 0986711155 E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com Web: http://SuaSieuNhanh.com Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa PLC S7-300 CPU313C 6ES7313-5BF03-0AB0

Sửa PLC S7-300 CPU313C 6ES7313-5BF03-0AB0 140522

Sửa PLC S7-300 CPU313C 6ES7313-5BF03-0AB0 Lỗi mất nguồn Tại Hà Đông – Hà Nội Hotline: 0986711155 E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com Web: http://SuaSieuNhanh.com Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa PLC S7-200 CPU222 AC DC RLY 6ES7 212-1BB23-0XB0 140622

Sửa PLC S7-200 CPU222 AC DC RLY 6ES7 212-1BB23-0XB0 Lỗi mất I03 Tại Khu Đô Thị Xa La – Hà Đông – Hà Nội Hotline: 0986711155 E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com Web: http://SuaSieuNhanh.com Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa PLC S7-200 CPU224 ACDCRL

Sửa PLC S7-200 CPU224 ACDCRL 140707

Sửa PLC S7-200 CPU224 ACDCRL Lỗi chập nguồn Tại Khu công nghiệp Nội Bài Hotline: 0986711155 E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com Web: http://SuaSieuNhanh.com Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

LÊN ĐẦU TRANG