Sửa PLC

Sửa PLC XINJE Model: XC3-60T-E Serial: 11C3 Lỗi nguồn Sửa chữa PLC XINJE Model: XC3-60T-E Serial: 11C3 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn

Sửa PLC XINJE Model: XC3-60T-E Serial: 11C3 Lỗi nguồn

Sửa PLC XINJE Model: XC3-60T-E Serial: 11C3 Lỗi nguồn
Sửa chữa PLC XINJE
Model: XC3-60T-E Serial: 11C3
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn

Sửa PLC LS MASTER-K80S K7M-DR10S 04AC Lỗi báo đèn Err cho CONVAYOR KCOL-1502X KLC-602X KLC-60S YS24 Sửa chữa PLC LS MASTER-K80S K7M-DR10S cho CONVAYOR KCOL-1502X KLC-602X KLC-60S Model: K7M-DR10S Serial: 04AC Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi báo đèn Err

Sửa PLC LS MASTER-K80S K7M-DR10S 04AC Lỗi báo đèn Err cho CONVAYOR KCOL-1502X KLC-602X KLC-60S YS24

Sửa PLC LS MASTER-K80S K7M-DR10S 04AC Lỗi báo đèn Err cho CONVAYOR KCOL-1502X KLC-602X KLC-60S YS24
Sửa chữa PLC LS MASTER-K80S K7M-DR10S cho CONVAYOR KCOL-1502X KLC-602X KLC-60S
Model: K7M-DR10S Serial: 04AC
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi báo đèn Err

Sửa PLC LS MASTER-K80S K7M-DR10S 21E1 Lỗi báo đèn Err cho CONVAYOR KCOL-1502X KLC-602X KLC-60S YS24 Sửa chữa PLC LS MASTER-K80S K7M-DR10S cho CONVAYOR KCOL-1502X KLC-602X KLC-60S YS24 Model: K7M-DR10S Serial: 21E1 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi báo đèn Err

Sửa PLC LS MASTER-K80S K7M-DR10S 21E1 Lỗi báo đèn Err cho CONVAYOR KCOL-1502X KLC-602X KLC-60S YS24

Sửa PLC LS MASTER-K80S K7M-DR10S 21E1 Lỗi báo đèn Err cho CONVAYOR KCOL-1502X KLC-602X KLC-60S YS24
Sửa chữa PLC LS MASTER-K80S K7M-DR10S cho CONVAYOR KCOL-1502X KLC-602X KLC-60S YS24
Model: K7M-DR10S Serial: 21E1
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi báo đèn Err

Sửa PLC SIEMENS S7-1200 CPU 1214C Model: 6ES7 214-1BG40-0XB0 Serial: 6658 Lỗi mất nguồn vỉ CPU Sửa chữa PLC SIEMENS S7-1200 CPU 1214C Model: 6ES7 214-1BG40-0XB0 Serial: 6658 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi mất nguồn vỉ CPU

Sửa PLC SIEMENS S7-1200 CPU 1214C Model: 6ES7 214-1BG40-0XB0 Serial: 6658 Lỗi mất nguồn vỉ CPU

Sửa PLC SIEMENS S7-1200 CPU 1214C Model: 6ES7 214-1BG40-0XB0 Serial: 6658 Lỗi mất nguồn vỉ CPU
Sửa chữa PLC SIEMENS S7-1200 CPU 1214C
Model: 6ES7 214-1BG40-0XB0 Serial: 6658
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi mất nguồn vỉ CPU

Sửa EM 235 6ES7235-0KD22-0XA0

Sửa EM 235 6ES7235-0KD22-0XA0 140522

Sửa EM 235 6ES7235-0KD22-0XA0 Lỗi mất nguồn Tại Hà Đông – Hà Nội Hotline: 0986711155 E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com Web: http://SuaSieuNhanh.com Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa EM 277 PROFIBUS-DP 6ES7277-0AA22-0XA0

Sửa EM 277 PROFIBUS-DP 6ES7277-0AA22-0XA0 140522

Sửa EM 277 PROFIBUS-DP 6ES7277-0AA22-0XA0 Lỗi mất nguồn Tại Hà Đông – Hà Nội Hotline: 0986711155 E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com Web: http://SuaSieuNhanh.com Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa S7 200 CPU224 DCDCDC 6ES7214-1AD23-0XB0 140522

Sửa S7 200 CPU224 DCDCDC 6ES7214-1AD23-0XB0 140522

Sửa S7 200 CPU224 DCDCDC 6ES7214-1AD23-0XB0 140522 Lỗi mất nguồn Tại Hà Đông – Hà Nội Hotline: 0986711155 E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com Web: http://SuaSieuNhanh.com Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa PLC S7-300 CPU313C 6ES7313-5BF03-0AB0

Sửa PLC S7-300 CPU313C 6ES7313-5BF03-0AB0 140522

Sửa PLC S7-300 CPU313C 6ES7313-5BF03-0AB0 Lỗi mất nguồn Tại Hà Đông – Hà Nội Hotline: 0986711155 E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com Web: http://SuaSieuNhanh.com Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa PLC S7-200 CPU222 AC DC RLY 6ES7 212-1BB23-0XB0 140622

Sửa PLC S7-200 CPU222 AC DC RLY 6ES7 212-1BB23-0XB0 Lỗi mất I03 Tại Khu Đô Thị Xa La – Hà Đông – Hà Nội Hotline: 0986711155 E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com Web: http://SuaSieuNhanh.com Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa PLC S7-200 CPU224 ACDCRL

Sửa PLC S7-200 CPU224 ACDCRL 140707

Sửa PLC S7-200 CPU224 ACDCRL Lỗi chập nguồn Tại Khu công nghiệp Nội Bài Hotline: 0986711155 E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com Web: http://SuaSieuNhanh.com Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

LÊN ĐẦU TRANG