Sửa PLC

SỬA PLC OMRON Model: CP1E-N40DR-A Serial: 0922 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi loạn đầu vào

SỬA PLC OMRON Model: CP1E-N40DR-A Serial: 0922 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi loạn đầu vào SỬA CHỮA PLC OMRON Model: CP1E-N40DR-A Serial: 0922 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi loạn đầu vào Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA PLC Schneider M221 Model: TM221CE40R Serial: 0596 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất nguồn

SỬA PLC Schneider M221 Model: TM221CE40R Serial: 0596 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất nguồn SỬA CHỮA PLC Schneider M221 Model: TM221CE40R Serial: 0596 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất nguồn Mô tả tình trạng sau khi kiểm tra: Chập cháy nổ phần nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động […]

SỬA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU224 Model: 6ES7 214-01BD23-0X88 Serial: 7003 Lỗi

SỬA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU224 Model: 6ES7 214-01BD23-0X88 Serial: 7003 Lỗi SỬA CHỮA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU224 Model: 6ES7 214-01BD23-0X88 Serial: 7003 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ […]

SỬA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU226 Model: 6ES7 216-2BD23-0XB0 Serial: 0535 Lỗi nguồn

SỬA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU226 Model: 6ES7 216-2BD23-0XB0 Serial: 0535 Lỗi nguồn SỬA CHỮA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU226 Model: 6ES7 216-2BD23-0XB0 Serial: 0535 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA PLC DELTA Model: DVP24EC00R3 Serial: 0237 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất nguồn

SỬA PLC DELTA Model: DVP24EC00R3 Serial: 0237 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất nguồn SỬA CHỮA PLC DELTA Model: DVP24EC00R3 Serial: 0237 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất nguồn Mô tả tình trạng sau khi kiểm tra: Lỗi nguồn điều khiển Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: […]

SỬA PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 Model: 6ES7214-1AG40-0XB0 Serial: 0880 ( 8089 ) Lỗi đầu ra DQA.0

SỬA PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 Model: 6ES7214-1AG40-0XB0 Serial: 0880 ( 8089 ) Lỗi đầu ra DQA.0 SỬA CHỮA PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 Model: 6ES7214-1AG40-0XB0 ( 6ES7241-1CH32-0XB0 ) Serial: 0880 ( 8089 ) Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi đầu ra DQA.0 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ […]

SỬA PLC LS Model: K7M-DR20S Serial: 0B0F Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi

SỬA PLC LS Model: K7M-DR20S Serial: 0B0F Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi SỬA CHỮA PLC LS Model: K7M-DR20S Serial: 0B0F Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: […]

SỬA PLC MITSUBISHI Model: FX5U-32MT/ESS Serial: 1118 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Y5

SỬA PLC MITSUBISHI Model: FX5U-32MT/ESS Serial: 1118 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Y5 SỬA CHỮA PLC MITSUBISHI Model: FX5U-32MT/ESS Serial: 1118 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Y5 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt […]

SỬA PLC MITSUBISHI Model: FX5U-32MT/ESS Serial: 1126 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Y5

SỬA PLC MITSUBISHI Model: FX5U-32MT/ESS Serial: 1126 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Y5 SỬA CHỮA PLC MITSUBISHI Model: FX5U-32MT/ESS Serial: 1126 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Y5 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt […]

SỬA PLC MITSUBISHI Model: FX5U-32MT/ESS Serial: 0138 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Y6

SỬA PLC MITSUBISHI Model: FX5U-32MT/ESS Serial: 0138 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Y6 SỬA CHỮA PLC MITSUBISHI Model: FX5U-32MT/ESS Serial: 0138 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Y6 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt […]

SỬA PLC MITSUBISHI Model: FX5U-32MT/ESS Serial: 1075 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Y5; Y6

SỬA PLC MITSUBISHI Model: FX5U-32MT/ESS Serial: 1075 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Y5; Y6 SỬA CHỮA PLC MITSUBISHI Model: FX5U-32MT/ESS Serial: 1075 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Y5; Y6 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ […]

SỬA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU224XP CN Model: 6ES7 214-2BD23-0XB8 Serial: 5391 Lỗi nguồn

SỬA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU224XP CN Model: 6ES7 214-2BD23-0XB8 Serial: 5391 Lỗi nguồn SỬA CHỮA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU224XP CN Model: 6ES7 214-2BD23-0XB8 Serial: 5391 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, […]

SỬA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU226 Model: 6ES7 216-2BD23-0XB0 Serial: 7067 MTTT ban đầu: Lỗi nguồn

SỬA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU226 Model: 6ES7 216-2BD23-0XB0 Serial: 7067 MTTT ban đầu: Lỗi nguồn SỬA CHỮA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU226 Model: 6ES7 216-2BD23-0XB0 Serial: 7067 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh […]

SỬA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU226 Model: 6ES7 216-2BD23-0XB8 Serial: 1014 MTTTBD : Lỗi nguồn

SỬA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU226 Model: 6ES7 216-2BD23-0XB8 Serial: 1014 MTTTBD : Lỗi nguồn SỬA CHỮA Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU226 Model: 6ES7 216-2BD23-0XB8 Serial: 1014 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, […]

LÊN ĐẦU TRANG