Sửa PLC

Sửa PLC SIEMENS S7-200CN Model: 6ES7214-2BD23-0XB8 Serial: 6027

Sửa PLC SIEMENS S7-200CN Model: 6ES7214-2BD23-0XB8 Serial: 6027

Sửa chữa PLC SIEMENS S7-200CN

Model: 6ES7214-2BD23-0XB8 Serial: 6027

Sửa PLC LS Model: XBC-DN64H Serial: 034F

Sửa PLC LS Model: XBC-DN64H Serial: 034F

Sửa chữa PLC LS

Model: XBC-DN64H Serial: 034F

Sửa PLC LS Model: XBC-DN64H Serial: 01BC

Sửa PLC LS Model: XBC-DN64H Serial: 01BC

Sửa chữa PLC LS

Model: XBC-DN64H Serial: 01BC

Sửa PLC Siemens Simatic S7-1200 Model: 6ES7214-1BG40-0XB0 Serial: 3545 Lỗi cháy nguồn

Sửa PLC Siemens Simatic S7-1200 Model: 6ES7214-1BG40-0XB0 Serial: 3545 Lỗi cháy nguồn
Sửa chữa PLC Siemens Simatic S7-1200
Model: 6ES7214-1BG40-0XB0 Serial: 3545
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi cháy nguồn

Sửa PLC Siemens Simatic S7-1200 Model: 6ES7214-1BG40-0XB0 Serial: 6365 Lỗi cháy nguồn

Sửa PLC Siemens Simatic S7-1200 Model: 6ES7214-1BG40-0XB0 Serial: 6365 Lỗi cháy nguồn
Sửa chữa PLC Siemens Simatic S7-1200
Model: 6ES7214-1BG40-0XB0 Serial: 6365
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi cháy nguồn

Sửa PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 Model: 6ES7214-1BG40-0XB0 Serial: 3981 Lỗi nguồn

Sửa PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 Model: 6ES7214-1BG40-0XB0 Serial: 3981 Lỗi nguồn
Sửa chữa PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200
Model: 6ES7214-1BG40-0XB0 Serial: 3981
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn

Sửa PLC NITTOKU NSC30 MC310 Model: JEPMC-MC310 Serial: 0012 Báo lỗi ERR

Sửa PLC NITTOKU NSC30 MC310 Model: JEPMC-MC310 Serial: 0012 Báo lỗi ERR
Sửa chữa PLC NITTOKU NSC30 MC310
Model: JEPMC-MC310 Serial: 0012
Mô tả hư hỏng ban đầu: Báo lỗi ERR

Sửa PLC LS MASTER-K80S Model: K7M-DR30S Serial: 1091 Lỗi nguồn

Sửa PLC LS MASTER-K80S Model: K7M-DR30S Serial: 1091 Lỗi nguồn
Sửa chữa PLC LS MASTER-K80S
Model: K7M-DR30S Serial: 1091
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn

Sửa PLC SIEMENS SIMATIC S7-200 Model: 6ES7214-1BD23-0XB0 Serial: 7056 Lỗi nguồn

Sửa PLC SIEMENS SIMATIC S7-200 Model: 6ES7214-1BD23-0XB0 Serial: 7056 Lỗi nguồn
Sửa chữa PLC SIEMENS SIMATIC S7-200
Model: 6ES7214-1BD23-0XB0 Serial: 7056
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn

Sửa PLC Delta Model: DVP32ES200R Serial: 0828 Lỗi nhảy át

Sửa PLC Delta Model: DVP32ES200R Serial: 0828 Lỗi nhảy át
Sửa chữa PLC Delta
Model: DVP32ES200R Serial: 0828
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nhảy át

Sửa PLC Mitsubishi Model: FX1S-14MT-001 Serial: 3538 Lỗi chết bo nguồn

Sửa PLC Mitsubishi Model: FX1S-14MT-001 Serial: 3538 Lỗi chết bo nguồn
Sửa chữa PLC Mitsubishi
Model: FX1S-14MT-001 Serial: 3538
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi chết bo nguồn

Sửa Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU224XP CN Model: 6ES7 214-2BD23-0XB8 Serial: 5391 Lỗi nguồn

Sửa Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU224XP CN Model: 6ES7 214-2BD23-0XB8 Serial: 5391 Lỗi nguồn
Sửa chữa Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU224XP CN
Model: 6ES7 214-2BD23-0XB8 Serial: 5391
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn

Sửa PLC Siemens SIMATIC S7-1200 Model: 6ES7212-1AE40-0XB0 Serial: 6373 Lỗi cháy nổ nguồn

Sửa PLC Siemens SIMATIC S7-1200 Model: 6ES7212-1AE40-0XB0 Serial: 6373 Lỗi cháy nổ nguồn
Sửa chữa PLC Siemens SIMATIC S7-1200
Model: 6ES7212-1AE40-0XB0 Serial: 6373
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi cháy nổ nguồn

Sửa Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU226CN Model: 6ES7 216-2BD23-0XB8 Serial: 9889 Lỗi khồng lên nguồn

Sửa Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU226CN Model: 6ES7 216-2BD23-0XB8 Serial: 9889 Lỗi khồng lên nguồn
Sửa chữa Bộ lập trình PLC SIEMENS CPU226CN
Model: 6ES7 216-2BD23-0XB8 Serial: 9889
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi khồng lên nguồn

LÊN ĐẦU TRANG