Toshiba

Tên hàng: HC4066A HC4066 TSSOP14 IC chuyển kênh tương tự; Mã: HC4066_TSSOP14; Kiểu chân: dán TSSOP14; Thương hiệu: TOSHIBA; Hàng tương đương: TC74HC4066AFT 74HC4066 74HC4066A 74HC4066PWR HC4066; Phân nhóm: IC họ 74

HC4066A HC4066 TSSOP14 IC chuyển kênh tương tự

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: HC4066A HC4066 TSSOP14 IC chuyển kênh tương tự;

Mã: HC4066_TSSOP14;

Kiểu chân: dán TSSOP14;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: TC74HC4066AFT 74HC4066 74HC4066A 74HC4066PWR HC4066;

Phân nhóm: IC họ 74

TA76494F IC Nguồn SWITCHING

Giá: 31,000 VNĐ

Tên: TA76494F IC Nguồn SWITCHING; mã: TA76494F Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng SX: TOSHIBA; Dùng cho: Vật tư xe nâng

1N4007 M7 SMA 1A 1000V

Giá: 358,000 VNĐ

Tên: 1N4007 M7 SMA 1A 1000V; Mã: 1N4007 M7 Kiểu chân: dán SMA; Hãng SX: TOSHIBA  

74HC02A IC LOGIC SÔ, Quad 2-Input NOR Gate

Giá: 5,500 VNĐ

Tên: 74HC02A IC LOGIC SÔ, Quad 2-Input NOR Gate; Mã: 74HC02A Hãng SX: TOSHIBA; Kiểu chân: dán SOP-14        

MIG15J503H

Giá: liên hệ

MIG15J503H

160L2G43

Giá: liên hệ

160L2G43

MG50G1BL3

Giá: liên hệ

MG50G1BL3

MG15G6EL1

Giá: lien he

MG15G6EL1

MIG20J501L

giá: liên hệ

            MIG20J501L

MIG15J503H MIG15J503L

giá: liên hệ

MIG15J503H MIG15J503L

MIG15J503H

MIG15J503H