Cách Ly Quang-Opto, Photocouplers

Tên hàng: TLP620-1 P620 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler; Mã: P620_SOP4; Kiểu chân: dán SOP-4; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo; Phân nhóm: OPTO

TLP620-1 P620 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;

Giá: 4.000 VND

Tên hàng: TLP620-1 P620 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;

Mã: P620_SOP4;

Kiểu chân: dán SOP-4;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Phân nhóm: OPTO

Tên hàng: AVAGO HCPL-7800A A 7800A A7800A SOP8 Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang High CMR Isolation Amplifiers (Nhập khẩu); Mã: A7800A_SOP8_NK; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: AVAGO; Xuất xứ: nhập khẩu chính hãng; Hàng tương đương: A7800, A7800A, HCPL-7800, HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo; vật tư máy ép nhựa; Mã kho: A7800A_SOP8_nic; Phân nhóm: Photo-Amplifier

AVAGO HCPL-7800A A 7800A A7800A SOP8 Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang High CMR Isolation Amplifiers (Nhập khẩu)

Giá: 56.500 VNĐ

Tên hàng: AVAGO HCPL-7800A A 7800A A7800A SOP8 Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang High CMR Isolation Amplifiers (Nhập khẩu);

Mã: A7800A_SOP8_NK;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: AVAGO;

Xuất xứ: nhập khẩu chính hãng;

Hàng tương đương: A7800, A7800A, HCPL-7800, HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo; vật tư máy ép nhựa;

Mã kho: A7800A_SOP8_nic;

Phân nhóm: Photo-Amplifier

Tên hàng: PC957L SOP8 Photo-Transistor Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler; Mã: PC957L; Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8; Thương hiệu: SHARP; Phân nhóm: Photo-Transistor

PC957L SOP8 Photo-Transistor Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: PC957L SOP8 Photo-Transistor Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler;

Mã: PC957L;

Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8;

Thương hiệu: SHARP;

Phân nhóm: Photo-Transistor

Tên hàng: TLP701 P701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler; Mã: TLP701; Kiểu chân: dán SOP-6; Thương hiệu: TOSHIBA; Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC

TLP701 P701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler

Giá: 7,000 VNĐ

Tên hàng: TLP701 P701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler;

Mã: TLP701;

Kiểu chân: dán SOP-6;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC

Tên hàng: AQW215A AQW215 SOP8 Photo-MOS RELAYS; Mã: AQW215A; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: NAiS Panasonic; Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver; Phân nhóm: Photocoupler->Photo-MOS RELAYS

AQW215A AQW215 SOP8 Photo-MOS RELAYS;

Giá: 17,500 VNĐ

Tên hàng: AQW215A AQW215 SOP8 Photo-MOS RELAYS;

Mã: AQW215A;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: NAiS Panasonic;

Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-MOS RELAYS

TLP116A SOP5 Photo-IC opto photocoupler

Giá: 14,500 VNĐ

Tên hàng: TLP116A SOP5 Photo-IC opto photocoupler;

Mã: TLP116A;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC

Tên hàng: MOC3062 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 600V; Mã: MOC3062; Kiểu chân: cắm DIP-6; Thương hiệu: TOSHIBA; Phân nhóm: Photocoupler->Photo-triac

MOC3062 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 600V

Giá: 5,500 VNĐ

Tên hàng: MOC3062 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 600V;

Mã: MOC3062;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-triac

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: A7840_DIP-8; Kiểu chân: cắm DIP-8; Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy ép nhựa; Phân nhóm: Photo-IC

A7840, HCPL-7840, HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Giá: 29.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7840_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy ép nhựa;

Phân nhóm: Photo-IC

MOC3083 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 800V

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: MOC3083 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 800V;

Mã: MOC3083;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-TRIAC

Tên hàng: 4N35 SIP6 Photo-transistor opto photocoupler; Mã: 4N35; Kiểu chân: cắm DIP-6; Thương hiệu: TOSHIBA; Phân nhóm: Photocoupler->Photo-Transistor

4N35 SIP6 Photo-transistor opto photocoupler

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: 4N35 SIP6 Photo-transistor opto photocoupler;

Mã: 4N35;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-Transistor

TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler

Mã: TLP521-2_SOP8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler; Mã: PS2701-1; Kiểu chân: dán 4 chân SOP-4; Thương hiệu: NEC; Phân nhóm: Photo-Transistor

NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;

Mã: PS2701-1;

Kiểu chân: dán 4 chân SOP-4;

Thương hiệu: NEC;

Phân nhóm: Photo-Transistor

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 DIPac8 Photo-Tran opto photocoupler; Mã: TLP521-2_DIP8; Hãng sx: TOSHIBA; Kiểu chân: cắm DIP-8

TLP521-2GB TLP521-2 DIP8 Photo-Tran opto photocoupler

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 DIP8 Photo-Tran opto photocoupler;

Mã: TLP521-2_DIP8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: cắm DIP-8

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler; Mã: TLP521-2_SOP8; Hãng sx: TOSHIBA; Kiểu chân: dán SOP-8

TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler;

Mã: TLP521-2_SOP8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: dán SOP-8