Cách Ly Quang-Opto, Photocouplers

6N137 6N137M DIP8 Photo-Tran opto photocoupler; Mã: 6N137; Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8; Xuất xứ: Hàng mới; Thương hiệu: Fairchild

6N137 6N137M DIP8 Photo-Tran opto photocoupler

Giá bán: 6.000VND

6N137 6N137M DIP8 Photo-Tran opto photocoupler Mã: 6N137 Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: Fairchild

PS9687 NEC9687 SOP8 Photo coupler; Mã: PS9687; Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8

PS9687 NEC9687 SOP8 Photo coupler

Giá bán: 14.000VND

PS9687 NEC9687 SOP8 Photo coupler Mã: PS9687 Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8

TLP5701 SOP6 P5701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler; Mã: TLP5701; Kiểu chân: dán 6 chân SOP-6; Thương hiệu: Fairchild

TLP5701 SOP6 P5701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler

Giá bán: 6.500VND

TLP5701 SOP6 P5701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler Mã: TLP5701 Kiểu chân: dán 6 chân SOP-6 Thương hiệu: Fairchild

HCPL0631 HCPL-0631 631 SOP6 Photo coupler; Mã: HCPL-0631; Kiểu chân: dán 6 chân SOP-6; Xuất xứ: Hàng mới

HCPL0631 HCPL-0631 631 SOP6 Photo coupler

Giá bán: 7.500VND

HCPL0631 HCPL-0631 631 SOP6 Photo coupler Mã: HCPL-0631 Kiểu chân: dán 6 chân SOP-6 Xuất xứ: Hàng mới

HCPL-786J HP786J A786J SOP16 Photo-IC Optocoupler, cách ly quang, Optically Isolated Modulator; Mã: A786J; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: AVAGO

HCPL-786J HP786J A786J SOP16 Photo-IC Optocoupler, cách ly quang, Optically Isolated Modulator

Giá bán: 14.500VND

HCPL-786J HP786J A786J SOP16 Photo-IC Optocoupler, cách ly quang, Optically Isolated Modulator Mã: A786J Kiểu chân: dán SOP-16 Thương hiệu: AVAGO

P620 TLP620-1 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler; Mã: P620; Kiểu chân: dán 4 chân SOP-4 Xuất xứ: Hàng mới; Thương hiệu: Fairchild

P620 TLP620-1 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler

Giá bán: 4.000VND

P620 TLP620-1 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler Mã: P620 Kiểu chân: dán 4 chân SOP-4 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: Fairchild Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

IL4216 DIP6 Photo coupler; Mã: IL4216; Kiểu chân: cắm DIP-6; Xuất xứ: Hàng mới

IL4216 DIP6 Photo coupler

Giá bán: 19.000VND

IL4216 DIP6 Photo coupler Mã: IL4216 Kiểu chân: cắm DIP-6 Xuất xứ: Hàng mới

HCNW2611 SOP8 Photo couple

Giá: 8.000 VNĐ

HCNW2611 SOP8 Photo couple Mã: HCNW2611 Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: AVAGO

PS2805-1 2805-1 R5C R5 SOP4 Photo-Tran AC INPUT, Photocouplers opto cách ly quang

Giá: 4.500 VNĐ

PS2805-1 2805-1 R5C R5 SOP4 Photo-Tran AC INPUT, Photocouplers opto cách ly quang Mã: PS2805-1 Kiều chân: 4 chân dán SOP-4 2805-1, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

HP3101 HCPL-3101 A3101 SOP8 Photo coupler (TM)

HP3101 HCPL-3101 A3101 SOP8 Photo coupler (TM)

Giá bán: 14.500VND

HP3101 HCPL-3101 A3101 SOP8 Photo coupler (TM) Mã: HP3101 Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8 Xuất xứ: Hàng mới

HP3101 HCPL-3101 A3101 DIP8 Photo coupler

HP3101 HCPL-3101 A3101 DIP8 Photo coupler

Giá bán: 29.000VND

HP3101 HCPL-3101 A3101 DIP8 Photo coupler Mã: HP3101 Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8 Xuất xứ: Hàng mới

QCPL-CA1F CA1F SOP8 Photo coupler

QCPL-CA1F CA1F SOP8 Photo coupler

Giá bán: 43.000VND

QCPL-CA1F CA1F SOP8 Photo coupler Mã: CA1F Kiểu chân: dán SOP-8 Xuất xứ: Hàng mới

PC957L DIP8 Photo-Transistor, Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler

PC957L DIP8 Photo-Transistor, Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler

Giá bán: 14.000VND

PC957L DIP8 Photo-Transistor, Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler Mã: PC957L Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8 Thương hiệu: SHARP

PC928 SOP14 Photocoupler cách ly quang Chính hãng

PC928 SOP14 Photocoupler cách ly quang Chính hãng

Giá bán: 145.000VND

PC928 SOP14 Photocoupler cách ly quang Chính hãng Mã: PC928 Kiểu chân dán SOP-14 Xuất xứ: Chính hãng Thương hiệu: Vishay