P MOSFET

Tên hàng: FQU8P10 8P10 TO251 P MOSFET 6.6A 100V 530 mΩ; Mã: FQU8P10; Kiểu chân: cắm TO-251; Thương hiệu: TOSHIBA; Hàng tương đương: FQD8P10 , FQU8P10; Phân nhóm: P MOSFET

FQU8P10 8P10 TO251 P MOSFET 6.6A 100V 530 mΩ

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: FQU8P10 8P10 TO251 P MOSFET 6.6A 100V 530 mΩ;

Mã: FQU8P10;

Kiểu chân: cắm TO-251;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: FQD8P10 , FQU8P10;

Phân nhóm: P MOSFET

Tên hàng: CEM4953 4953 APM4953SC 4953SC APM4953 SOP8 Dual P MOSFET 4.9A 30V; Mã: APM4953; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: P MOSFET;

CEM4953 4953 APM4953SC 4953SC APM4953 SOP8 Dual P MOSFET 4.9A 30V

Giá: 1,000 VNĐ

Tên hàng: CEM4953 4953 APM4953SC 4953SC APM4953 SOP8 Dual P MOSFET 4.9A 30V;

Mã: APM4953;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: P MOSFET;

Tên hàng: AO3401 A19T SOT23 P MOSFET 4A 30V; Mã: AO3401_A19T; Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

AO3401 A19T SOT23 P MOSFET 4A 30V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: AO3401 A19T SOT23 P MOSFET 4A 30V;

Mã: AO3401_A19T;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

Tên hàng: J598 2SJ598 P MOSFET 12A 60V; Kiểu chân: cắm TO-251; Dùng cho: Vật tư máy dệt

J598 2SJ598 P MOSFET 12A 60V

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: J598 2SJ598 P MOSFET 12A 60V;

Kiểu chân: cắm TO-251;

Dùng cho: Vật tư máy dệt

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm; Mã: IRF9540N; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: IR; Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF

IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm;

Mã: IRF9540N;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: IR;

Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF