P MOSFET

FS50KMJ-3 FS50KMJ TO220F P Mosfet 50A 150V (HTM); Mã: FS50KMJ-3; Kiểu chân: cắm TO-220F; Xuất xứ: Hàng tháo máy

FS50KMJ-3 FS50KMJ TO220F P Mosfet 50A 150V (HTM)

Giá bán: 22.000VND

FS50KMJ-3 FS50KMJ TO220F P Mosfet 50A 150V (HTM) Mã: FS50KMJ-3 Kiểu chân: cắm TO-220F Xuất xứ: Hàng tháo máy

RSR020P05 TL ZH SOT23 P Mosfet -2A -45V

RSR020P05 TL ZH SOT23 P Mosfet -2A -45V

Giá bán: 3.000VND

RSR020P05 TL ZH SOT23 P Mosfet -2A -45V Mã: RSR020P05-ZH Kiểu chân: dán SOT-23 Xuất xứ: Hàng mới

2SJ176 J176 TO92 P Mosfet 15A 60V

2SJ176 J176 TO92 P Mosfet 15A 60V

Giá bán: 5.500VND

2SJ176 J176 TO92 P Mosfet 15A 60V Mã: J176 Kiểu chân: cắm TO-92 Xuất xứ: Hàng mới

IRFU5410 FU5410 TO251 P Mosfet 13A 100V

IRFU5410 FU5410 TO251 P Mosfet 13A 100V

Giá bán: 15.000VND

IRFU5410 FU5410 TO251 P Mosfet 13A 100V Mã: FU5410 Kiểu chân: cắm TO-251 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: IR

SI4431CDY-T1-GE3 SI4431CDY 4431C SOP8 P Mosfet 9A 30V

SI4431CDY-T1-GE3 SI4431CDY 4431C SOP8 P Mosfet 9A 30V

Giá bán: 4.000VND

SI4431CDY-T1-GE3 SI4431CDY 4431C SOP8 P Mosfet 9A 30V Mã: 4431C Kiểu chân: dán SOP-8 Xuất xứ: Hàng mới

Tên hàng: FQU8P10 8P10 TO251 P MOSFET 6.6A 100V 530 mΩ; Mã: FQU8P10; Kiểu chân: cắm TO-251; Thương hiệu: TOSHIBA; Hàng tương đương: FQD8P10 , FQU8P10; Phân nhóm: P MOSFET

FQU8P10 8P10 TO251 P MOSFET 6.6A 100V 530 mΩ

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: FQU8P10 8P10 TO251 P MOSFET 6.6A 100V 530 mΩ;

Mã: FQU8P10;

Kiểu chân: cắm TO-251;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: FQD8P10 , FQU8P10;

Phân nhóm: P MOSFET

Tên hàng: CEM4953 4953 APM4953SC 4953SC APM4953 SOP8 Dual P MOSFET 4.9A 30V; Mã: APM4953; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: P MOSFET;

CEM4953 4953 APM4953SC 4953SC APM4953 SOP8 Dual P MOSFET 4.9A 30V

Giá: 1,000 VNĐ

Tên hàng: CEM4953 4953 APM4953SC 4953SC APM4953 SOP8 Dual P MOSFET 4.9A 30V;

Mã: APM4953;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: P MOSFET;

Tên hàng: AO3401 A19T SOT23 P MOSFET 4A 30V; Mã: AO3401_A19T; Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

AO3401 A19T SOT23 P MOSFET 4A 30V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: AO3401 A19T SOT23 P MOSFET 4A 30V;

Mã: AO3401_A19T;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

Tên hàng: J598 2SJ598 P MOSFET 12A 60V; Kiểu chân: cắm TO-251; Dùng cho: Vật tư máy dệt

J598 2SJ598 P MOSFET 12A 60V

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: J598 2SJ598 P MOSFET 12A 60V;

Kiểu chân: cắm TO-251;

Dùng cho: Vật tư máy dệt

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm; Mã: IRF9540N; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: IR; Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF

IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: IRF9540N TO220 P MOSFET 23A 100V 117mOhm;

Mã: IRF9540N;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: IR;

Hàng tương đương: IRF9540 IRF9540NPBF

Tên hàng: IRF9540S TO263 P MOSFET 23A 100V 117mOhm; Mã: IRF9540S; Kiểu chân: dán TO-263; Hãng sx: IR; Hàng tương đương: IRF9540S IRF9540NS F9540NS F9540

IRF9540S TO263 P MOSFET 23A 100V 117mOhm

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: IRF9540S TO263 P MOSFET 23A 100V 117mOhm;

Mã: IRF9540S;

Kiểu chân: dán TO-263;

Hãng sx: IR;

Hàng tương đương: IRF9540S IRF9540NS F9540NS F9540

Tên hàng: IRF9530N TO220 P MOSFET 14A 100V; Mã: IRF9530N; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: IR

IRF9530N TO220 P MOSFET 14A 100V

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: IRF9530N TO220 P MOSFET 14A 100V;

Mã: IRF9530N;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: IR