Sửa SERVO DRIVER

Sửa SERVO DRIVER Schneider 1.0kW LXM23DU10M3X 0114 Lỗi AL001 AL.001

Sửa SERVO DRIVER Schneider 1.0kW LXM23DU10M3X 0114 Lỗi AL001 AL.001 Sửa chữa AC SERVO DRIVER Schneider 1.0kW Model: LXM23DU10M3X Serial: 0114 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi AL001 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: […]

Sửa chữa AC SERVO DRIVER INOVANCE 750W IS620PS5R5I-C

Sửa chữa AC SERVO DRIVER INOVANCE 750W IS620PS5R5I-C

Sửa SERVO DRIVER Mitsubishi 200W MR-J2S-20A 1124 lỗi AL.E9

Sửa SERVO DRIVER Mitsubishi 200W MR-J2S-20A 1124 lỗi AL.E9
Sửa chữa AC SERVO DRIVER Mitsubishi 200W MR-J2S-20A 1124 lỗi AL.E9

Sửa SERVO MOTOR Yaskawa 4000W Model SGMGH-40PCB-KM11 Serial 0006 Lỗi encoder

Sửa SERVO MOTOR Yaskawa 4000W Model SGMGH-40PCB-KM11 Serial 0006 Lỗi encoder
Sửa chữa AC SERVO MOTOR Yaskawa 4000W
Model: SGMGH-40PCB-KM11 Serial: 0006
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi encoder

Sửa SERVO DRIVER TECO Model: JSDEP-20A Serial: 1414 Lỗi động cơ giật

Sửa SERVO DRIVER TECO Model: JSDEP-20A Serial: 1414 Lỗi động cơ giật
Sửa chữa AC SERVO DRIVER TECO
Model: JSDEP-20A Serial: 1414
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi động cơ giật

A06B-6111-H006#H550 Sửa SERVO DRIVER FANUC 6.8KW MODEL: A06B-6111-H006#H550 Lỗi 19

A06B-6111-H006#H550 Sửa SERVO DRIVER FANUC 6.8KW

A06B-6111-H006#H550 Sửa SERVO DRIVER FANUC 6.8KW
MODEL: A06B-6111-H006#H550
Lỗi 19

MCDDT3520001 177N AC SERVO DRIVER PANASONIC 750W (TM)

Giá: Liên hệ

MCDDT3520001 177N AC SERVO DRIVER PANASONIC 750W (TM)

MCDDT3520001 132N AC SERVO DRIVER PANASONIC 750W (TM)

Giá: Liên hệ

MCDDT3520001 132N AC SERVO DRIVER PANASONIC 750W (TM)

Sửa SERVO DRIVER YASKAWA SERVOPACK 5KW SGD7S-330A00A00

Sửa SERVO DRIVER YASKAWA SERVOPACK 5KW SGD7S-330A00A002 Serial: 0063 Lỗi A.100 Overcurrent Detected Sửa chữa AC SERVO DRIVER YASKAWA SERVOPACK 5KW

Model: SGD7S-330A00A002

Sửa AC Servo Driver Allen Bradley - OEMax 1KW Model: CSD3_10BX2 Serial: J60061 Lỗi nguồn chạy thì bị rest set Sửa chữa AC Servo Driver Allen Bradley - OEMax 1KW Model: CSD3_10BX2 Serial: J6006

Sửa AC Servo Driver Allen Bradley 1KW Model: CSD3_10BX2 Serial: J60061 Lỗi nguồn

Sửa AC Servo Driver Allen Bradley – OEMax 1KW Model: CSD3_10BX2 Serial: J60061 Lỗi nguồn chạy thì bị rest set
Sửa chữa AC Servo Driver Allen Bradley – OEMax 1KW
Model: CSD3_10BX2 Serial: J60061
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn chạy thì bị rest set

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 750W MCDKT3520E 671N Lỗi Err.16.0 Over-load protection động cơ giật rồi báo lỗi Sửa chữa AC SERVO DRIVER PANASONIC 750W Model: MCDKT3520E Serial: 671N MSME022G1B MADHT1507NB4 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi Err.16.0 Over-load protection động cơ giật rồi báo lỗi

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 750W MCDKT3520E 671N Lỗi Err.16.0 Over-load protection MSME022G1B

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 750W MCDKT3520E 671N Lỗi Err.16.0 Over-load protection động cơ giật rồi báo lỗi
Sửa chữa AC SERVO DRIVER PANASONIC 750W
Model: MCDKT3520E Serial: 671N
MSME022G1B MADHT1507NB4
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi Err.16.0 Over-load protection động cơ giật rồi báo lỗi

Sửa AC SERVO DRIVE JINGSU K2 1.5KW K2AS15AB-A 0318 Lỗi A.40 Bus encoder is abnormal Sửa chữa AC SERVO DRIVE JINGSU K2 1.5KW Model: K2AS15AB-A Serial: 0318 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi A.40 Bus encoder is abnormal

Sửa AC SERVO DRIVE JINGSU K2 1.5KW K2AS15AB-A 0318 Lỗi A.40 Bus encoder is abnormal

Sửa AC SERVO DRIVE JINGSU K2 1.5KW K2AS15AB-A 0318 Lỗi A.40 Bus encoder is abnormal
Sửa chữa AC SERVO DRIVE JINGSU K2 1.5KW
Model: K2AS15AB-A Serial: 0318
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi A.40 Bus encoder is abnormal

Sửa AC Servo Driver Allen-Bradley OEMax 200W CSD3_02BX2 0086 Lỗi Stage backup table UP/DOWN Sửa chữa AC Servo Driver Allen-Bradley OEMax 200W Model: CSD3_02BX2 Serial: 0086 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi Stage backup table UP/DOWN

Sửa AC Servo Driver Allen-Bradley OEMax 200W CSD3_02BX2 0086 Lỗi Stage backup table UP/DOWN

Sửa AC Servo Driver Allen-Bradley OEMax 200W CSD3_02BX2 0086 Lỗi Stage backup table UP/DOWN
Sửa chữa AC Servo Driver Allen-Bradley OEMax 200W
Model: CSD3_02BX2 Serial: 0086
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi Stage backup table UP/DOWN

Sửa AC Servo Driver RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 0728 Lỗi mất hiển thị Sửa chữa AC Servo Driver RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 0728 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi mất hiển thị

Sửa AC Servo Driver RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 0728 Lỗi mất hiển thị

Sửa AC Servo Driver RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 0728 Lỗi mất hiển thị
Sửa chữa AC Servo Driver RS OEMax 100W
Model: CSD5_01BX1 Serial: 0728
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi mất hiển thị

LÊN ĐẦU TRANG