Sửa SERVO DRIVER

SỬA AC SERVO DRIVER Akribis 1.1kVA Model:ASD240-0418S1J1 Serial: 6733 MTTTB đầu: Lỗi nguồn nhấp nháy

SỬA AC SERVO DRIVER Akribis 1.1kVA Model:ASD240-0418S1J1 Serial: 6733 MTTTB đầu: Lỗi nguồn nhấp nháy SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER Akribis 1.1kVA Model: ASD240-0418S1J1 Serial: 6733 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn nhấp nháy Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà […]

SỬA AC SERVO DRIVER PANASONIC 2.5kW Model: MEDDT7364003 Serial: 336N MTTTSKTT đã chạy ok

SỬA AC SERVO DRIVER PANASONIC 2.5kW Model: MEDDT7364003 Serial: 336N MTTTSKTT đã chạy ok SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER PANASONIC 2.5kW Model: MEDDT7364003 Serial: 336N Mô tả tình trạng sau khi kiểm tra: đã chạy ok Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà […]

SỬA AC SERVO DRIVER YASKAWA 200W SERVOPACKModel: SGD7S-1R6A10A002 Serial: 0042

SỬA AC SERVO DRIVER YASKAWA 200W SERVOPACKModel: SGD7S-1R6A10A002 Serial: 0042 SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER YASKAWA 200W SERVOPACK Model: SGD7S-1R6A10A002 Serial: 0042 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 711 155 http://SuaSieuNhanh.com​​ https://www.facebook.com/suasieunhanh​​ https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​ […]

SỬA AC SERVO DRIVER PANASONIC 5.0kW Model: MFDKTB3A2CA1 Serial: 007N MTTTBĐ : MH test OK

SỬA AC SERVO DRIVER PANASONIC 5.0kW Model: MFDKTB3A2CA1 Serial: 007N MTTTBĐ : MH test OK SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER PANASONIC 5.0kW Model: MFDKTB3A2CA1 Serial: 007N Mô tả tình trạng sau khi kiểm tra: đã chạy OK Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, […]

SỬA AC SERVO DRIVER DELTA 1.5kWModel: ASD-B2-1521-B Serial: 0064 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn

SỬA AC SERVO DRIVER DELTA 1.5kWModel: ASD-B2-1521-B Serial: 0064 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER DELTA 1.5kW Model: ASD-B2-1521-B Serial: 0064 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà […]

SỬA AC SERVO DRIVER OE Max 400WModel: CSD3_04BX2 Serial: 0097Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi

SỬA AC SERVO DRIVER OE Max 400WModel: CSD3_04BX2 Serial: 0097Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER OE Max 400W Model: CSD3_04BX2 Serial: 0097 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA AC SERVO DRIVER OE Max 100W Model: CSD3_04BX2 Serial: 0076 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi

SỬA AC SERVO DRIVER OE Max 100W Model: CSD3_04BX2 Serial: 0076 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER OE Max 100W Model: CSD3_04BX2 Serial: 0076 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, […]

SỬA AC SERVO DRIVER HANDTMANN ACS20 Model:ACS20 Serial:1990 MTT trạng ban đầu: Lỗi mất hiển thị

SỬA AC SERVO DRIVER HANDTMANN ACS20 Model:ACS20 Serial:1990 MTT trạng ban đầu: Lỗi mất hiển thị SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER HANDTMANN ACS20 Model: ACS20 Serial: 1990 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất hiển thị Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, […]

SỬA AC SERVO DRIVER FUJI 100W Model:RYC101D3-VVT2 Serial: G741 MT tình trạng ban đầu: Lỗi PLU Err

SỬA AC SERVO DRIVER FUJI 100W Model:RYC101D3-VVT2 Serial: G741 MT tình trạng ban đầu: Lỗi PLU Err SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER FUJI 100W Model: RYC101D3-VVT2 Serial: G741 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi PLU Err   Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh […]

SỬA AC SERVO DRIVER FUJI 100W Model:RYC101D3-VVT2 Serial:7G717 MT tình trạng ban đầu: Lỗi PLU Err

SỬA  AC SERVO DRIVER FUJI 100W Model:RYC101D3-VVT2 Serial:7G717 MT tình trạng ban đầu: Lỗi PLU Err SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER FUJI 100W Model: RYC101D3-VVT2 Serial: 7G717 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi PLU Err Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà […]

SỬA AC SERVO DRIVER FUJI 100W Model:RYC101D3-VVT2 Serial: 4G741 MTTT ban đầu : Lỗi PLU Err

SỬA AC SERVO DRIVER FUJI 100W Model:RYC101D3-VVT2 Serial: 4G741 MTTT ban đầu : Lỗi PLU Err SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER FUJI 100W Model: RYC101D3-VVT2 Serial: 4G741 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi PLU Err Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà […]

SỬA AC SERVER DRIVER MITSUBISHI 2kW Model: MR-J2S-200B Serial: 4073 MTTTBĐ Đã test ok

SỬA AC SERVER DRIVER MITSUBISHI 2kW Model: MR-J2S-200B Serial: 4073 MTTTBĐ Đã test ok SỬA CHỮA AC SERVER DRIVER MITSUBISHI 2kW Model: MR-J2S-200B Serial: 4073 Mô tả tình trạng ban đầu: Đã test ok Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch […]

SỬA AC SERVO DRIVER YASKAWA 3kW Model: SGDV-200A11A002000 Serial: 0040 MTTTBD: Lỗi 1 gạch

SỬA AC SERVO DRIVER YASKAWA 3kW Model: SGDV-200A11A002000 Serial: 0040 MTTTBD: Lỗi 1 gạch SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER YASKAWA 3kW Model: SGDV-200A11A002000 Serial: 0040 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi 1 gạch Mô tả tình trạng sau khi kiểm tra: lỗi A.410 mạch đã sửa chữa, chập mạch điều khiển công suất, chết […]

SỬA AC SERVO DRIVER Akribis 1.1kVA Model: ASD240-0418S1J1 Serial: 6733 Lỗi nguồn nhấp nháy

SỬA AC SERVO DRIVER Akribis 1.1kVA Model: ASD240-0418S1J1 Serial: 6733 MTTTBĐ: Lỗi nguồn nhấp nháy SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER Akribis 1.1kVA Model: ASD240-0418S1J1 Serial: 6733 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn nhấp nháy Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà […]

LÊN ĐẦU TRANG