Sửa SERVO DRIVER

Sửa AC SERVO DRIVER 3.5kW MITSUBISHI Model: MR-J2S-350A Serial: 2038 Lỗi AL10

Sửa AC SERVO DRIVER 3.5kW MITSUBISHI Model: MR-J2S-350A Serial: 2038 Lỗi AL10 Sửa chữa AC SERVO DRIVER 3.5kW MITSUBISHI Model: MR-J2S-350A Serial: 2038 Lỗi AL10 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, […]

Sửa Biến tần 0.4kW LS Model: SV004iG5A-1 Serial: 09A7 Lỗi lệch điện áp ra pha V

Sửa Biến tần 0.4kW LS Model: SV004iG5A-1 Serial: 09A7 Lỗi lệch điện áp ra pha V Sửa chữa Biến tần 0.4kW LS Model: SV004iG5A-1 Serial: 09A7 Lỗi lệch điện áp ra pha V Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ […]

Sửa AC SERVO DRIVER YASKAWA 3KW Model: SGD7S-200A00B202 Serial: 0019 Lỗi 410

Sửa AC SERVO DRIVER YASKAWA 3KW Model: SGD7S-200A00B202 Serial: 0019 Lỗi 410 Sửa chữa AC SERVO DRIVER YASKAWA 3KW Model: SGD7S-200A00B202 Serial: 0019 Lỗi 410 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, […]

Sửa AC SERVO DRIVER 50W YASKAWA SERVOPACK Model: SGDV-R70A11A Serial: 0010 Lỗi

Sửa AC SERVO DRIVER 50W YASKAWA SERVOPACK Model: SGDV-R70A11A Serial: 0010 Lỗi Sửa chữa AC SERVO DRIVER 50W YASKAWA SERVOPACK Model: SGDV-R70A11A Serial: 0010 Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, […]

Sửa AC SERVO DRIVER 1.5kW YASKAWA Model: SGDV-120A01A002000 Serial: 0076 Lỗi mất nguồn

Sửa AC SERVO DRIVER 1.5kW YASKAWA Model: SGDV-120A01A002000 Serial: 0076 Lỗi mất nguồn Sửa chữa AC SERVO DRIVER 1.5kW YASKAWA Model: SGDV-120A01A002000 Serial: 0076 Lỗi mất nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, […]

Sửa AC SERVO DRIVER YASKAWA 1.5kW Model: SGDV-120A01A002000 Serial: 0059 lỗi 1 gạch nhấp nháy

Sửa AC SERVO DRIVER YASKAWA 1.5kW Model: SGDV-120A01A002000 Serial: 0059 lỗi 1 gạch nhấp nháy Sửa chữa AC SERVO DRIVER YASKAWA 1.5kW Model: SGDV-120A01A002000 Serial: 0059 Lỗi 1 gạch nhấp nháy Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường […]

Sửa Servo Driver 4.4kW INVT Model: SV-DB10-4R4-4-1R Serial: 0398 Lỗi AL-PoF

Sửa Servo Driver 4.4kW INVT Model: SV-DB10-4R4-4-1R Serial: 0398 Lỗi AL-PoF Sửa chữa Servo Driver 4.4kW INVT Model: SV-DB10-4R4-4-1R Serial: 0398 Lỗi AL-PoF Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội […]

Sửa AC SERVO DRIVER 3.5kW MITSUBISHI Model: MR-J2S-350A Serial: 4026 Lỗi AL10 lỗi vỉ CPU

Sửa AC SERVO DRIVER 3.5kW MITSUBISHI Model: MR-J2S-350A Serial: 4026 Lỗi AL10 lỗi vỉ CPU Sửa chữa AC SERVO DRIVER 3.5kW MITSUBISHI Model: MR-J2S-350A Serial: 4026 Lỗi AL10 lỗi vỉ CPU Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường […]

Sửa AC SERVO DRIVER YASKAWA 100W Model: SGDV-R90A11A Serial: 1000 Lỗi

Sửa AC SERVO DRIVER YASKAWA 100W Model: SGDV-R90A11A Serial: 1000 Lỗi Sửa chữa AC SERVO DRIVER YASKAWA 100W Model: SGDV-R90A11A Serial: 1000 Lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội […]

Sửa AC SERVO DRIVER 100W YASKAWA Model: SGDV-R90A11B Serial: 0001 Lỗi nguồn

Sửa AC SERVO DRIVER 100W YASKAWA Model: SGDV-R90A11B Serial: 0001 Lỗi nguồn Sửa chữa AC SERVO DRIVER 100W YASKAWA Model: SGDV-R90A11B Serial: 0001 Lỗi nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, […]

Sửa AC SERVO DRIVER 100W YASKAWA Model: SGDV-R90A11B Serial: 0016 Lỗi mất hiển thị

Sửa AC SERVO DRIVER 100W YASKAWA Model: SGDV-R90A11B Serial: 0016 Lỗi mất hiển thị Sửa chữa AC SERVO DRIVER 100W YASKAWA Model: SGDV-R90A11B Serial: 0016 Lỗi mất hiển thị Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa AC SERVO DRIVER 200W YASKAWA SERVOPACK Model: SGDV-1R6A11B Serial: 0008 Lỗi nguồn

Sửa AC SERVO DRIVER 200W YASKAWA SERVOPACK Model: SGDV-1R6A11B Serial: 0008 Lỗi nguồn Sửa chữa AC SERVO DRIVER 200W YASKAWA SERVOPACK Model: SGDV-1R6A11B Serial: 0008 Lỗi nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, […]

Sửa AC SERVO DRIVER 400W YASKAWA Model: SGDV-2R8A11B Serial: 0007 Lỗi mất hiển thị

Sửa AC SERVO DRIVER 400W YASKAWA Model: SGDV-2R8A11B Serial: 0007 Lỗi mất hiển thị Sửa chữa AC SERVO DRIVER 400W YASKAWA Model: SGDV-2R8A11B Serial: 0007 Lỗi mất hiển thị Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

Sửa AC SERVO DRIVER 400W YASKAWA Model: SGDV-2R8A11B Serial: 0006A Lỗi mất hiển thị

Sửa AC SERVO DRIVER 400W YASKAWA Model: SGDV-2R8A11B Serial: 0006A Lỗi mất hiển thị Sửa chữa AC SERVO DRIVER 400W YASKAWA Model: SGDV-2R8A11B Serial: 0006A Lỗi mất hiển thị Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 9 dãy liền kề B2 (B2-09), sau chung cư A15, ngõ 765 đường Nguyễn Xiển, […]

LÊN ĐẦU TRANG