Sửa SERVO DRIVER

SỬA AC SERVO DRIVER 200W Allen-Bradley OEMax Model: CSD3_02BX2 Serial: 0094 Lỗi nguồn

SỬA AC SERVO DRIVER 200W Allen-Bradley OEMax Model: CSD3_02BX2 Serial: 0094 Lỗi nguồn SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER 200W Allen-Bradley OEMax Model: CSD3_02BX2 –  0094 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn Mô tả tình trạng sau khi kiểm tra: Lỗi nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 […]

JSDEP-15A 1501 AC SERVO DRIVER 400W TECO (TM)

GIÁ :LIÊN HỆ

JSDEP-15A 1501 AC SERVO DRIVER 400W TECO (TM) Mã : JSDEP-15A Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

SỬA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 9423 ĐÃ Test OK

SỬA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 9423 ĐÃ Test OK SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 – 9423 Mô tả tình trạng ban đầu: ĐÃ Test OK Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: N501 Đã Test OK

SỬA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: N501 Đã Test OK SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 –  N501 Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test OK Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 098A Đã Test Ok

SỬA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 098A Đã Test Ok SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 – 098A Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test Ok Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 0527 Đã Test OK

SỬA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 0527 Đã Test OK SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 –  0527 Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test OK Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 098B Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test OK

SỬA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 098B Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test OK SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 –  098B Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test OK Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, […]

SỬA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 0429 Đã Test OK

SỬA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 0429 Đã Test OK SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 –  0429 Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test OK Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

SỬA CHỮA AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W Model: SGMJV-01ADE6S Serial: 0030 Đã Test OK

SỬA CHỮA AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W Model: SGMJV-01ADE6S Serial: 0030 Đã Test OK SỬA CHỮA AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W Model: SGMJV-01ADE6S –  0030 Mô tả tình trạng ban đầu: Đã Test OK Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch […]

SỬA AC SERVO DRIVER 400W MITSUBISHI Model: MR-J2S-40B Serial: 4087 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi 24

SỬA AC SERVO DRIVER 400W MITSUBISHI Model: MR-J2S-40B Serial: 4087 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi 24 SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER 400W MITSUBISHI Model: MR-J2S-40B –  4087 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi 24 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, […]

SỬA AC SERVO DRIVER 100W MITSUBISHI Model: MR-J2S-10B Serial: M306 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi E9

SỬA AC SERVO DRIVER 100W MITSUBISHI Model: MR-J2S-10B Serial: M306 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi E9 SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER 100W MITSUBISHI Model: MR-J2S-10B – M306 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi E9 Mô tả tình trạng sau khi kiểm tra: lỗi MBR Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc […]

SỬA AC SERVO DRIVER 100W MITSUBISHI Model: MR-J2S-10B Serial: 0059 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi 24

SỬA AC SERVO DRIVER 100W MITSUBISHI Model: MR-J2S-10B Serial: 0059 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi 24 SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER 100W MITSUBISHI Model: MR-J2S-10B – 0059 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi 24 Mô tả tình trạng sau khi kiểm tra: lỗi MBR Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc […]

SỬA AC SERVO DRIVER 400W MITSUBISHI Model: MR-J2S-40B Serial: 8077 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi 24

SỬA AC SERVO DRIVER 400W MITSUBISHI Model: MR-J2S-40B Serial: 8077 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi 24 SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER 400W MITSUBISHI Model:MR-J2S-40B –  8077 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi 24 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà […]

SỬA AC SERVO MOTOR 750W MITSUBISHI Model: HC-KFS73 Serial: F32 Lỗi encoder

SỬA AC SERVO MOTOR 750W MITSUBISHI Model: HC-KFS73 Serial: F32 Lỗi encoder SỬA CHỮA AC SERVO MOTOR 750W MITSUBISHI Model: HC-KFS73 –  F32 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi encoder Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt […]

LÊN ĐẦU TRANG