Sửa SERVO DRIVER

Sửa AC SERVO DRIVER 3KW SERVOPACK SGD7S-200A00A002 Serial: 0038 Lỗi A.020 Parameter Checksum Error

Sửa AC SERVO DRIVER 3KW SERVOPACK SGD7S-200A00A002 Serial: 0038 Lỗi A.020 Parameter Checksum Error Sửa chữa AC SERVO DRIVER 3KW SERVOPACK Model: SGD7S-200A00A002 Serial: 0038 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi A.020 Parameter Checksum Error Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà […]

Sửa AC SERVOPACK YASAWA 200V SGDS-15A01ARY501 0020 Lỗi 30

Sửa AC SERVOPACK YASAWA 200V SGDS-15A01ARY501 0020 Lỗi 30 Sửa chữa AC SERVOPACK YASAWA 200V Model: SGDS-15A01ARY501 Serial: 0020 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi 30 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: Zalo-Mobi: 0986 […]

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 2KW TSDA-50C ( TSDA50C-TSB202B27T ) 0013 Lỗi AL-11 Error-counter overflow

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 2KW TSDA-50C ( TSDA50C-TSB202B27T ) 0013 Lỗi AL-11 Error-counter overflow

Sửa AC SERVO DRIVER TECO 2KW ( SINANO) Model: TSDA-50C ( TSDA50C-TSB202B27T ) Serial: 0013 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi AL-11 Error-counter overflow chạy 1 lúc là sai kích thước rồi báo lỗi Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW MDDLN55SE 1432 Lỗi Err.13.0

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW MDDLN55SE 1432 Lỗi Err.13.0

Sửa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW MDDLN55SE 1432 Lỗi Err.13.0 Sửa chữa AC SERVO DRIVER PANASONIC 1.5KW Model: MDDLN55SE Serial: 1432 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi Err.13.0 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: […]

Sửa AC SERVO DRIVER UNIT GSK Model: GS2025T-NPT Serial: 9B25 Lỗi không hiển thị

Sửa AC SERVO DRIVER UNIT GSK Model: GS2025T-NPT Serial: 9B25 Lỗi không hiển thị Sửa chữa AC SERVO DRIVER UNIT GSK Model: GS2025T-NPT Serial: 9B25 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi không hiển thị Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

Sửa chữa Bộ điều khiển động cơ rung DAISHIN PMX-2 CONTROLLER Model: PMX-2C Serial: 5236 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi quá tải E02-1 (PF) E12-1 (PF) E12-2 (LF)

Sửa Bộ điều khiển động cơ rung DAISHIN PMX-2 CONTROLLER Serial: 5236 Lỗi quá tải E02-1 E12-1 E12-2

Sửa chữa Bộ điều khiển động cơ rung DAISHIN PMX-2 CONTROLLERModel: PMX-2C Serial: 5236Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi quá tải E02-1 (PF) E12-1 (PF) E12-2 (LF)

Sửa AC SERVOPACK YASKAWA Model: CACR-PR-03-BC-3BFY90 Serial: 1-22 Lỗi nguồn

Sửa AC SERVOPACK YASKAWA Model: CACR-PR-03-BC-3BFY90 Serial: 1-22 Lỗi nguồn

Sửa chữa AC SERVOPACK YASKAWA
Model: CACR-PR-03-BC-3BFY90 Serial: 1-22
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn

Sửa AC SERVO DRIVER YASKAWA 2kW SGD7S-180A00B202 Serial: 0078 Lỗi A.030 Main Circuit Detector Error Sửa chữa AC SERVO DRIVER YASKAWA 2kW Model: SGD7S-180A00B202 Serial: 0078 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi A.030 Main Circuit Detector Error Mô tả hư hỏng sau khi kiểm tra: Phụ kiện kèm theo: 1 Ac Servo Moto Yaskawa 1.8kW, model: SGM7G-20AFC6C, serial: 0024

Sửa AC SERVO DRIVER YASKAWA 2kW SGD7S-180A00B202 Serial: 0078 Lỗi A.030 Main Circuit Detector Error

Sửa AC SERVO DRIVER YASKAWA 2kW SGD7S-180A00B202 Serial: 0078 Lỗi A.030 Main Circuit Detector Error
Sửa chữa AC SERVO DRIVER YASKAWA 2kW
Model: SGD7S-180A00B202 Serial: 0078
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi A.030 Main Circuit Detector
Error
Mô tả hư hỏng sau khi kiểm tra:
Phụ kiện kèm theo: 1 Ac Servo Moto Yaskawa 1.8kW, model: SGM7G-20AFC6C, serial: 0024

EzS-PD-42XL-A-D Serial 1025

Sửa Ezi-SERVO FASTECH 24VDC Model: EzS-PD-42XL-A-D Serial: 1025 Lỗi không chạy

Sửa Ezi-SERVO FASTECH 24VDC Model: EzS-PD-42XL-A-D Serial: 1025 Lỗi không chạy
Sửa chữa Ezi-SERVO FASTECH 24VDC
Model: EzS-PD-42XL-A-D Serial: 1025
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi không chạy

Sửa AC Servo Driver Allen Bradley – OEMax 1KW Model: CSD3_10BX2 Serial: 0061 Lỗi nguồn chạy thì bị rest set

Sửa AC Servo Driver Allen Bradley – OEMax 1KW Model: CSD3_10BX2 Serial: J60061 Lỗi nguồn chạy thì bị rest set Sửa chữa AC Servo Driver Allen Bradley – OEMax 1KW Model: CSD3_10BX2 Serial: J60061 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn chạy thì bị rest set Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc […]

Sửa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0687 Lỗi nguồn

Sửa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0687 Lỗi nguồn Sửa chữa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0687 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn, lỗi E.009, lỗi E.UdvtG Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, […]

Sửa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0136 Lỗi nguồn, lỗi E.009, lỗi E.UdvtG

Sửa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0136 Lỗi nguồn

Sửa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0136 Lỗi nguồn Sửa chữa Ac Servo Driver RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0136 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn, lỗi E.009, lỗi E.UdvtG Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, […]

https://www.youtube.com/watch?v=o3QIExQSwWc

Sửa 5-PHASE DRIVER VEXTA 5.5A MODEL: UDK5114NW2 Serial: 4828 Lỗi mất nguồn

Sửa 5-PHASE DRIVER VEXTA 5.5A MODEL: UDK5114NW2 Serial: 4828 Lỗi mất nguồn Sửa chữa 5-PHASE DRIVER VEXTA 5.5A MODEL: UDK5114NW2 Serial: 4828 Phụ kiện kèm theo: Không Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi nguồn Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội […]

Sửa Servo Driver Allen Bradley 1KW CSD3_10BX2 0009 Lỗi E.009

Sửa Servo Driver Allen Bradley 1KW CSD3_10BX2 0009 Lỗi E.009

Sửa Servo Driver Allen Bradley 1KW CSD3_10BX2 0009 Lỗi E.009 Sửa AC Servo Driver Allen Bradley 1KW Model: CSD3_10BX2 Serial: J60009 Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi E.009 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa: […]

LÊN ĐẦU TRANG