Sửa SERVO DRIVER

Sửa Biến tần Veichi 4kW Model: AC90-T3-004T Serial: 9388 Lỗi không cấp lệnh cho motor, không lên mặt hiển thị

Sửa Biến tần Veichi 4kW Model: AC90-T3-004T Serial: 9388 Lỗi không cấp lệnh cho motor, không lên mặt hiển thị
Sửa chữa Biến tần Veichi 4kW
Model: AC90-T3-004T Serial: 9388
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi không cấp lệnh cho motor, không lên mặt hiển thị

Sửa AC SERVO DRIVER Panasonic 100W Model: MADLN05SE Serial: 526N Lỗi nguồn

Sửa AC SERVO DRIVER Panasonic 100W Model: MADLN05SE Serial: 526N Lỗi nguồn
Sửa chữa AC SERVO DRIVER Panasonic 100W
Model: MADLN05SE Serial: 526N
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi nguồn

Sửa Biến tần Veichi 7.5kW Model: AC70-T3-7R5G/011P Serial: 6993 Lỗi đèn OC

Sửa Biến tần Veichi 7.5kW Model: AC70-T3-7R5G/011P Serial: 6993 Lỗi đèn OC
Sửa chữa Biến tần Veichi 7.5kW
Model: AC70-T3-7R5G/011P Serial: 6993
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi đèn OC

Sửa AC SERVO DRIVER Mitsubishi 400W Model: MR-J2S-40B-EE085 D054 Lỗi không chuyển được trạng thái

Sửa AC SERVO DRIVER Mitsubishi 400W Model: MR-J2S-40B-EE085 D054 Lỗi không chuyển được trạng thái
Sửa chữa AC SERVO DRIVER Mitsubishi 400W
Model: MR-J2S-40B-EE085 Serial: D054
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi không chuyển được trạng thái

Sửa AC SERVO DRIVER Mitsubishi 200W Model: MR-J2S-20A1 Serial: 4050 Lỗi AL-E9

Sửa AC SERVO DRIVER Mitsubishi 200W Model: MR-J2S-20A1 Serial: 4050
Sửa chữa AC SERVO DRIVER Mitsubishi 200W
Model: MR-J2S-20A1 Serial: 4050
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi AL-E9

Sửa AC SERVO DRIVER RS OEMax 400W CSD5_04BX1 Serial: 0125 Lỗi

Sửa AC SERVO DRIVER RS OEMax 400W CSD5_04BX1 Serial: 0125 Lỗi
Sửa chữa AC SERVO DRIVER RS OEMax 400W
Model: CSD5_04BX1 Serial: 0125
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi

Sửa AC SERVO DRIVER RS OEMax 400W Model: CSD5_04BX1 Serial: 0053 Lỗi

Sửa AC SERVO DRIVER RS OEMax 400W Model: CSD5_04BX1 Serial: 0053 Lỗi
Sửa chữa AC SERVO DRIVER RS OEMax 400W
Model: CSD5_04BX1 Serial: 0053
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi

Sửa AC SERVO DRIVER RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0022 Lỗi mất hiển thị

Sửa AC SERVO DRIVER RS OEMax 200W Model: CSD5_02BX1 Serial: 0022 Lỗi mất hiển thị
Sửa chữa AC SERVO DRIVER RS OEMax 200W
Model: CSD5_02BX1 Serial: 0022
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi mất hiển thị

Sửa AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 0103

Sửa AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W Model: CSD5_01BX1 Serial: 0103
Sửa chữa AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W
Model: CSD5_01BX1 Serial: 0103

Sửa AC SERVO DRIVER Mitsubishi 750W Model: MR-J4-70A Serial: 8037

Sửa AC SERVO DRIVER Mitsubishi 750W Model: MR-J4-70A Serial: 8037
Sửa chữa AC SERVO DRIVER Mitsubishi 750W
Model: MR-J4-70A Serial: 8037

Sửa DC MOTOR CONTROL Xajong Model: XJC220-90B-O Serial: 159A Lỗi mất nguồn

Sửa DC MOTOR CONTROL Xajong Model: XJC220-90B-O Serial: 159A Lỗi mất nguồn
Sửa chữa DC MOTOR CONTROL Xajong
Model: XJC220-90B-O Serial: 159A
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất nguồn

Sửa AC SERVO DRIVER OEMax 200W Model: CSD5-02BX1 Serial: 0163

Sửa AC SERVO DRIVER OEMax 200W Model: CSD5-02BX1 Serial: 0163
Sửa chữa AC SERVO DRIVER OEMax 200W
Model: CSD5-02BX1 Serial: 0163

Sửa AC SERVO DRIVER YASKAWA Model: SGDV-R90A01B Serial: 0014

Sửa AC SERVO DRIVER YASKAWA Model: SGDV-R90A01B Serial: 0014
Sửa chữa AC SERVO DRIVER YASKAWA
Model: SGDV-R90A01B Serial: 0014

Sửa chữa SERVO DRIVER MR-J2S-350A Serial: 9066 và motor HC-SFS352B-S4 Serial: 9005

Sửa chữa SERVO DRIVER MR-J2S-350A Serial: 9066 và motor HC-SFS352B-S4 Serial: 9005
Sửa SERVO DRIVER MR-J2S-350A Serial: 9066 và motor HC-SFS352B-S4 Serial: 9005
Model: MR-J2S-350A Serial: 9066 và HC-SFS352B-S4 serial 9005

LÊN ĐẦU TRANG