Connector

MR-PWCNS3 MS3106B32-17S MS3106B 32-17S Phích cắm 4 chân thẳng PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin Mã: MS3106B32-17S Kiểu chân: lỗ cái thẳng Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi, DELTA, Yaskawa Hàng tham khảo: GIẮC NGUỒN SERVO MITSUBISHI MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-PWCNS3, MR-PWCNS4, MR-PWCNS5

MR-PWCNS3 MS3106B32-17S MS3106B 32-17S Phích cắm 4 chân thẳng PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin

Giá: 315.000VND

MR-PWCNS3 MS3106B32-17S MS3106B 32-17S Phích cắm 4 chân thẳng PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin

Mã: MS3106B32-17S

Kiểu chân: lỗ cái thẳng

Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi, DELTA, Yaskawa

Hàng tham khảo: GIẮC NGUỒN SERVO MITSUBISHI MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-PWCNS3, MR-PWCNS4, MR-PWCNS5

MR-PWCNS3 MS3108B32-17S MS3108B 32-17S Phích cắm 4 chân cong PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin Mã: MS3108B32-17S Kiểu chân: lỗ cái cong Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi, DELTA, Yaskawa

MR-PWCNS3 MS3108B32-17S MS3108B 32-17S Phích cắm 4 chân cong PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin

Giá: 316.000VND

MR-PWCNS3 MS3108B32-17S MS3108B 32-17S Phích cắm 4 chân cong PLUG 4Pin đầu cắm servo motor 4Pin

Mã: MS3108B32-17S

Kiểu chân: lỗ cái cong

Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi, DELTA, Yaskawa

MR-PWCNS1 MS3108A22-23S MS3108A 22-23S Phích cắm 8 chân cong PLUG 8Pin đầu cắm servo motor 8Pin Mã: MS3108A22-23S Kiểu chân: lỗ cái cong Hàng tương đương: CE05-2A22-23PD-B, 22-23, MS3106A22-23S, MS3106A 22-23S, MR-PWCNS1 Dùng cho: Vật tư servo, Mitsubishi HC-SFS52, HC-SFS102, HC-SFS152; HC-RFS103, HC-RFS153, HC-RFS203, DELTA, Yaskawa

MR-PWCNS1 MS3108A22-23S MS3108A 22-23S Phích cắm 8 chân cong PLUG 8Pin đầu cắm servo motor 8Pin

Giá: 170.000VND

MR-PWCNS1 MS3108A22-23S MS3108A 22-23S Phích cắm 8 chân cong PLUG 8Pin đầu cắm servo motor 8Pin

Mã: MS3108A22-23S

Kiểu chân: lỗ cái cong

Hàng tương đương: CE05-2A22-23PD-B, 22-23, MS3106A22-23S, MS3106A 22-23S, MR-PWCNS1

Dùng cho: Vật tư servo, Mitsubishi HC-SFS52, HC-SFS102, HC-SFS152; HC-RFS103, HC-RFS153, HC-RFS203, DELTA, Yaskawa

MR-PWCNS2 MS3108B24-10S MS3108B 24-10S Phích cắm 7 chân cong PLUG 7Pin đầu cắm 7 chân đầu cắm servo motor 7Pin Mã: MS3108B24-10S Kiểu chân: lỗ cái cong Hàng tương đương: 3106A-24-10S, 24-10S, MS3106B24-10S, MR-PWCNS2 ​Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi HC-SFS202, HC-SFS352, HC-SFS502; HC-RFS353, HC-RFS503, DELTA, Yaskawa

MR-PWCNS2 MS3108B24-10S MS3108B 24-10S Phích cắm 7 chân cong PLUG 7Pin đầu cắm 7 chân đầu cắm servo motor 7Pin

Giá: 225.000VND

MR-PWCNS2 MS3108B24-10S MS3108B 24-10S Phích cắm 7 chân cong PLUG 7Pin đầu cắm 7 chân đầu cắm servo motor 7Pin
Mã: MS3108B24-10S
Kiểu chân: lỗ cái cong
Hàng tương đương: 3106A-24-10S, 24-10S, MS3106B24-10S, MR-PWCNS2
​Dùng cho: Vật tư servo Mitsubishi HC-SFS202, HC-SFS352, HC-SFS502; HC-RFS353, HC-RFS503, DELTA, Yaskawa

Tên hàng: Jack GX16-3P (Plug + socket); Mã: GX16-3P

GX16-3P Jack 3 chân, giắc 3 chân, đầu nối 3 chân, Jack GX16-3P (Plug + socket)

Giá: 11.000 VND

GX16-3P Jack 3 chân, giắc 3 chân, đầu nối 3 chân, Jack GX16-3P (Plug + socket)
Mã: GX16-3P
Phân nhóm: 3 Pin Connector
Mã kho: GX16-3P_RON
Từ khóa: GX16-3P Jack 3 chân, jack cắm 3 chân, giắc cắm 3 chân, giắc 3 chân, rack 3 chân, rack cắm 3 chân, đầu cắm 3 chân, 3p, 3pin, connector 3 pin, Jack GX16-3P (Plug + socket), giắc tròn sắt 3 chân, đầu cắm tròn 3 chân

Tên hàng: Jack GX16-10P (Plug + socket); Mã: GX16-10P

GX16-10P Jack 10 chân, giắc 10 chân, đầu nối 10 chân, Jack GX16-10P (Plug + socket)

Giá: 25.000 VNĐ

GX16-10P Jack 10 chân, giắc 10 chân, đầu nối 10 chân, Jack GX16-10P (Plug + socket)
Mã: GX16-10P
Phân nhóm: 10 Pin Connector
Mã kho: GX16-10P_RON
Từ khóa: GX16-10P Jack 10 chân, jack cắm 10 chân, giắc cắm 10 chân, giắc 10 chân, rack 10 chân, rack cắm 10 chân, đầu cắm 10 chân, 10p, 10pin, connector 10 pin, Jack GX16-10P (Plug + socket), giắc tròn sắt 10 chân, đầu cắm tròn 10 chân

Tên hàng: Jack GX16-9P (Plug + socket); Mã: GX16-9P

GX16-9P Jack 9 chân, giắc 9 chân, đầu nối 9 chân, Jack GX16-9P (Plug + socket)

Giá: 21.000 VNĐ

GX16-9P Jack 9 chân, giắc 9 chân, đầu nối 9 chân, Jack GX16-9P (Plug + socket)
Mã: GX16-9P
Phân nhóm: 9 Pin Connector
Mã kho: GX16-9P_RON
Từ khóa: GX16-9P Jack 9 chân, jack cắm 9 chân, giắc cắm 9 chân, giắc 9 chân, rack 9 chân, rack cắm 9 chân, đầu cắm 9 chân, 9p, 9pin, connector 9 pin, Jack GX16-9P (Plug + socket), giắc tròn sắt 9 chân, đầu cắm tròn 9 chân

Tên hàng: Jack GX16-8P (Plug + socket); Mã: GX16-8P

GX16-8P Jack 8 chân, giắc 8 chân, đầu nối 8 chân, Jack GX16-8P (Plug + socket)

Giá: 14.500 VNĐ

GX16-8P Jack 8 chân, giắc 8 chân, đầu nối 8 chân, Jack GX16-8P (Plug + socket)
Mã: GX16-8P
Phân nhóm: 8 Pin Connector
Mã kho: GX16-8P_RON
Từ khóa: GX16-8P Jack 8 chân, jack cắm 8 chân, giắc cắm 8 chân, giắc 8 chân, rack 8 chân, rack cắm 8 chân, đầu cắm 8 chân, 8p, 8pin, connector 8 pin, Jack GX16-8P (Plug + socket), giắc tròn sắt 8 chân, đầu cắm tròn 8 chân

Tên hàng: Jack GX16-7P (Plug + socket); Mã: GX16-7P

GX16-7P Jack 7 chân, giắc 7 chân, đầu nối 7 chân, Jack GX16-7P (Plug + socket)

Giá: 13.500 VNĐ

GX16-7P Jack 7 chân, giắc 7 chân, đầu nối 7 chân, Jack GX16-7P (Plug + socket)
Mã: GX16-7P
Phân nhóm: 7 Pin Connector
Mã kho: GX16-7P_RON
Từ khóa: GX16-7P Jack 7 chân, jack cắm 7 chân, giắc cắm 7 chân, giắc 7 chân, rack 7 chân, rack cắm 7 chân, đầu cắm 7 chân, 7p, 7pin, connector 7 pin, Jack GX16-7P (Plug + socket), giắc tròn sắt 7 chân, đầu cắm tròn 7 chân

Tên hàng: Jack GX16-6P (Plug + socket); Mã: GX16-6P

GX16-6P Jack 6 chân, giắc 6 chân, đầu nối 6 chân, Jack GX16-6P (Plug + socket)

Giá: 13.000 VNĐ

GX16-6P Jack 6 chân, giắc 6 chân, đầu nối 6 chân, Jack GX16-6P (Plug + socket)

Mã: GX16-6P

Phân nhóm: 6 Pin Connector

Mã kho: GX16-6P_RON

Từ khóa: GX16-6P Jack 6 chân, jack cắm 6 chân, giắc cắm 6 chân, giắc 6 chân, rack 6 chân, rack cắm 6 chân, đầu cắm 6 chân, 6p, 6pin, connector 6 pin, Jack GX16-6P (Plug + socket), giắc tròn sắt 6 chân, đầu cắm tròn 6 chân

GX16-5P

GX16-5P Jack 5 chân, giắc 5 chân, đầu nối 5 chân, Jack GX16-5P (Plug + socket)

Giá: 12.000 VNĐ

GX16-5P Jack 5 chân, giắc 5 chân, đầu nối 5 chân, Jack GX16-5P (Plug + socket)
Mã: GX16-5P
Phân nhóm: 5 Pin Connector
Mã kho: GX16-5P_RON
Từ khóa: GX16-5P Jack 5 chân, jack cắm 5 chân, giắc cắm 5 chân, giắc 5 chân, rack 5 chân, rack cắm 5 chân, đầu cắm 5 chân, 5p, 5pin, connector 5 pin, Jack GX16-5P (Plug + socket), giắc tròn sắt 5 chân, đầu cắm tròn 5 chân

Tên hàng: Jack GX16-4P (Plug + socket); Mã: GX16-4P

GX16-4P Jack 4 chân, giắc 4 chân, đầu nối 4 chân, Jack GX16-4P (Plug + socket)

Giá: 11.500 VNĐ

GX16-4P Jack 4 chân, giắc 4 chân, đầu nối 4 chân, Jack GX16-4P (Plug + socket); Mã: GX16-4P; Phân nhóm: 4 Pin Conector; Mã kho: GX16-4P_RON; Từ khóa: GX16-4P Jack 4 chân, jack cắm 4 chân, giắc cắm 4 chân, giắc 4 chân, rack 4 chân, rack cắm 4 chân, đầu cắm 4 chân, 4p, 4pin, conector 4 pin, Jack GX16-4P (Plug + socket), giắc tròn sắt 4 chân, đầu cắm tròn 4 chân

Tên hàng: Jack GX16-2P (Plug + socket); Mã: GX16-2P

GX16-2P Jack 2 chân, giắc 2 chân, đầu nối 2 chân, Jack GX16-2P (Plug + socket)

Giá: 10.000 VNĐ

GX16-2P Jack 2 chân, giắc 2 chân, đầu nối 2 chân, Jack GX16-2P (Plug + socket)
Mã: GX16-2P
Phân nhóm: 2 Pin Connector
Mã kho: GX16-2P_RON
Từ khóa: GX16-2P Jack 2 chân, jack cắm 2 chân, giắc cắm 2 chân, giắc 2 chân, rack 2 chân, rack cắm 2 chân, đầu cắm 2 chân, 2p, 2pin, connector 2 pin, Jack GX16-2P (Plug + socket), giắc tròn sắt 2 chân, đầu cắm tròn 2 chân

Tên hàng: Micro SD to USB 2.0 Reader

Micro SD to USB 2.0 Reader

Giá: 6,000 VNĐ

Tên hàng: Micro SD to USB 2.0 Reader