Cầu Chì-FUSE

Cầu chì 15A 250V ống thủy tinh chân cắm

Giá: 1,000 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì 15A 250V ống thủy tinh chân cắm;

Mã: F15A250V5x20PCB

Tên hàng: Cầu chì tròn T1.25A250V 250V 1.25A; Mã: T1.25A250V

Cầu chì tròn T1.25A250V 250V 1.25A

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì tròn T1.25A250V 250V 1.25A;

Mã: T1.25A250V

Tên hàng: CR6L-150/UL Cầu Chì Cắt Nhanh Fuji 150A 600V

CR6L-150/UL Cầu Chì Cắt Nhanh Fuji 150A 600V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: CR6L-150/UL Cầu Chì Cắt Nhanh Fuji 150A 600V

Tên hàng: Cầu chì 15A 250V ống thủy tinh chân cắm; Mã: F15A250V5x20PCB

Cầu chì 15A 250V ống thủy tinh chân cắm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì 15A 250V ống thủy tinh chân cắm;

Mã: F15A250V5x20PCB

Tên hàng: KBP307 Cầu diode dẹt chân tròn 3A 700V; Mã: KBP307_SMC; Hàng tương đương: KBP310

KBP307 Cầu diode dẹt chân tròn 3A 700V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: KBP307 Cầu diode dẹt chân tròn 3A 700V;

Mã: KBP307_SMC;

Hàng tương đương: KBP310

Tên hàng: Cầu chì 1A 250V 5x20mm

Cầu chì 1A 250V 5x20mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì 1A 250V 5x20mm

Tên hàng: Cầu chì vuông T2A 250V

Cầu chì vuông T2A 250V

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì vuông T2A 250V

Tên hàng: Cầu chì tròn T1A 250V

Cầu chì tròn T1A 250V

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì tròn T1A 250V

Tên hàng: Cầu chì tròn T2A 250V

Cầu chì tròn T2A 250V

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì tròn T2A 250V

Cầu chì cắt nhanh 80A 690V BUSSMANN 50FE 80A 690V BS88:4

Cầu chì cắt nhanh 80A 690V BUSSMANN 50FE 80A 690V BS88:4

Giá: Liên Hệ

Cầu chì cắt nhanh 80A 690V BUSSMANN 50FE 80A 690V BS88:4

Cầu chì cắt nhanh 50A 690V BUSSMANN 50FE 50A 690V BS88:4

Giá: Liên Hệ

Cầu chì cắt nhanh 50A 690V BUSSMANN 50FE 50A 690V BS88:4

Cầu chi 3A/250V 3.6x10mm

Giá: 1,000 VNĐ

Tên: Cầu chi 3A/250V 3.6x10mm Mã: 3A/250V 3.6x10mm  

Cầu chì 2A/250V 3.6x10mm

Giá: 1,000 VNĐ

Tên: Cầu chi 2A/250V 3.6x10mm Mã:2A/250V 3.6x10mm  

Cầu chì 20A/250V 5x20mm

60,000 VNĐ

Tên: Cầu chì 20A/250V 5x20mm Mã: 20A/250V 5x20mm

LÊN ĐẦU TRANG