102 50V 102PF 102K 1nF 0.001UF

Giá: 200 VNĐ

Tên hàng: 102 50V 102PF 102K 1nF 0.001UF

Tên hàng: 102 50V 102PF 102K 1nF 0.001UF

Tên hàng: 102 50V 102PF 102K 1nF 0.001UF

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG