UZ1084L-50 1084-5.0 TO263 IC ổn áp nguồn 5V

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: UZ1084L-50 1084-5.0 TO263 IC ổn áp nguồn 5V;

Mã: 1084-5.0;

Kiểu chân: dán TO-263;

Hàng tương đương: AMS1084CM-ADJ AS1084R APL1084 AC1084-5.0 1084-5.0 BM1084 UZ1084L-5.0 L1084D TO252 1084-5.0

Tên hàng: UZ1084L-50 1084-5.0 TO263 IC ổn áp nguồn 5V;  Mã: 1084-5.0;  Kiểu chân: dán TO-263;  Hàng tương đương: AMS1084CM-ADJ AS1084R APL1084 AC1084-5.0 1084-5.0 BM1084 UZ1084L-5.0 L1084D TO252 1084-5.0

Tên hàng: UZ1084L-50 1084-5.0 TO263 IC ổn áp nguồn 5V;
Mã: 1084-5.0;
Kiểu chân: dán TO-263;
Hàng tương đương: AMS1084CM-ADJ AS1084R APL1084 AC1084-5.0 1084-5.0 BM1084 UZ1084L-5.0 L1084D TO252 1084-5.0

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG