NCP1200AP40 1200P40 1200AP40 DIP8 IC nguồn PWM Current−Mode Controller

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: NCP1200AP40 1200P40 1200AP40 DIP8 IC nguồn PWM Current−Mode Controller;

Mã: 1200AP40;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: ON;

Phân nhóm: IC nguồn PWM;

Tên hàng: NCP1200AP40 1200P40 1200AP40 DIP8 IC nguồn PWM Current−Mode Controller; Mã: 1200AP40; Kiểu chân: cắm DIP-8; Thương hiệu: ON; Phân nhóm: IC nguồn PWM;

Tên hàng: NCP1200AP40 1200P40 1200AP40 DIP8 IC nguồn PWM Current−Mode Controller;
Mã: 1200AP40;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Thương hiệu: ON;
Phân nhóm: IC nguồn PWM;

Tags: , ,