1501-50, AP1501-5.0 IC Nguồn

Giá: 12,000 VNĐ

Tên: 1501-50, AP1501-5.0 IC Nguồn;

Hãng SX: DIODES;

Kiểu chân: dán TO-263;

Tag: 1501-ADJ, AP1501-ADJ, 1501, AP1501, AP1501-33T5A, AP1501-33K5A, AP1501-5.0, 1501A12, AP1501-12, 1501A50, AP1501-50, 1501-5V, AP1501-50, AP1501-5.0, 1501-12V, AP1501-12, 1501-ADJ, AP1501-ADJ, AP1501-3.3, 1501-33

: 1501-50

1501-50