1N4148 IN4148 LL34 Diode 1N4148 dán

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 1N4148 IN4148 LL34 Diode 1N4148 dán;

Mã: 1N4148_LL34;

Kiểu chân: dán LL34

Tên hàng: 1N4148 IN4148 LL34 Diode 1N4148 dán;  Mã: 1N4148_LL34;  Kiểu chân: dán LL34

Tên hàng: 1N4148 IN4148 LL34 Diode 1N4148 dán;
Mã: 1N4148_LL34;
Kiểu chân: dán LL34

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG