1N4740A Diode Zener 10V 1W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 1N4740A Diode Zener 10V 1W;

Mã: 1N4740A;

Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N4740A Diode Zener 10V 1W;  Mã: 1N4740A;  Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N4740A Diode Zener 10V 1W;
Mã: 1N4740A;
Kiểu chân: cắm DO-41

Tags: ,