1N5339 Zener 5W 5V6

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: 1N5339 Zener 5W 5V6;

Kiểu chân: cắm DO-27

Tên hàng: 1N5339 Zener 5W 5V6;  Kiểu chân: cắm DO-27

Tên hàng: 1N5339 Zener 5W 5V6;
Kiểu chân: cắm DO-27

Tags: , ,