Sửa SERVO DRIVER Allen-Bradley 500W MODEL: 2098-DSD-005 Serial: 4745 Lỗi mất nguồn

Sửa AC SERVO DRIVER Allen-Bradley 500W
MODEL: 2098-DSD-005 Serial: 4745
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi mất nguồn
Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Website: http://SuaSieuNhanh.com

Sửa SERVO DRIVER Allen-Bradley 500W MODEL: 2098-DSD-005				Serial: 4745 Lỗi mất nguồn

Tên máy: AC SERVO DRIVER Allen-Bradley 500W
MODEL: 2098-DSD-005 Serial: 4745
Mô tả hư hỏng ban đầu: Lỗi mất nguồn do mất điện đột ngột

 

 

 

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG