2L 2N5401 SOT23 PNP Transistor 0.6A 180V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 2L 2N5401 SOT23 PNP Transistor 0.6A 180V;

Mã: 2L_2N5401_SOT23;

Kiểu chân: dán SOT-23;

Tên hàng: 2L 2N5401 SOT23 PNP Transistor 0.6A 180V;  Mã: 2L_2N5401_SOT23;  Kiểu chân: dán SOT-23;

Tên hàng: 2L 2N5401 SOT23 PNP Transistor 0.6A 180V;
Mã: 2L_2N5401_SOT23;
Kiểu chân: dán SOT-23;

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG